Παρακολούθηση
Giovanni Poggi
Giovanni Poggi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Land use classification in remote sensing images by convolutional neural networks
M Castelluccio, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
arXiv preprint arXiv:1508.00092, 2015
6352015
Compression of multispectral images by three-dimensional SPIHT algorithm
PL Dragotti, G Poggi, ARP Ragozini
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 38 (1), 416-428, 2000
4012000
Efficient dense-field copy–move forgery detection
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 10 (11), 2284-2297, 2015
3152015
Recasting residual-based local descriptors as convolutional neural networks: an application to image forgery detection
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
Proceedings of the 5th ACM workshop on information hiding and multimedia …, 2017
2152017
Splicebuster: A new blind image splicing detector
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
2015 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS …, 2015
1902015
A tree-structured Markov random field model for Bayesian image segmentation
C D'Elia, G Poggi, G Scarpa
IEEE Transactions on Image processing 12 (10), 1259-1273, 2003
1832003
An investigation of local descriptors for biometric spoofing detection
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
IEEE transactions on information forensics and security 10 (4), 849-863, 2015
1772015
SAR image despeckling through convolutional neural networks
G Chierchia, D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
2017 IEEE international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS …, 2017
1672017
Exploiting patch similarity for SAR image processing: The nonlocal paradigm
CA Deledalle, L Denis, G Poggi, F Tupin, L Verdoliva
IEEE Signal Processing Magazine 31 (4), 69-78, 2014
1632014
A Bayesian-MRF approach for PRNU-based image forgery detection
G Chierchia, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 9 (4), 554-567, 2014
1592014
Fast adaptive nonlocal SAR despeckling
D Cozzolino, S Parrilli, G Scarpa, G Poggi, L Verdoliva
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 11 (2), 524-528, 2014
1422014
Benchmarking framework for SAR despeckling
G Di Martino, M Poderico, G Poggi, D Riccio, L Verdoliva
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 52 (3), 1596-1615, 2014
1412014
Do GANs leave artificial fingerprints?
F Marra, D Gragnaniello, L Verdoliva, G Poggi
2019 IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval …, 2019
1382019
Fingerprint liveness detection based on weber local image descriptor
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
2013 IEEE workshop on biometric measurements and systems for security and …, 2013
1312013
Local contrast phase descriptor for fingerprint liveness detection
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
Pattern Recognition 48 (4), 1050-1058, 2015
1222015
Supervised segmentation of remote sensing images based on a tree-structured MRF model
G Poggi, G Scarpa, JB Zerubia
IEEE Transactions on geoscience and remote sensing 43 (8), 1901-1911, 2005
1182005
Compression of multispectral images by spectral classification and transform coding
G Gelli, G Poggi
IEEE Transactions on Image Processing 8 (4), 476-489, 1999
1061999
Marker-controlled watershed-based segmentation of multiresolution remote sensing images
R Gaetano, G Masi, G Poggi, L Verdoliva, G Scarpa
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 53 (6), 2987-3004, 2014
1042014
Copy-move forgery detection based on patchmatch
D Cozzolino, G Poggi, L Verdoliva
2014 IEEE international conference on image processing (ICIP), 5312-5316, 2014
1042014
Hierarchical texture-based segmentation of multiresolution remote-sensing images
R Gaetano, G Scarpa, G Poggi
IEEE Transactions on geoscience and remote sensing 47 (7), 2129-2141, 2009
1012009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20