Andreas Gkontzis
Andreas Gkontzis
Andreas F. Gkontzis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ac.eap.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sentiment analysis to track emotion and polarity in student fora
AF Gkontzis, CV Karachristos, CT Panagiotakopoulos, EC Stavropoulos, ...
Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2017
182017
Assessing student performance by learning analytics dashboards
AF Gkontzis, CV Karachristos, F Lazarinis, EC Stavropoulos, VS Verykios
Proceedings of the ninth International Conference in Open & Distance …, 2017
142017
A Holistic View on Academic Wide Data through Learning Analytics Dashboards
AF Gkontzis, CV Karachristos, F Lazarinis, EC Stavropoulos, VS Verykios
The Online, Open and Flexible Higher Education Conference on Opportunities …, 2017
92017
A Predictive Analytics Framework as a Countermeasure for Attrition of Students
AF Gkontzis, S Kontsiantis, CT Panagiotakopoulos, VS Verykios
Journal Interactive Learning Environments 26 (5), 2019
82019
An Effective LA Approach to Predict Student Achievement
AF Gkontzis, S Kotsiantis, R Tsoni, VS Verykios
An Effective LA Approach to Predict Student Achievement, 2018
82018
Measuring Engagement to Assess Performance of Students in Distance Learning
AF Gkontzis, S Kotsiantis, CT Panagiotakopoulos, VS Verykios
Proceedings of the 9th International Conference on Information, Intelligence …, 2018
42018
Polarity, emotions and online activity of students and tutors as features in predicting grades
AF Gkontzis, S Kontsiantis, D Kalles, CT Panagiotakopoulos, VS Verykios
Intelligent Decision Technologies 14 (3), 409-436, 2020
12020
A big data analytics framework to support adaptive and personalized learning environments
AF Gkontzis
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο/Hellenic Open University, 2019
2019
Αξιολόγηση της Απόδοσης των Σπουδαστών μέσω Ταμπλό Εκπαιδευτικών Δεδομένων
AF Gkontzis, CV Karachristos, F Lazarinis, EC Stavropoulos, VS Verykios
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 9 (1A), 101-115, 2017
2017
Assessing Students and Tutors with Learning Analytics Dashboards
G Andreas, E Stavropoulos, V Verykios
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10