Παρακολούθηση
Athanasia Symeonidou
Athanasia Symeonidou
XR Developer & Research scientist | Doctor of Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα howest.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Signal processing challenges for digital holographic video display systems
D Blinder, A Ahar, S Bettens, T Birnbaum, A Symeonidou, H Ottevaere, ...
Signal Processing: Image Communication 70, 114-130, 2019
1042019
Computer-generated holograms by multiple wavefront recording plane method with occlusion culling
A Symeonidou, D Blinder, A Munteanu, P Schelkens
Optics Express 23 (17), 22149-22161, 2015
932015
Open Access Database for Experimental Validations of Holographic Compression Engines
D Blinder, A Ahar, A Symeonidou, Y Xing, T Bruylants, C Schretter, ...
QoMEX 2015: 7th International Workshop on Quality of Multimedia Experience, 2015
472015
Colour computer-generated holography for point clouds utilizing the Phong illumination model
A Symeonidou, D Blinder, P Schelkens
Optics express 26 (8), 10282-10298, 2018
392018
Speckle noise reduction for computer generated holograms of objects with diffuse surfaces
A Symeonidou, D Blinder, A Ahar, C Schretter, A Munteanu, P Schelkens
Optics, Photonics and Digital Technologies for Imaging Applications IV 9896 …, 2016
282016
Suitability analysis of holographic vs light field and 2D displays for subjective quality assessment of Fourier holograms
A Ahar, M Chlipala, T Birnbaum, W Zaperty, A Symeonidou, T Kozacki, ...
Optics Express 28 (24), 37069-37091, 2020
212020
Three-dimensional rendering of computer-generated holograms acquired from point-clouds on light field displays
A Symeonidou, D Blinder, B Ceulemans, A Munteanu, P Schelkens
Applications of Digital Image Processing XXXIX 9971, 232-240, 2016
152016
Exact global motion compensation for holographic video compression
RK Muhamad, D Blinder, A Symeonidou, T Birnbaum, O Watanabe, ...
Applied Optics 58 (34), G204-G217, 2019
142019
A novel microstrip antenna array with metamaterial-based electronic beam steering at 2.4 GHz
A Symeonidou, K Siakavara
Progress In Electromagnetics Research C 38, 27-42, 2013
122013
Performance evaluation of sparseness significance ranking measure (SSRM) on holographic content
A Ahar, T Birnbaum, D Blinder, A Symeonidou, P Schelkens
3D Image Acquisition and Display: Technology, Perception and Applications …, 2018
92018
Object-based digital hologram segmentation and motion compensation
T Birnbaum, D Blinder, RK Muhamad, C Schretter, A Symeonidou, ...
Optics Express 28 (8), 11861-11882, 2020
42020
Efficient holographic video generation based on rotational transformation of wavefields
A Symeonidou, RM Kizhakkumkara, T Birnbaum, P Schelkens
Optics Express 27 (26), 37383-37399, 2019
42019
Source coding of holographic data: challenges, algorithms and standardization efforts
P Schelkens, D Blinder, T Birnbaum, A Symeonidou, A Ahar, C Schretter
Speckle 2018: VII International Conference on Speckle Metrology 10834, 257-262, 2018
42018
Exact compensation of rotational motion for holographic video compression
RK Muhamad, A Symeonidou, D Blinder, T Birnbaum, C Schretter, ...
Digital Holography and Three-Dimensional Imaging, Tu4A. 2, 2019
22019
Smart Immersive Occupational Performance Assessment Tool
L Sabbe, E Van Cauwenberghe, A Symeonidou, S Van de Walle, ...
ENOTHE Congress 2022, 2022
2022
Novel assessment tool for unilateral spatial neglect using virtual reality and eye-tracking
L Sabbe, A Symeonidou, J Demanet, S Vandemaele
World Federation of Occupational Therapists (WFOT) Congress 2022, 2022
2022
Smart immersive occupational performance assessment tool
A Symeonidou, S Van de Walle, S Vandemaele, L Sabbe, J Demanet
VR4Rehab Congress, 2022
2022
Work-in-Progress—Stress and Flow Assessment during a Virtual Reality Fire Extinguishing Training
C Larmuseau, A Symeonidou, L De Leersnijder, J Demanet
2022 8th International Conference of the Immersive Learning Research Network …, 2022
2022
Efficient algorithms for high-quality computer-generated holography
A Symeonidou
Vrije Universiteit Brussel, 2019
2019
Exact compensation of rotational motion for holographic video compression
R Kizhakkumkara Muhamad, A Symeonidou, D Blinder, T Birnbaum, ...
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20