Παρακολούθηση
Marco Cannici
Marco Cannici
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Skeleton-based action recognition via spatial and temporal transformer networks
C Plizzari, M Cannici, M Matteucci
Computer Vision and Image Understanding 208, 103219, 2021
1712021
Spatial temporal transformer network for skeleton-based action recognition
C Plizzari, M Cannici, M Matteucci
Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges: Virtual …, 2021
1532021
Asynchronous Convolutional Networks for Object Detection in Neuromorphic Cameras
M Cannici, M Ciccone, A Romanoni, M Matteucci
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2019
952019
A differentiable recurrent surface for asynchronous event-based data
M Cannici, M Ciccone, A Romanoni, M Matteucci
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
742020
Attention mechanisms for object recognition with event-based cameras
M Cannici, M Ciccone, A Romanoni, M Matteucci
2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 1127-1136, 2019
372019
E2 (go) motion: Motion augmented event stream for egocentric action recognition
C Plizzari, M Planamente, G Goletto, M Cannici, E Gusso, M Matteucci, ...
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2022
222022
Event-based convolutional networks for object detection in neuromorphic cameras
M Cannici, M Ciccone, A Romanoni, M Matteucci
arXiv preprint arXiv:1805.07931 1 (2), 2018
162018
Da4event: towards bridging the sim-to-real gap for event cameras using domain adaptation
M Planamente, C Plizzari, M Cannici, M Ciccone, F Strada, A Bottino, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 6 (4), 6616-6623, 2021
52021
N-rod: A neuromorphic dataset for synthetic-to-real domain adaptation
M Cannici, C Plizzari, M Planamente, M Ciccone, A Bottino, B Caputo, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
52021
Neural Weighted A*: Learning Graph Costs and Heuristics with Differentiable Anytime A
A Archetti, M Cannici, M Matteucci
International Conference on Machine Learning, Optimization, and Data Science …, 2021
12021
End-to-End Learned Event-and Image-based Visual Odometry
R Pellerito, M Cannici, D Gehrig, J Belhadj, O Dubois-Matra, M Casasco, ...
arXiv preprint arXiv:2309.09947, 2023
2023
Revisiting Token Pruning for Object Detection and Instance Segmentation
Y Liu, M Gehrig, N Messikommer, M Cannici, D Scaramuzza
arXiv preprint arXiv:2306.07050, 2023
2023
Deep learning for asteroids autonomous terrain relative navigation
P Mancini, M Cannici, M Matteucci
Advances in Space Research 71 (9), 3748-3760, 2023
2023
6 DoF Pose Regression via Differentiable Rendering
A Simpsi, M Roggerini, M Cannici, M Matteucci
International Conference on Image Analysis and Processing, 645-656, 2022
2022
Learning efficient and effective representations for event-based cameras
M Cannici
2022
Deep neural models for event-based vision
M CANNICI
Italy, 2018
2018
E2 (GO) MOTION: Motion Augmented Event Stream for Egocentric Action Recognition Supplementary Material
C Plizzari, M Planamente, G Goletto, M Cannici, E Gusso, M Matteucci, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17