Παρακολούθηση
Feyera Senbeta Wakjira
Feyera Senbeta Wakjira
Associate Professor of Ecology and NRM
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aau.edu.et
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The impact of land use/land cover change on ecosystem services in the central highlands of Ethiopia
T Tolessa, F Senbeta, M Kidane
Ecosystem services 23, 47-54, 2017
3372017
Global warming, elevational ranges and the vulnerability of tropical biota
WF Laurance, DC Useche, LP Shoo, SK Herzog, M Kessler, F Escobar, ...
Biological Conservation 144 (1), 548-557, 2011
2522011
Biodiversity and ecology of Afromontane rainforests with wild Coffea arabica L. populations in Ethiopia
F Senbeta
Ecology and development series 38, 2006
1622006
Balancing ecosystem services and disservices: smallholder farmers’ use and management of forest and trees in an agricultural landscape in southwestern Ethiopia
TG Ango, L Börjeson, F Senbeta, K Hylander
Ecology and Society 19 (1), 2014
1572014
Effects of wild coffee management on species diversity in the Afromontane rainforests of Ethiopia
F Senbeta, M Denich
Forest Ecology and Management 232 (1-3), 68-74, 2006
1572006
Native woody species regeneration in exotic tree plantations at Munessa-Shashemene Forest, southern Ethiopia
F Senbeta, D Teketay, BÅ Näslund
New forests 24 (2), 131-145, 2002
1552002
Regeneration of indigenous woody species under the canopies of tree plantations in Central Ethiopia
F Senbeta, D Teketay
Tropical Ecology 42 (2), 175-185, 2001
1502001
Exotic trees as nurse-trees for the regeneration of natural tropical forests
S Feyera, E Beck, U Lüttge
Trees 16 (4), 245-249, 2002
1392002
Reframing the food–biodiversity challenge
J Fischer, DJ Abson, A Bergsten, NF Collier, I Dorresteijn, J Hanspach, ...
Trends in Ecology & Evolution 32 (5), 335-345, 2017
1362017
The diversity and distribution of lianas in the Afromontane rain forests of Ethiopia
F Senbeta, C Schmitt, M Denich, S Demissew, PLG Velk, H Preisinger, ...
Diversity and Distributions 11 (5), 443-452, 2005
1042005
Wild coffee management and plant diversity in the montane rainforest of southwestern Ethiopia
CB Schmitt, F Senbeta, M Denich, H Preisinger, HJ Boehmer
African Journal of Ecology 48 (1), 78-86, 2010
992010
Urban sprawl and its impacts on land use change in Central Ethiopia
D Dadi, H Azadi, F Senbeta, K Abebe, F Taheri, T Stellmacher
Urban Forestry & Urban Greening 16, 132-141, 2016
682016
Diversity, community types and population structure of woody plants in Kimphee forest, a unique nature reserve in southern Ethiopia
F Senbeta, D Teketay
Ethiopian Journal of Biological Sciences 2 (2), 169-187, 2003
682003
Edible wild plants in Ethiopia
F Senbeta, M Maclachlan, M Bekele, P Barklund
Addis Ababa University Press, 2010
652010
Land use/land cover analysis and ecosystem services valuation in the central highlands of Ethiopia
T Tolessa, F Senbeta, T Abebe
Forests, Trees and Livelihoods 26 (2), 111-123, 2017
642017
Floristic diversity and composition of Sheko forest, Southwest Ethiopia
F Senbeta, T Woldemariam, S Demissew, M Denich
Ethiopian Journal of Biological Sciences 6 (1), 11-42, 2007
602007
Landscape composition and configuration in the central highlands of Ethiopia
T Tolessa, F Senbeta, M Kidane
Ecology and evolution 6 (20), 7409-7421, 2016
502016
Disaggregating ecosystem services and disservices in the cultural landscapes of southwestern Ethiopia: a study of rural perceptions
I Dorresteijn, J Schultner, NF Collier, K Hylander, F Senbeta, J Fischer
Landscape ecology 32 (11), 2151-2165, 2017
482017
Diversity of useful plants in the coffee forests of Ethiopia
F Senbeta, TW Gole, M Denich, E Kellbessa
Ethnobotany Research and Applications 11, 049-069, 2013
452013
Crop raiding by wild mammals in Ethiopia: impacts on the livelihoods of smallholders in an agriculture–forest mosaic landscape
TG Ango, L Börjeson, F Senbeta
Oryx 51 (3), 527-537, 2017
432017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20