Παρακολούθηση
Rico Sennrich
Rico Sennrich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cl.uzh.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural machine translation of rare words with subword units
R Sennrich, B Haddow, A Birch
ACL, 1715-1725, 2016
84012016
Improving neural machine translation models with monolingual data
R Sennrich, B Haddow, A Birch
ACL, 86-96, 2016
29232016
Analyzing Multi-Head Self-Attention: Specialized Heads Do the Heavy Lifting, the Rest Can Be Pruned
E Voita, D Talbot, F Moiseev, R Sennrich, I Titov
ACL, 2019
10962019
Edinburgh neural machine translation systems for wmt 16
R Sennrich, B Haddow, A Birch
WMT, 371-376, 2016
5962016
Linguistic input features improve neural machine translation
R Sennrich, B Haddow
WMT, 83-91, 2016
4772016
Nematus: a toolkit for neural machine translation
R Sennrich, O Firat, K Cho, A Birch, B Haddow, J Hitschler, ...
EACL, 2017
4432017
Controlling politeness in neural machine translation via side constraints
R Sennrich, B Haddow, A Birch
NAACL, 35-40, 2016
3522016
Context-Aware Neural Machine Translation Learns Anaphora Resolution
E Voita, P Serdyukov, R Sennrich, I Titov
ACL, 2018
3362018
Why self-attention? a targeted evaluation of neural machine translation architectures
G Tang, M Müller, A Rios, R Sennrich
EMNLP, 2018
3252018
Improving Massively Multilingual Neural Machine Translation and Zero-Shot Translation
B Zhang, P Williams, I Titov, R Sennrich
ACL, 2020
3232020
Has Machine Translation Achieved Human Parity? A Case for Document-level Evaluation
S Läubli, R Sennrich, M Volk
EMNLP, 2018
3112018
Evaluating Discourse Phenomena in Neural Machine Translation
R Bawden, R Sennrich, A Birch, B Haddow
NAACL, 2018
2992018
Revisiting Low-Resource Neural Machine Translation: A Case Study
R Sennrich, B Zhang
ACL, 2019
2742019
Paraphrasing Revisited with Neural Machine Translation
J Mallinson, R Sennrich, M Lapata
EACL, 2017
2652017
Root Mean Square Layer Normalization
B Zhang, R Sennrich
NeurIPS, 2019
2592019
When a Good Translation is Wrong in Context: Context-Aware Machine Translation Improves on Deixis, Ellipsis, and Lexical Cohesion
E Voita, R Sennrich, I Titov
ACL, 2019
2302019
The University of Edinburgh's Neural MT Systems for WMT17
R Sennrich, A Birch, A Currey, U Germann, B Haddow, K Heafield, ...
WMT, 2017
1972017
Perplexity minimization for translation model domain adaptation in statistical machine translation
R Sennrich
EACL, 539-549, 2012
1832012
How Grammatical is Character-level Neural Machine Translation? Assessing MT Quality with Contrastive Translation Pairs
R Sennrich
EACL, 2017
1792017
The Bottom-up Evolution of Representations in the Transformer: A Study with Machine Translation and Language Modeling Objectives
E Voita, R Sennrich, I Titov
EMNLP, 2019
1752019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20