Παρακολούθηση
Margarita Chatzichristidi
Margarita Chatzichristidi
Associate Professor in Chemistry Department, National and Kapodistrian University Of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Orthogonal patterning of PEDOT: PSS for organic electronics using hydrofluoroether solvents
PG Taylor, JK Lee, AA Zakhidov, M Chatzichristidi, HH Fong, ...
Advanced Materials 21 (22), 2314-2317, 2009
2082009
Hydrofluoroethers as orthogonal solvents for the chemical processing of organic electronic materials
AA Zakhidov, JK Lee, HH Fong, JA DeFranco, M Chatzichristidi, ...
Advanced Materials 20 (18), 3481-3484, 2008
1852008
Orthogonal processing: A new strategy for organic electronics
AA Zakhidov, JK Lee, JA DeFranco, HH Fong, PG Taylor, ...
Chemical Science 2 (6), 1178-1182, 2011
1442011
Single chip interdigitated electrode capacitive chemical sensor arrays
M Kitsara, D Goustouridis, S Chatzandroulis, M Chatzichristidi, I Raptis, ...
Sensors and Actuators B: Chemical 127 (1), 186-192, 2007
1342007
Acid-sensitive semiperfluoroalkyl resorcinarene: an imaging material for organic electronics
JK Lee, M Chatzichristidi, AA Zakhidov, PG Taylor, JA DeFranco, ...
Journal of the American Chemical Society 130 (35), 11564-11565, 2008
852008
6.03-Polymers with star-related structures: Synthesis, properties, and applications
N Hadjichristidis, M Pitsikalis, H Iatrou, P Driva, G Sakellariou, ...
Polymer Science: A Comprehensive Reference; Matyjaszewski, K., Möller, M …, 2012
822012
Orthogonal processing of organic materials used in electronic and electrical devices
CK Ober, G Malliaras, JK Lee, A Zakhidov, M Chatzichristidi, P Taylor
US Patent 8,846,301, 2014
752014
Graft copolymers
N Hadjichristidis, M Pitsikalis, H Iatrou, P Driva, M Chatzichristidi, ...
Encyclopedia of polymer science and technology, 1-38, 2010
662010
A biomolecule friendly photolithographic process for fabrication of protein microarrays on polymeric films coated on silicon chips
PS Petrou, M Chatzichristidi, AM Douvas, P Argitis, K Misiakos, ...
Biosensors and Bioelectronics 22 (9-10), 1994-2002, 2007
642007
Highly Efficient Bicolor (Green− Blue) Fluorescence Imaging in Polymeric Films
G Pistolis, S Boyatzis, M Chatzichristidi, P Argitis
Chemistry of materials 14 (2), 790-796, 2002
442002
Mechanically strong polyurea/polyurethane-cross-linked alginate aerogels
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
ACS Applied Polymer Materials 2 (5), 1974-1988, 2020
332020
A fabrication process of flexible IDE capacitive chemical sensors using a two step lift-off method based on PVA patterning
MK Filippidou, M Chatzichristidi, S Chatzandroulis
Sensors and Actuators B: Chemical 284, 7-12, 2019
312019
Electrochemical biosensor microarray functionalized by means of biomolecule friendly photolithography
M Mir, SK Dondapati, MV Duarte, M Chatzichristidi, K Misiakos, P Petrou, ...
Biosensors and Bioelectronics 25 (9), 2115-2121, 2010
312010
Cross-linkable molecular glasses: low dielectric constant materials patternable in hydrofluoroethers
E Murotani, JK Lee, M Chatzichristidi, AA Zakhidov, PG Taylor, ...
ACS applied materials & interfaces 1 (10), 2363-2370, 2009
312009
Orthogonal processing: a novel photolithographic patterning method for organic electronics
JK Lee, PG Taylor, AA Zakhidov, HH Fong, HS Hwang, M Chatzichristidi, ...
Journal of Photopolymer Science and Technology 22 (5), 565-569, 2009
312009
1-D polymeric photonic crystals as spectroscopic zero-power humidity sensors
MI Georgaki, A Botsialas, P Argitis, N Papanikolaou, P Oikonomou, ...
Microelectronic Engineering 115, 55-60, 2014
282014
Polymer Science: A Comprehensive Reference
N Hadjichristidis, M Pitsikalis, H Iatrou, P Driva, G Sakellariou, ...
:, 29-111, 2012
242012
Orthogonal patterning of multiple biomolecules using an organic fluorinated resist and imprint lithography
KM Midthun, PG Taylor, C Newby, M Chatzichristidi, PS Petrou, JK Lee, ...
Biomacromolecules 14 (4), 993-1002, 2013
232013
Acid-diffusion behaviour in organic thin films and its effect on patterning
JK Lee, M Chatzichristidi, AA Zakhidov, HS Hwang, EL Schwartz, J Sha, ...
Journal of Materials Chemistry 19 (19), 2986-2992, 2009
232009
Encyclopedia of Polymer Science and Technology
N Hadjichristidis, M Pitsikalis, H Iatrou, P Driva, M Chatzichristidi, ...
Mark, H., Ed, 2004
212004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20