Παρακολούθηση
Sabrina Panëels
Sabrina Panëels
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cea.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Review of designs for haptic data visualization
S Paneels, JC Roberts
IEEE Transactions on Haptics 3 (2), 119-137, 2009
1572009
What's around me? Multi-actuator haptic feedback on the wrist
S Panëels, M Anastassova, S Strachan, SP Van, S Sivacoumarane, ...
World Haptics Conference (WHC), 2013, 407-412, 2013
662013
The Walking Straight Mobile Application: Helping the Visually Impaired Avoid Veering
SA Panëels, D Varenne, JR Blum, JR Cooperstock
International Conference on Auditory Displays (ICAD), 2013
432013
Listen to it yourself!: evaluating usability of what's around me? for the blind
SA Panëels, A Olmos, JR Blum, JR Cooperstock
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2013
422013
“Invitation to the voyage”: The design of tactile metaphors to fulfill occasional travelers' needs in transportation networks
L Brunet, C Megard, S Panëels, G Changeon, J Lozada, MP Daniel, ...
World Haptics Conference (WHC), 2013, 259-264, 2013
392013
TactiPEd: Easy prototyping of tactile patterns
S Panëels, M Anastassova, L Brunet
14th International Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT), 228-245, 2013
362013
Manifesto for digital social touch in crisis
C Jewitt, S Price, J Steimle, G Huisman, L Golmohammadi, N Pourjafarian, ...
Frontiers in Computer Science 3, 754050, 2021
342021
A vibrotactile wristband to help older pedestrians make safer street-crossing decisions
S Cœugnet, A Dommes, S Panëels, A Chevalier, F Vienne, NT Dang, ...
Accident Analysis & Prevention 109, 1-9, 2017
322017
Prototyping 3D haptic data visualizations
SA Panëels, PD Ritsos, PJ Rodgers, JC Roberts
Computers & Graphics 37 (3), 179-192, 2013
322013
Where are we with Haptic Visualization?
JC Roberts, S Panëels
World Haptics 2007, 316-323, 2007
312007
Haptic patterns and older adults: To repeat or not to repeat?
F Arab, S Panëels, M Anastassova, S Coeugnet, F Le Morellec, ...
World Haptics Conference (WHC), 2015 IEEE, 248-253, 2015
262015
Haptic interaction techniques for exploring chart data
SA Panëels, JC Roberts, PJ Rodgers
Haptic and Audio Interaction Design: 4th International Conference, HAID 2009 …, 2009
182009
System comprising a control station and a controlled device with improved operating safety
ECK Laurent, S Paneels, M Anastassova, F Souvestre, L Lemarchand, ...
US Patent App. 16/334,566, 2019
152019
HITPROTO: a tool for the rapid prototyping of haptic interactions for haptic data visualization
SA Panëels, JC Roberts, PJ Rodgers
Haptics Symposium, 2010 IEEE, 261-268, 2010
152010
Localisation of vibrotactile stimuli with spatio-temporal inverse filtering
C Hudin, S Panëels
Haptics: Science, Technology, and Applications: 11th International …, 2018
142018
Helping older pedestrians navigate unknown environments through vibrotactile guidance instructions
S Cœugnet, A Dommes, S Panëels, A Chevalier, F Vienne, NT Dang, ...
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 58, 816-830, 2018
132018
Stroke and universal design
C Magnusson, M Anastassova, S Paneels, K Rassmus-Gröhn, ...
Transforming our World Through Design, Diversity and Education, 854-861, 2018
132018
INTACT: Instant Interaction with 3D Printed Objects
C Hudin, S Panëels, S Strachan
Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors …, 2016
132016
Haptic interface with kinesthetic and vibrotactile stimulations
ECK Laurent, S Paneels, M Anastassova, F Souvestre
US Patent App. 16/334,581, 2021
122021
LotusBraille: Localised Multifinger Feedback on a Surface for Reading Braille Letters
L Pantera, C Hudin, S Panëels
2021 IEEE World Haptics Conference (WHC), 973-978, 2021
112021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20