Παρακολούθηση
Bongjun Kim
Bongjun Kim
Samsung Advanced Institute of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα postech.ac.kr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Heterogeneous distributed shared memory for lightweight internet of things devices
B Kim, S Heo, G Lee, S Park, H Kim, J Kim
IEEE Micro 36 (6), 16-24, 2016
82016
Compiler-assisted semantic-aware encryption for efficient and secure serverless computing
B Kim, S Heo, J Lee, S Jeong, Y Lee, H Kim
IEEE Internet of Things Journal 8 (7), 5645-5656, 2020
62020
Integrated IoT programming with selective abstraction
G Lee, S Heo, B Kim, J Kim, H Kim
Proceedings of the 18th ACM SIGPLAN/SIGBED Conference on Languages …, 2017
62017
Spinal code: Automatic code extraction for near-user computation in fogs
B Kim, S Heo, G Lee, S Song, J Kim, H Kim
Proceedings of the 28th International Conference on Compiler Construction, 87-98, 2019
42019
Rapid prototyping of IoT applications with Esperanto compiler
G Lee, S Heo, B Kim, J Kim, H Kim
Proceedings of the 28th International Symposium on Rapid System Prototyping …, 2017
42017
Comflex: Composable and flexible resource management for the iot
G Lee, B Kim, S Song, S Heo, H Kim
IEEE Internet of Things Journal 8 (22), 16406-16417, 2020
32020
Sharing-aware Data Acquisition Scheduling for Multiple Rules in the IoT
S Heo, S Song, B Kim, H Kim
2020 IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS …, 2020
12020
Precise Correlation Extraction for IoT Fault Detection with Concurrent Activities
G Lee, B Kim, S Song, C Kim, J Kim, H Kim
ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 20 (5s), 1-21, 2021
2021
RTAS 2020
S Lee, S Nirjon, F Markovic, J Carlson, S Heo, S Song, B Kim, H Kim, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9