Παρακολούθηση
Hezron Timothy Mwakabona
Hezron Timothy Mwakabona
Department of Earth Sciences, Mbeya University of Science and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mustnet.ac.tz
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Metallic iron for safe drinking water provision: Considering a lost knowledge
HT Mwakabona, AI Ndé-Tchoupé, KN Njau, C Noubactep, KD Wydra
Water research 117, 127-142, 2017
1032017
Technologies for Decentralized Fluoride Removal: Testing Metallic Iron-Based Filters
CNKNN Arnaud Igor Ndé-Tchoupé, Richard A. Crane, Hezron T. Mwakabona
Water 7 (12), 6750–6774, 2015
752015
Making Fe0-Based Filters a Universal Solution for Safe Drinking Water Provision
E Naseri, AI Ndé-Tchoupé, HT Mwakabona, CP Nanseu-Njiki, ...
Sustainability 9 (7), 1224, 2017
732017
Metallic iron for water treatment: Leaving the valley of confusion
S Makota, AI Nde-Tchoupe, HT Mwakabona, R Tepong-Tsindé, ...
Applied Water Science 7, 4177-4196, 2017
542017
Water defluoridation by Fe (III)-loaded sisal fibre: Understanding the influence of the preparation pathways on biosorbents’ defluoridation properties
HT Mwakabona, HR Mlay, B Van der Bruggen, KN Njau
Journal of hazardous materials 362, 99-106, 2019
202019
Plant Biomasses for Defluoridation Appropriateness: Unlocking their Potentials
HT Mwakabona, M Said, RL Machunda, KN Njau
Research Journal in Engineering and Applied Science 3 (3), 167-174, 2014
142014
The influence of stereochemistry of the active compounds on fluoride adsorption efficiency of the plant biomass
HT Mwakabona, RL Machunda, KN Njau
American Journal of Chemical Engineering 2 (4), 42-47, 2014
82014
The effect of Amaranthus hybridus on fluoride removal by iron (III) salts as fluoride coagulants
AJ Kapenja, LC Msigala, HT Mwakabona
African Journal of Environmental Science and Technology 11 (4), 207-212, 2017
42017
A ‘Smart’Approach on Fluoride Removal: Detection in Water Sources and Removal with Biomass
H Mwakabona
2020
Defluoridation of water by sisal leaf biomass: The influence of stereochemistry of the active compounds
HT Mwakabona, KN Machunda, Revocatus L. Njau
American Journal of Chemical Engineering 2 (4), 42-47, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10