Παρακολούθηση
Arni Sigurdur Ingason
Arni Sigurdur Ingason
CEO, Grein Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα greinresearch.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Magnetic self-organized atomic laminate from first principles and thin film synthesis
AS Ingason, A Mockute, M Dahlqvist, F Magnus, S Olafsson, UB Arnalds, ...
Physical review letters 110 (19), 195502, 2013
1492013
A Nanolaminated Magnetic Phase: Mn2GaC
AS Ingason, A Petruhins, M Dahlqvist, F Magnus, A Mockute, B Alling, ...
Materials Research Letters 2 (2), 89-93, 2014
1312014
Magnetic MAX phases from theory and experiments; a review
AS Ingason, M Dahlqvist, J Rosén
Journal of Physics: Condensed Matter 28 (43), 433003, 2016
1162016
The Role of TiO2 Doping on RuO2-Coated Electrodes for the Water Oxidation Reaction
LÅ Näslund, CM Sánchez-Sánchez, ÁS Ingason, J Bäckström, ...
The Journal of Physical Chemistry C 117 (12), 6126-6135, 2013
1022013
Synthesis and characterization of arc deposited magnetic (Cr,Mn)2AlC MAX phase films
A Mockute, POÅ Persson, F Magnus, AS Ingason, S Olafsson, L Hultman, ...
physica status solidi (RRL)–Rapid Research Letters 8 (5), 420-423, 2014
822014
Morphology of TiN thin films grown on SiO2 by reactive high power impulse magnetron sputtering
F Magnus, AS Ingason, OB Sveinsson, S Olafsson, JT Gudmundsson
Thin Solid Films 520 (5), 1621-1624, 2011
762011
Ultra-thin gold films on transparent polymers
K Leosson, AS Ingason, B Agnarsson, A Kossoy, S Olafsson, MC Gather
Nanophotonics 2 (1), 3-11, 2013
672013
Rutile TiO2 thin films grown by reactive high power impulse magnetron sputtering
B Agnarsson, F Magnus, TK Tryggvason, AS Ingason, K Leosson, ...
Thin Solid Films 545, 445-450, 2013
652013
Electrical resistivity and morphology of ultra thin Pt films grown by dc magnetron sputtering on SiO2
JS Agustsson, UB Arnalds, AS Ingason, KB Gylfason, K Johnsen, ...
Journal of Physics: Conference Series 100 (8), 082006, 2008
582008
Synthesis and characterization of magnetic (Cr0.5Mn0.5)2GaC thin films
A Petruhins, AS Ingason, J Lu, F Magnus, S Olafsson, J Rosen
Journal of Materials Science 50, 4495-4502, 2015
562015
In-situ electrical characterization of ultrathin TiN films grown by reactive dc magnetron sputtering on SiO2
AS Ingason, F Magnus, JS Agustsson, S Olafsson, JT Gudmundsson
Thin Solid Films 517 (24), 6731-6736, 2009
562009
Effect of Ti-Al cathode composition on plasma generation and plasma transport in direct current vacuum arc
I Zhirkov, AO Eriksson, A Petruhins, M Dahlqvist, AS Ingason, J Rosén
Journal of Applied Physics 115 (12), 123301, 2014
552014
Magnetically driven anisotropic structural changes in the atomic laminate M n 2 GaC
M Dahlqvist, AS Ingason, B Alling, F Magnus, A Thore, A Petruhins, ...
Physical Review B 93 (1), 014410, 2016
512016
Magnetic Anisotropy in the (Cr0.5Mn0.5)2GaC MAX Phase
R Salikhov, AS Semisalova, A Petruhins, AS Ingason, J Rosen, ...
Materials Research Letters 3 (3), 156-160, 2015
482015
A magnetic atomic laminate from thin film synthesis: (Mo0.5Mn0.5)2GaC
R Meshkian, AS Ingason, UB Arnalds, F Magnus, J Lu, J Rosén
APL Materials 3 (7), 076102, 2015
452015
Growth, coalescence, and electrical resistivity of thin Pt films grown by dc magnetron sputtering on SiO2
JS Agustsson, UB Arnalds, AS Ingason, KB Gylfason, K Johnsen, ...
Applied Surface Science 254 (22), 7356-7360, 2008
452008
A magnetron sputtering system for the preparation of patterned thin films and in situ thin film electrical resistance measurements
UB Arnalds, JS Agustsson, AS Ingason, AK Eriksson, KB Gylfason, ...
Review of Scientific Instruments 78 (10), 103901, 2007
432007
Formation of RuO(OH)2 on RuO2-Based Electrodes for Hydrogen Production
LÅ Näslund, ÁS Ingason, S Holmin, J Rosen
The Journal of Physical Chemistry C 118 (28), 15315-15323, 2014
422014
Large uniaxial magnetostriction with sign inversion at the first order phase transition in the nanolaminated Mn2GaC MAX phase
IP Novoselova, A Petruhins, U Wiedwald, ÁS Ingason, T Hase, F Magnus, ...
Scientific reports 8 (1), 2637, 2018
392018
Nucleation and resistivity of ultrathin TiN films grown by high-power impulse magnetron sputtering
F Magnus, AS Ingason, S Olafsson, JT Gudmundsson
IEEE Electron Device Letters 33 (7), 1045-1047, 2012
392012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20