Παρακολούθηση
Carlo Ciliberto
Carlo Ciliberto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Quantum machine learning: a classical perspective
C Ciliberto, M Herbster, AD Ialongo, M Pontil, A Rocchetto, S Severini, ...
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering …, 2018
3652018
Differential properties of sinkhorn approximation for learning with wasserstein distance
G Luise, A Rudi, M Pontil, C Ciliberto
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
1122018
Learning-to-learn stochastic gradient descent with biased regularization
G Denevi, C Ciliberto, R Grazzi, M Pontil
International Conference on Machine Learning, 1566-1575, 2019
1022019
Learning to learn around a common mean
G Denevi, C Ciliberto, D Stamos, M Pontil
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
822018
Convex learning of multiple tasks and their structure
C Ciliberto, Y Mroueh, T Poggio, L Rosasco
International Conference on Machine Learning, 1548-1557, 2015
802015
Sinkhorn barycenters with free support via frank-wolfe algorithm
G Luise, S Salzo, M Pontil, C Ciliberto
Advances in neural information processing systems 32, 2019
662019
Object identification from few examples by improving the invariance of a deep convolutional neural network
G Pasquale, C Ciliberto, L Rosasco, L Natale
2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2016
652016
A consistent regularization approach for structured prediction
C Ciliberto, L Rosasco, A Rudi
Advances in neural information processing systems 29, 2016
642016
Teaching iCub to recognize objects using deep Convolutional Neural Networks
G Pasquale, C Ciliberto, F Odone, L Rosasco, L Natale
Machine Learning for Interactive Systems, 21-25, 2015
642015
Random expert distillation: Imitation learning via expert policy support estimation
R Wang, C Ciliberto, PV Amadori, Y Demiris
International Conference on Machine Learning, 6536-6544, 2019
622019
Online-within-online meta-learning
G Denevi, D Stamos, C Ciliberto, M Pontil
Advances in Neural Information Processing Systems 32, 2019
582019
Active perception: Building objects' models using tactile exploration
N Jamali, C Ciliberto, L Rosasco, L Natale
2016 IEEE-RAS 16th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids …, 2016
562016
Incremental learning-to-learn with statistical guarantees
G Denevi, C Ciliberto, D Stamos, M Pontil
arXiv preprint arXiv:1803.08089, 2018
482018
The advantage of conditional meta-learning for biased regularization and fine tuning
G Denevi, M Pontil, C Ciliberto
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 964-974, 2020
392020
Are we done with object recognition? The iCub robot’s perspective
G Pasquale, C Ciliberto, F Odone, L Rosasco, L Natale
Robotics and Autonomous Systems 112, 260-281, 2019
392019
Incremental robot learning of new objects with fixed update time
R Camoriano, G Pasquale, C Ciliberto, L Natale, L Rosasco, G Metta
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3207-3214, 2017
392017
Consistent multitask learning with nonlinear output relations
C Ciliberto, A Rudi, L Rosasco, M Pontil
Advances in Neural Information Processing Systems 30, 2017
362017
Exploiting mmd and sinkhorn divergences for fair and transferable representation learning
L Oneto, M Donini, G Luise, C Ciliberto, A Maurer, M Pontil
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 15360-15370, 2020
352020
Reexamining lucas-kanade method for real-time independent motion detection: Application to the icub humanoid robot
C Ciliberto, U Pattacini, L Natale, F Nori, G Metta
2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2011
322011
icub world: Friendly robots help building good vision data-sets
S Fanello, C Ciliberto, M Santoro, L Natale, G Metta, L Rosasco, F Odone
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2013
302013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20