Παρακολούθηση
Ozge Ozden
Ozge Ozden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα neu.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Strand monitoring and anthropological surveys provide insight into marine turtle bycatch in small-scale fisheries of the Eastern Mediterranean
RTE Snape, D Beton, AC Broderick, BA Çiçek, WJ Fuller, Ö Özden, ...
Chelonian Conservation and Biology 12 (1), 44-55, 2013
362013
Butterfly diversity in Mediterranean islands and in Pentadaktylos Pinus á brutia forests of Cyprus
O Ozden, WM Ciesla, WJ Fuller, DJ Hodgson
Biodiversity and conservation 17 (12), 2821-2832, 2008
182008
Red book of butterflies in Turkey
E Karaçetin, HJ Welch
Nature Conservation Center, Ankara, 2011
162011
Assessment of biodiversity differences between natural and artificial wetlands in Cyprus
S Gucel, C Kadis, O Ozden, I Charalambidou, C Linstead, W Fuller, ...
Pak J Bot 44, 213-224, 2012
152012
Environmental awareness and knowledge among architecture students in North Cyprus
B Asilsoy, S Laleci, S Yildirim, K Uzunoglu, Ö Özden
International Journal of Educational Sciences 19 (2-3), 136-143, 2017
142017
Occurrence of thrips (Thysanoptera) infestation on nectarines and its importance to fruit damage in North Cyprus
Sengonca, P Blaeser, Ö Özden, U Kersting
Journal of Plant Diseases and Protection 113 (3), 128*134, 2006
142006
Anthropogenic marine litter on the north coast of Cyprus: Insights into marine pollution in the eastern Mediterranean
Ö Özden, S Yıldırım, WJ Fuller, BJ Godley
Marine Pollution Bulletin 165, 112167, 2021
132021
Monitoring biodiversity of the buffer zone in Cyprus
S Gücel, I Charalambidou, B Göçmen, A Karatas, Ö Özden, A Soyumert, ...
Poster presented at the “Monitoring biodiversity in Europe. Volunteers …, 2008
132008
Current distribution and conservation status reassessment of the Cyprus Tulip (Tulipa cypria: Liliaceae), new data from northern Cyprus
A Trias-Blasi, S Gücel, Ö Özden
Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant …, 2017
112017
Butterflies (Lepidoptera) highlight the ecological value of shrubland and grassland mosaics in Cypriot garrigue ecosystems.
Ö Özden, DJ Hodgson
European Journal of Entomology 108 (3), 2011
112011
Habitat and Species Inventory Manual (Ms.)
J Seffer, R Lasak, C Kara, Ö Özden, W Fuller, K Mut
Technical assistance for management and protection of potential Natura, 2000
92000
Urban Resident Views About Open Green Spaces: A Study in Güzelyurt (Morphou), Cyprus
S Yıldırım, B Asilsoy, Ö Özden
European Journal of Sustainable Development 9 (2), 441-441, 2020
72020
The analysis of barriers in green building development in Libya
ÖÖ Ahmed Mohamed Elaraby Awaili, Semra Sema Uzunoglu
International Journal of Advanced and Applied Sciences 7 (9), 15-20, 2020
7*2020
Green corridor development as an approach for environmental sustainability in Jordan
A Al Masri, Ö Özden, C Kara
European Journal of Sustainable Development 8 (3), 418-418, 2019
72019
Occurrence, damage and population dynamics of the Olive fruit fly (Bactrocera oleae Gmelin) in Mediterranean island of Cyprus
M HELVACI, M AKTAS, O OZDEN
6*2018
The impact of tillage and chemical management on beneficial arthropods in Mediterranean olive groves
OODJ Hodgson
Israel Journal of Ecology and Evolution, 2016
6*2016
THE COMPARATIVE VALUE OF EDIBLE PLANTS IN HOME GARDENS OF A CYPRIOT RURAL VILLAGE
ÖÖF Derviş Ali Özersoy
Journal of International Scientific Publications 10, 360-364, 2016
62016
Huge spring migrations of insects from the Middle East to Europe: quantifying the migratory assemblage and ecosystem services
WLS Hawkes, E Walliker, B Gao, O Forster, K Lacey, T Doyle, R Massy, ...
Ecography 2022 (10), e06288, 2022
52022
Home Garden Herbs and Medicinal Plants of Lefke, Cyprus
ÖÖM Gökçebağ
Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 51 (3 (2)), 441-444, 2017
52017
Home gardens and urban ecology of a Mediterranean city
SLÖ Özden
International Journal of Current Research 9 (9), 57406-57408, 2017
5*2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20