Παρακολούθηση
Larry Wasserman
Larry Wasserman
Professor, Department of Statistics and Machine Learning Department, Carnegie Mellon University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stat.cmu.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
All of statistics: a concise course in statistical inference
L Wasserman
Springer Science & Business Media, 2013
38112013
All of nonparametric statistics
L Wasserman
Springer Science & Business Media, 2006
24542006
All of nonparametric statistics
L Wasserman
Springer Science & Business Media, 2006
24362006
The selection of prior distributions by formal rules
RE Kass, L Wasserman
Journal of the American statistical Association 91 (435), 1343-1370, 1996
16371996
A reference Bayesian test for nested hypotheses and its relationship to the Schwarz criterion
RE Kass, L Wasserman
Journal of the american statistical association 90 (431), 928-934, 1995
16231995
Bayesian model selection and model averaging
L Wasserman
Journal of mathematical psychology 44 (1), 92-107, 2000
11932000
The nonparanormal: Semiparametric estimation of high dimensional undirected graphs.
H Liu, J Lafferty, L Wasserman
Journal of Machine Learning Research 10 (10), 2009
8442009
Sparse additive models
P Ravikumar, J Lafferty, H Liu, L Wasserman
Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology …, 2009
8172009
An overview of robust Bayesian analysis
JO Berger, E Moreno, LR Pericchi, MJ Bayarri, JM Bernardo, JA Cano, ...
Test 3 (1), 5-124, 1994
7801994
Operating characteristics and extensions of the false discovery rate procedure
C Genovese, L Wasserman
Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology …, 2002
7482002
Practical Bayesian density estimation using mixtures of normals
K Roeder, L Wasserman
Journal of the American Statistical Association 92 (439), 894-902, 1997
7081997
Distribution-free predictive inference for regression
J Lei, M G’Sell, A Rinaldo, RJ Tibshirani, L Wasserman
Journal of the American Statistical Association 113 (523), 1094-1111, 2018
7072018
High dimensional variable selection
L Wasserman, K Roeder
Annals of statistics 37 (5A), 2178, 2009
7052009
Computing Bayes factors using a generalization of the Savage-Dickey density ratio
I Verdinelli, L Wasserman
Journal of the American Statistical Association 90 (430), 614-618, 1995
6731995
Genomic control, a new approach to genetic-based association studies
B Devlin, K Roeder, L Wasserman
Theoretical population biology 60 (3), 155-166, 2001
6232001
High-dimensional semiparametric Gaussian copula graphical models
H Liu, F Han, M Yuan, J Lafferty, L Wasserman
6202012
Stability approach to regularization selection (stars) for high dimensional graphical models
H Liu, K Roeder, L Wasserman
Advances in neural information processing systems 23, 2010
5532010
Topological data analysis
L Wasserman
Annual Review of Statistics and Its Application 5, 501-532, 2018
5292018
The huge package for high-dimensional undirected graph estimation in R
T Zhao, H Liu, K Roeder, J Lafferty, L Wasserman
The Journal of Machine Learning Research 13 (1), 1059-1062, 2012
5272012
A stochastic process approach to false discovery control
C Genovese, L Wasserman
5212004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20