Παρακολούθηση
Ma. Teresa Leal Ascencio
Ma. Teresa Leal Ascencio
Profesor de tiempo completo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uv.mx - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A practical demonstration of water disinfection using TiO2 films and sunlight
S Gelover, LA Gómez, K Reyes, MT Leal
Water research 40 (17), 3274-3280, 2006
3692006
Solar photocatalytic degradation of azo-dyes by photo-Fenton process
JM Chacón, MT Leal, M Sánchez, ER Bandala
Dyes and pigments 69 (3), 144-150, 2006
2342006
Purificación de aguas por fotocatálisis heterogénea: estado del arte
JB Gálvez, SM Rodríguez, CAE Gasca, ER Bandala, S Gelover, T Leal
Purificación de águas por fotocatálisis heterogénea: estado da arte. La Plata, 2001
1872001
Solar photocatalytic degradation of Aldrin
ER Bandala, S Gelover, MT Leal, C Arancibia-Bulnes, A Jimenez, ...
Catalysis Today 76 (2-4), 189-199, 2002
1552002
Dissolved organic substances during a Phaeocystis pouchetii bloom in the German Bight (North Sea)
K Eberlein, MT Leal, KD Hammer, W Hickel
Marine Biology 89 (3), 311-316, 1985
1461985
Efectos del cambio climático en los recursos hídricos de México
PFM Austria, CP Gómez
IMTA, 2007
692007
Tecnologías convencionales de tratamiento de agua y sus limitaciones
MT Leal Ascencio
Proyecto Solar Safe Water. Almería: Plataforma Solar de Almería, 63-72, 2005
452005
Eliminación de contaminantes por fotocatálisis heterogénea
J Blanco, S Malato, C Estrada, E Bandala, S Gelover, T Leal
Diseño de Reactores para fotocatálisis, evaluación comparativa de las …, 2001
332001
GC‐MS determination of volatile organic compounds in drinking water supplies in Mexico
S Gelover, ER Bandala, T Leal‐Ascencio, S Perez, E Martínez
Environmental Toxicology: An International Journal 15 (2), 131-139, 2000
302000
Catalytic photodegradation of alkyl surfactants
S Gelover, T Leal, ER Bandala, A Román, A Jiménez, C Estrada
Water science and technology 42 (5-6), 101-106, 2000
262000
Metals Pollution in El Limón Lagoon, Chiapas, México
T Leal Ascencio, S Miranda Alonso, E Otazo Sánchez, F Prieto García, ...
Universidad Autónoma de Yucatán., 2009
22*2009
Eliminación de contaminantes por fotocatálisis heterogénea
JB Gálvez, SM Rodríguez, CAE Gasca, ER Bandala, S Gelover, TE Leal, ...
Links] Blesa, MA, ed, 2001
222001
El papel de la universidad pública en la soberanía alimentaria
MÁ Escalona-Aguilar, MT Leal-Ascencio, MR Pineda-López, ...
Revista mexicana de investigación educativa 20 (67), 1215-1231, 2015
162015
Evaluación de la calidad del agua subterránea de fuentes de abastecimiento en acuíferos prioritarios de la región Cuencas Centrales del Norte
M Leal, S Gelover
Anuario IMTA, 77-83, 2002
132002
Tecnologías convencionales de tratamiento de agua y sus limitaciones
MT Ascencio
SS Water. La Plata: Instituto Mexicano de Tecnología de Agua, 2005
122005
Purificación de aguas por fotocatálisis heterogénea
J Blanco, S Malato, C Estrada, E Bandala, S Gelover, T Leal
Eliminación de Contaminantes por Fotocatálisis Heterogénea, 57, 1996
121996
El agua en la frontera México-Guatemala-Belice
EFK Michel, F Edith
El Colegio de la Frontera Sur, 2005
112005
Tratamiento de agua residual proveniente de la industria textil mediante fotocatálisis solar
JM Chacón, MT Leal, M Sánchez, ER Bandala
XXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Cancún …, 2002
102002
Degradación de desechos de laboratorio mediante fotocatálisis solar
LA Pérez-Estrada, M Sánchez, MT Leal, ER Bandala
México DF: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 2001
102001
Evaluación de acuíferos de la Mesa del Norte
MT Leal-Ascencio, S Gelover-Santiago
Memorias. V Congreso Internacional y XI Congreso Nacional de Ciencias …, 2006
72006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20