Παρακολούθηση
Julia Grapsa
Julia Grapsa
St Thomas Hospital
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gstt.nhs.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
2022 ESC Guidelines on cardio-oncology developed in collaboration with the European Hematology Association (EHA), the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology …
AR Lyon, T Lopez-Fernandez, LS Couch, R Asteggiano, MC Aznar, ...
European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 23 (10), e333-e465, 2022
9802022
Standardization of adult transthoracic echocardiography reporting in agreement with recent chamber quantification, diastolic function, and heart valve disease recommendations …
M Galderisi, B Cosyns, T Edvardsen, N Cardim, V Delgado, G Di Salvo, ...
European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 18 (12), 1301-1310, 2017
6472017
EACVI/EHRA Expert Consensus Document on the role of multi-modality imaging for the evaluation of patients with atrial fibrillation
E Donal, GYH Lip, M Galderisi, A Goette, D Shah, M Marwan, M Lederlin, ...
European Heart Journal–Cardiovascular Imaging 17 (4), 355-383, 2016
3252016
Role of cardiovascular imaging in cancer patients receiving cardiotoxic therapies: a position statement on behalf of the H eart F ailure A ssociation (HFA), the E uropean A …
J Čelutkienė, R Pudil, T López‐Fernández, J Grapsa, P Nihoyannopoulos, ...
European journal of heart failure 22 (9), 1504-1524, 2020
3052020
Three-dimensional speckle tracking of the right ventricle: toward optimal quantification of right ventricular dysfunction in pulmonary hypertension
BCF Smith, G Dobson, D Dawson, A Charalampopoulos, J Grapsa, ...
Journal of the American College of Cardiology 64 (1), 41-51, 2014
2382014
Echocardiographic assessment of pulmonary hypertension: a guideline protocol from the British Society of Echocardiography
DX Augustine, LD Coates-Bradshaw, J Willis, A Harkness, L Ring, ...
Echo Research & Practice 5 (3), G11-G24, 2018
2292018
Echocardiographic assessment of pulmonary hypertension: standard operating procedure
LS Howard, J Grapsa, D Dawson, M Bellamy, JB Chambers, ND Masani, ...
European Respiratory Review 21 (125), 239-248, 2012
2232012
Radial artery versus saphenous vein conduits for coronary artery bypass surgery: forty years of competition—which conduit offers better patency? A systematic review and meta …
T Athanasiou, S Saso, C Rao, J Vecht, J Grapsa, J Dunning, M Lemma, ...
European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 40 (1), 208-220, 2011
1972011
Right ventricular remodelling in pulmonary arterial hypertension with three-dimensional echocardiography: comparison with cardiac magnetic resonance imaging
J Grapsa, DP O'Regan, H Pavlopoulos, G Durighel, D Dawson, ...
European Journal of Echocardiography 11 (1), 64-73, 2010
1512010
Multimodality Imaging in Restrictive Cardiomyopathies: An EACVI expert consensus document In collaboration with the “Working Group on myocardial and pericardial diseases” of …
G Habib, C Bucciarelli-Ducci, ALP Caforio, N Cardim, P Charron, ...
European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 18 (10), 1090-1121, 2017
1282017
The association of clinical outcome with right atrial and ventricular remodelling in patients with pulmonary arterial hypertension: study with real-time three-dimensional …
J Grapsa, JSR Gibbs, IZ Cabrita, GF Watson, H Pavlopoulos, D Dawson, ...
European Heart Journal–Cardiovascular Imaging 13 (8), 666-672, 2012
1182012
Atrial septal defect closure is associated with a reduced prevalence of atrial tachyarrhythmia in the short to medium term: a systematic review and meta-analysis
JA Vecht, S Saso, C Rao, K Dimopoulos, J Grapsa, CM Terracciano, ...
Heart 96 (22), 1789-1797, 2010
1122010
Innovative imaging methods in heart failure: a shifting paradigm in cardiac assessment. Position statement on behalf of the Heart Failure Association of the European Society of …
J Čelutkienė, CM Plymen, FA Flachskampf, RA de Boer, J Grapsa, ...
European journal of heart failure 20 (12), 1615-1633, 2018
1052018
Management of antithrombotic therapy in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation: a consensus document of the ESC Working Group on Thrombosis and the …
J Ten Berg, D Sibbing, B Rocca, E Van Belle, B Chevalier, JP Collet, ...
European heart journal 42 (23), 2265-2269, 2021
1032021
Diabetic cardiomyopathy: a clinical entity or a cluster of molecular heart changes?
M Mizamtsidi, SA Paschou, J Grapsa, A Vryonidou
European journal of clinical investigation 46 (11), 947-953, 2016
772016
Echocardiographic and hemodynamic predictors of survival in precapillary pulmonary hypertension: seven-year follow-up
J Grapsa, MC Pereira Nunes, TC Tan, IZ Cabrita, T Coulter, BCF Smith, ...
Circulation: Cardiovascular Imaging 8 (6), e002107, 2015
702015
Assessment of right ventricular structure and function in pulmonary hypertension
J Grapsa, D Dawson, P Nihoyannopoulos
Journal of cardiovascular ultrasound 19 (3), 115-125, 2011
602011
Imaging in patients with suspected acute heart failure: timeline approach position statement on behalf of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology
J Čelutkienė, M Lainscak, L Anderson, E Gayat, J Grapsa, VP Harjola, ...
European journal of heart failure 22 (2), 181-195, 2020
592020
Myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries: A comprehensive review and future research directions
R Vidal-Perez, CAJ Casas, RM Agra-Bermejo, B Alvarez-Alvarez, ...
World Journal of Cardiology 11 (12), 305, 2019
592019
Evolution and current applications of the Cabrol procedure and its modifications
A Kourliouros, M Soni, S Rasoli, J Grapsa, P Nihoyannopoulos, ...
The Annals of thoracic surgery 91 (5), 1636-1641, 2011
562011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20