Παρακολούθηση
Sinem Coleri
Sinem Coleri
Professor, Electrical and Electronics Engineering, Koc University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ku.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Channel estimation techniques based on pilot arrangement in OFDM systems
S Coleri, M Ergen, A Puri, A Bahai
IEEE Transactions on broadcasting 48 (3), 223-229, 2002
2527*2002
Performance analysis of slotted carrier sense IEEE 802.15. 4 medium access layer
S Pollin, M Ergen, SC Ergen, B Bougard, L Van der Perre, I Moerman, ...
IEEE Transactions on wireless communications 7 (9), 3359-3371, 2008
5572008
ZigBee/IEEE 802.15. 4 Summary
SC Ergen
UC Berkeley, September 10 (17), 11, 2004
5572004
TDMA scheduling algorithms for wireless sensor networks
SC Ergen, P Varaiya
Wireless networks 16, 985-997, 2010
4922010
PEDAMACS: Power efficient and delay aware medium access protocol for sensor networks
SC Ergen, P Varaiya
IEEE Transactions on Mobile Computing 5 (7), 920-930, 2006
4632006
Multi-hop cluster based IEEE 802.11 p and LTE hybrid architecture for VANET safety message dissemination
S Ucar, S Coleri Ergen, O Ozkasap
IEEE Transactions on Vehicular Technology 65 (4), 2621-2636, 2016
4462016
QoS aware adaptive resource allocation techniques for fair scheduling in OFDMA based broadband wireless access systems
M Ergen, S Coleri, P Varaiya
IEEE Transactions on broadcasting 49 (4), 362-370, 2003
4312003
Traffic measurement and vehicle classification with single magnetic sensor
SY Cheung, S Coleri, B Dundar, S Ganesh, CW Tan, P Varaiya
Transportation research record 1917 (1), 173-181, 2005
4012005
Wireless network design for control systems: A survey
P Park, SC Ergen, C Fischione, C Lu, KH Johansson
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (2), 978-1013, 2017
3802017
Sensor networks for monitoring traffic
S Coleri, SY Cheung, P Varaiya
Allerton conference on communication, control and computing, 32-40, 2004
2312004
Vehicle Mobility and Communication Channel Models for Realistic and Efficient VANET Simulation
N Akhtar, SC Ergen, O Ozkasap
IEEE Transactions on Vehicular Technology 64 (1), 248-262, 2015
210*2015
Traffic surveillance with wireless magnetic sensors
SY Cheung, SC Ergen, P Varaiya
Proceedings of the 12th ITS world congress 1917, 173181, 2005
2082005
Lifetime analysis of a sensor network with hybrid automata modelling
S Coleri, M Ergen, TJ Koo
Proceedings of the 1st ACM international workshop on Wireless sensor …, 2002
1322002
Energy efficient routing with delay guarantee for sensor networks
SC Ergen, P Varaiya
Wireless Networks 13 (5), 679-690, 2007
1312007
VMaSC: Vehicular multi-hop algorithm for stable clustering in vehicular ad hoc networks
S Ucar, SC Ergen, O Ozkasap
2013 IEEE wireless communications and networking conference (WCNC), 2381-2386, 2013
1202013
The tire as an intelligent sensor
SC Ergen, A Sangiovanni-Vincentelli, X Sun, R Tebano, S Alalusi, ...
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and …, 2009
1152009
On multi-hop routing for energy efficiency
SC Ergen, P Varaiya
IEEE Communications Letters 9 (10), 880-881, 2005
1032005
IEEE 802.11 p and visible light hybrid communication based secure autonomous platoon
S Ucar, SC Ergen, O Ozkasap
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (9), 8667-8681, 2018
1012018
Optimal placement of relay nodes for energy efficiency in sensor networks
SC Ergen, P Varaiya
2006 IEEE International Conference on Communications 8, 3473-3479, 2006
972006
TDMA scheduling algorithms for sensor networks
SC Ergen, P Varaiya
Berkeley University, 2005
972005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20