Παρακολούθηση
Colleen Reichmuth
Colleen Reichmuth
Long Marine Laboratory, University of California Santa Cruz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Communication masking in marine mammals: A review and research strategy
C Erbe, C Reichmuth, K Cunningham, K Lucke, R Dooling
Marine pollution bulletin 103 (1-2), 15-38, 2016
4552016
Marine mammal noise exposure criteria: Updated scientific recommendations for residual hearing effects
BL Southall, JJ Finneran, C Reichmuth, PE Nachtigall, DR Ketten, ...
Aquatic Mammals 45 (2), 125-232, 2019
3922019
A California sea lion (Zalophus californianus) can keep the beat: motor entrainment to rhythmic auditory stimuli in a non vocal mimic.
P Cook, A Rouse, M Wilson, C Reichmuth
Journal of Comparative Psychology 127 (4), 412, 2013
3062013
Equivalence classification by California sea lions using class‐specific reinforcers
CR Kastak, RJ Schusterman, D Kastak
Journal of the experimental analysis of behavior 76 (2), 131-158, 2001
2122001
Underwater temporary threshold shift induced by octave-band noise in three species of pinniped
D Kastak, RJ Schusterman, BL Southall, CJ Reichmuth
The Journal of the Acoustical Society of America 106 (2), 1142-1148, 1999
2111999
Underwater temporary threshold shift in pinnipeds: Effects of noise level and duration
D Kastak, BL Southall, RJ Schusterman, CR Kastak
The Journal of the Acoustical Society of America 118 (5), 3154-3163, 2005
1882005
Why pinnipeds don’t echolocate
RJ Schusterman, D Kastak, DH Levenson, CJ Reichmuth, BL Southall
The Journal of the Acoustical Society of America 107 (4), 2256-2264, 2000
1462000
Comparative assessment of amphibious hearing in pinnipeds
C Reichmuth, MM Holt, J Mulsow, JM Sills, BL Southall
Journal of Comparative Physiology A 199, 491-507, 2013
1352013
Vocal learning in seals, sea lions, and walruses
C Reichmuth, C Casey
Current opinion in neurobiology 28, 66-71, 2014
1282014
Sea lions and equivalence: Expanding classes by exclusion
CR Kastak, RJ Schusterman
Journal of the Experimental Analysis of Behavior 78 (3), 449-465, 2002
1252002
Algal toxin impairs sea lion memory and hippocampal connectivity, with implications for strandings
PF Cook, C Reichmuth, AA Rouse, LA Libby, SE Dennison, ...
Science 350 (6267), 1545-1547, 2015
972015
How animals classify friends and foes
RJ Schusterman, CJ Reichmuth, D Kastak
Current Directions in Psychological Science 9 (1), 1-6, 2000
922000
A review of the history, development and application of auditory weighting functions in humans and marine mammals
DS Houser, W Yost, R Burkard, JJ Finneran, C Reichmuth, J Mulsow
The Journal of the Acoustical Society of America 141 (3), 1371-1413, 2017
722017
Long-term memory for concepts in a California sea lion (Zalophus californianus)
C Reichmuth Kastak, RJ Schusterman
Animal Cognition 5, 225-232, 2002
722002
Psychophysical and electrophysiological aerial audiograms of a Steller sea lion (Eumetopias jubatus)
J Mulsow, C Reichmuth
The Journal of the Acoustical Society of America 127 (4), 2692-2701, 2010
702010
Amphibious hearing in spotted seals (Phoca largha): underwater audiograms, aerial audiograms and critical ratio measurements
JM Sills, BL Southall, C Reichmuth
Journal of Experimental Biology 217 (5), 726-734, 2014
622014
Novel sound production through contingency learning in the Pacific walrus (Odobenus rosmarus divergens)
RJ Schusterman, C Reichmuth
Animal Cognition 11, 319-327, 2008
622008
Northern elephant seals memorize the rhythm and timbre of their rivals’ voices
N Mathevon, C Casey, C Reichmuth, I Charrier
Current Biology 27 (15), 2352-2356. e2, 2017
582017
Amphibious hearing in ringed seals (Pusa hispida): underwater audiograms, aerial audiograms and critical ratio measurements
JM Sills, BL Southall, C Reichmuth
The Journal of Experimental Biology 218 (14), 2250-2259, 2015
582015
Beat keeping in a sea lion as coupled oscillation: implications for comparative understanding of human rhythm
AA Rouse, PF Cook, EW Large, C Reichmuth
Frontiers in neuroscience 10, 191251, 2016
572016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20