Παρακολούθηση
Yavuz Selim Kartal
Yavuz Selim Kartal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gesis.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the CLEF–2021 CheckThat! lab on detecting check-worthy claims, previously fact-checked claims, and fake news
P Nakov, G Da San Martino, T Elsayed, A Barrón-Cedeño, R Míguez, ...
Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction: 12th …, 2021
702021
Overview of the CLEF-2021 CheckThat! Lab Task 1 on Check-Worthiness Estimation in Tweets and Political Debates.
S Shaar, M Hasanain, B Hamdan, ZS Ali, F Haouari, A Nikolov, M Kutlu, ...
CLEF (Working Notes), 369-392, 2021
492021
The clef-2022 checkthat! lab on fighting the covid-19 infodemic and fake news detection
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G Da San Martino, F Alam, JM Struß, T Mandl, ...
European Conference on Information Retrieval, 416-428, 2022
482022
Overview of the clef–2022 checkthat! lab on fighting the covid-19 infodemic and fake news detection
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G da San Martino, F Alam, JM Struß, T Mandl, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2022
452022
Overview of the CLEF-2022 CheckThat! lab task 1 on identifying relevant claims in tweets
P Nakov, A Barrón-Cedeño, G Da San Martino, F Alam, M Kutlu, ...
362022
TOBB ETU at CheckThat! 2020: Prioritizing English and Arabic Claims Based on Check-Worthiness.
YS Kartal, M Kutlu
CLEF (Working Notes), 2020
152020
Re-think before you share: A comprehensive study on prioritizing check-worthy claims
YS Kartal, M Kutlu
IEEE transactions on computational social systems 10 (1), 362-375, 2022
122022
TrClaim-19: The first collection for Turkish check-worthy claim detection with annotator rationales
YS Kartal, M Kutlu
Proceedings of the 24th Conference on Computational Natural Language …, 2020
102020
Too many claims to fact-check: Prioritizing political claims based on check-worthiness
YS Kartal, B Guvenen, M Kutlu
arXiv preprint arXiv:2004.08166, 2020
102020
Overview of the CLEF-2021 CheckThat
S Shaar, M Hasanain, B Hamdan, ZS Ali, F Haouari, A Nikolov, M Kutlu, ...
Lab task 1, 2021
62021
TOBB ETU at CheckThat! 2021: Data Engineering for Detecting Check-Worthy Claims.
MS Zengin, YS Kartal, M Kutlu
CLEF (Working Notes), 670-680, 2021
52021
Overview of the SV-ident 2022 shared task on survey variable identification in social science publications
T Tsereteli, YS Kartal, SP Ponzetto, A Zielinski, K Eckert, P Mayr
arXiv preprint arXiv:2209.09062, 2022
32022
Machine learning based text summarization for Turkish news
YS Kartal, M Kutlu
2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2020
32020
Varanalysis@ sv-ident 2022: Variable detection and disambiguation based on semantic similarity
A Hövelmeyer, YS Kartal
Proceedings of the Third Workshop on Scholarly Document Processing, 247-252, 2022
12022
Towards Automated Survey Variable Search and Summarization in Social Science Publications
YS Kartal, S Takeshita, T Tsereteli, K Eckert, H Kroll, P Mayr, SP Ponzetto, ...
arXiv preprint arXiv:2209.06804, 2022
12022
Blocks and text integration in a language-based editor for a domain-specific language
E Altuncu, BK Bilgehan, YS Kartal, S Kızılgüneş, MS Nikoo, H Oğuztüzün
2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK …, 2017
12017
İddiaların teyit gerekliliğine göre önceliklendirilmesi
YS Kartal
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2021
2021
Türkçe Haber Metinleri için Makine Öğrenmesi Temelli Özetleme
YS Kartal, M Kutlu
2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU …, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–18