Παρακολούθηση
Stavros Papadopoulos
Stavros Papadopoulos
TileDB, Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tiledb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Delegatable pseudorandom functions and applications
A Kiayias, S Papadopoulos, N Triandopoulos, T Zacharias
Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC conference on Computer & communications …, 2013
3882013
Differentially private event sequences over infinite streams
G Kellaris, S Papadopoulos, X Xiao, D Papadias
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (12), 1155-1166, 2014
2832014
Nearest neighbor search with strong location privacy
S Papadopoulos, S Bakiras, D Papadias
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 619-629, 2010
2312010
Authenticated join processing in outsourced databases
Y Yang, D Papadias, S Papadopoulos, P Kalnis
Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2009
1682009
Authenticated indexing for outsourced spatial databases
Y Yang, S Papadopoulos, D Papadias, G Kollios
The VLDB Journal 18, 631-648, 2009
1572009
Practical private range search revisited
I Demertzis, S Papadopoulos, O Papapetrou, A Deligiannakis, ...
Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data, 185-198, 2016
1492016
The tiledb array data storage manager
S Papadopoulos, K Datta, S Madden, T Mattson
Proceedings of the VLDB Endowment 10 (4), 349-360, 2016
1472016
Practical differential privacy via grouping and smoothing
G Kellaris, S Papadopoulos
Proceedings of the 39th international conference on Very Large Data Bases …, 2013
1442013
A demonstration of the bigdawg polystore system
AJ Elmore, J Duggan, M Stonebraker, M Balazinska, U Cetintemel, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 8 (12), 1908, 2015
1382015
A general framework for geo-social query processing
N Armenatzoglou, S Papadopoulos, D Papadias
Proceedings of the VLDB Endowment 6 (10), 913-924, 2013
1222013
Spatial outsourcing for location-based services
Y Yang, S Papadopoulos, D Papadias, G Kollios
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering, 1082-1091, 2008
1172008
CADS: Continuous authentication on data streams
S Papadopoulos, Y Yang, D Papadias
Proceedings of the Very Large Data Bases Conference (VLDB), Vienna, Austria, 2007
902007
A genome sequencing system for universal newborn screening, diagnosis, and precision medicine for severe genetic diseases
SF Kingsmore, LD Smith, CM Kunard, M Bainbridge, S Batalov, W Benson, ...
The American Journal of Human Genetics 109 (9), 1605-1619, 2022
712022
Topologically sorted skylines for partially ordered domains
D Sacharidis, S Papadopoulos, D Papadias
2009 IEEE 25th International Conference on Data Engineering, 1072-1083, 2009
682009
Exact in-network aggregation with integrity and confidentiality
S Papadopoulos, A Kiayias, D Papadias
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 24 (10), 1760-1773, 2012
662012
Nearest keyword search in xml documents
Y Tao, S Papadopoulos, C Sheng, K Stefanidis
Proceedings of the 2011 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2011
502011
Taking authenticated range queries to arbitrary dimensions
D Papadopoulos, S Papadopoulos, N Triandopoulos
Proceedings of the 2014 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2014
442014
Lightweight authentication of linear algebraic queries on data streams
S Papadopoulos, G Cormode, A Deligiannakis, M Garofalakis
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
442013
Continuous authentication on relational streams
S Papadopoulos, Y Yang, D Papadias
The VLDB Journal 19, 161-180, 2010
432010
Separating authentication from query execution in outsourced databases
S Papadopoulos, D Papadias, W Cheng, KL Tan
2009 IEEE 25th International Conference on Data Engineering, 1148-1151, 2009
432009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20