Παρακολούθηση
Jorge Ramírez-Hernández
Jorge Ramírez-Hernández
Researcher of Instituto de Ingeniería, Universidad Autonoma de Baja California
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uabc.edu.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The origin of fluoride in groundwater supply to Hermosillo City, Sonora, Mexico
L Valenzuela-Vasquez, J Ramirez-Hernandez, J Reyes-Lopez, ...
Environmental Geology 51 (1), 17-27, 2006
1152006
Assessment of groundwater contamination by landfill leachate: A case in México
JA Reyes-López, J Ramírez-Hernández, O Lázaro-Mancilla, ...
Waste Management 28, S33-S39, 2008
1052008
Hydrological modeling and climate change impacts in an agricultural semiarid region. Case study: Guadalupe River basin, Mexico
E Molina-Navarro, M Hallack-Alegría, S Martínez-Pérez, ...
Agricultural Water Management 175, 29-42, 2016
952016
A large-scale environmental flow experiment for riparian restoration in the Colorado River Delta
PB Shafroth, KJ Schlatter, M Gomez-Sapiens, E Lundgren, MR Grabau, ...
Ecological Engineering 106, 645-660, 2017
632017
Shape and dimensions of the Cerro Prieto pull-apart basin, Mexicali, Baja California, Mexico, based on the regional seismic record and surface structures
F Suárez-Vidal, R Mendoza-Borunda, LM Nafarrete-Zamarripa, J Rámirez, ...
International Geology Review 50 (7), 636-649, 2008
532008
Evapotranspiration and water balance of an anthropogenic coastal desert wetland: Responses to fire, inflows and salinities
EP Glenn, L Mexicano, J Garcia-Hernandez, PL Nagler, ...
Ecological engineering 59, 176-184, 2013
522013
Chemical partitioning of sediment contamination by heavy metals in the San Pedro River, Sonora, Mexico
A Gómez-Álvarez, JL Valenzuela-García, S Aguayo-Salinas, ...
Chemical Speciation & Bioavailability 19 (1), 25-35, 2007
472007
Impact of mining activities on sediments in a semi-arid environment: San Pedro River, Sonora, Mexico
A Gómez-Álvarez, JL Valenzuela-García, D Meza-Figueroa, ...
Applied geochemistry 26 (12), 2101-2112, 2011
462011
Geomorphic change and sediment transport during a small artificial flood in a transformed post-dam delta: The Colorado River delta, United States and Mexico
ER Mueller, JC Schmidt, DJ Topping, PB Shafroth, ...
Ecological Engineering 106, 757-775, 2017
452017
Estimation of potential pollution from mine tailings in the San Pedro River (1993–2005), Mexico–US border
A Gómez-Alvarez, D Meza-Figueroa, AI Villalba-Atondo, ...
Environmental Geology 57, 1469-1479, 2009
452009
Flooding the Colorado River delta: A landscape‐scale experiment
KW Flessa, EP Glenn, O Hinojosa‐Huerta, CA de la Parra‐Rentería, ...
EOS, Transactions American Geophysical Union 94 (50), 485-486, 2013
432013
Evapotranspiration by remote sensing: An analysis of the Colorado River Delta before and after the Minute 319 pulse flow to Mexico
CJ Jarchow, PL Nagler, EP Glenn, J Ramírez-Hernández, ...
Ecological engineering 106, 725-732, 2017
352017
Groundwater responses to controlled water releases in the limitrophe region of the Colorado River: implications for management and restoration
J Ramírez-Hernández, O Hinojosa-Huerta, M Peregrina-Llanes, ...
Ecological Engineering 59, 93-103, 2013
352013
ENSO‐conditioned rainfall drought frequency analysis in northwest Baja California, Mexico
M Hallack‐Alegria, J Ramirez‐Hernandez, DW Watkins Jr
International journal of climatology 32 (6), 831-842, 2012
342012
Precipitación y recarga en la cuenca de La Paz, BCS, México
A Cruz-Falcón, R Vázquez-González, J Ramírez-Hernández, ...
Universidad y ciencia 27 (3), 251-263, 2011
292011
Estimación de factores de emisión de PM10 y PM2. 5, en vías urbanas en Mexicali, Baja California, México
LM Meza, M Quintero, R García, J Ramírez
Información tecnológica 21 (4), 45-56, 2010
292010
Geomorphology of a recurring tidal sandbar in the estuary of the Colorado River, Mexico: Implications for restoration
SM Nelson, F Zamora-Arroyo, J Ramírez-Hernández, E Santiago-Serrano
Ecological Engineering 59, 121-133, 2013
252013
A constrained 2D gravity model of the sebastián vizcaíno basin, Baja California Sur, Mexico
J García‐Abdeslem, JM Romo, E Gómez‐Treviño, J Ramírez‐Hernández, ...
Geophysical Prospecting 53 (6), 755-765, 2005
232005
Hydrogeological properties estimation from groundwater level natural fluctuations analysis as a low-cost tool for the Mexicali Valley aquifer
MA Fuentes-Arreazola, J Ramírez-Hernández, R Vázquez-González
Water 10 (5), 586, 2018
222018
Groundwater response to the 2014 pulse flow in the Colorado River Delta
J Kennedy, JE Rodríguez-Burgueño, J Ramírez-Hernández
Ecological Engineering 106, 715-724, 2017
222017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20