Παρακολούθηση
Jongwoo Hong
Jongwoo Hong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα interdigital.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Method and apparatus for performing device-to-device communication in wireless communication system
H Kim, K Lee, J Hong, S Choi, K Kim, S Seong
US Patent 9,924,503, 2018
492018
Analysis of device-to-device discovery and link setup in LTE networks
J Hong, S Park, H Kim, S Choi, KB Lee
2013 IEEE 24th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and …, 2013
492013
Method for transmitting discovery message in wireless communication system and apparatus for same
H Kim, J Hong, S Choi, H Seo
US Patent 9,967,810, 2018
352018
Method for V2X transmission resource selection performed by means of terminal in wireless communication system and terminal using same
S Lee, H Seo, H Chae, J Hong
US Patent 10,887,736, 2021
342021
Adaptive and distributed CoMP scheduling in LTE-advanced systems
K Kwak, H Lee, HW Je, J Hong, S Choi
2013 IEEE 78th Vehicular Technology Conference (VTC Fall), 1-5, 2013
302013
Method for transmitting and receiving discovery message in wireless communication system, and apparatus for same
H Kim, J Hong, S Choi
US Patent App. 15/031,157, 2016
282016
Method for reducing interference in wireless communication system supporting device to-device communication and apparatus for the same
H Kim, S Choi, J Hong
US Patent 9,930,679, 2018
262018
Method for controlling power and apparatus therefor in wireless communication system supporting device-to-device communication
H Kim, J Hong, S Choi, Y Hoyoung
US Patent App. 15/327,960, 2017
232017
Method and apparatus for performing device-to-device communication in wireless communication system
H Kim, K Lee, J Hong, S Choi, K Kim, S Seong
US Patent 9,642,128, 2017
192017
Method for performing V2X communication in wireless communication system and apparatus for same
T Kim, J Lee, J Hong
US Patent 10,542,399, 2020
172020
Neighbor device-assisted beacon collision detection scheme for D2D discovery
J Hong, S Park, S Choi
2014 International conference on information and communication technology …, 2014
172014
Method and apparatus for performing cell selection triggered by lower layer signaling in wireless communication system
B Bokyung, T Kim, JO Geumsan, J Hong
US Patent App. 16/445,410, 2019
162019
Method for transmitting discovery message in wireless communication system and method for same
H Kim, J Hong, S Choi
US Patent 9,930,711, 2018
162018
Novel power control and collision resolution schemes for device-to-device discovery
J Hong, S Park, S Choi
Peer-to-Peer networking and applications 9, 913-922, 2016
162016
Method and apparatus for allocating sidelink resource using relay ue in wireless communication system
Y Lee, J Hong, J Lee
US Patent App. 16/612,358, 2020
152020
Method and apparatus for reselecting path for IAB relaying in wireless communication system
J Hong, T Kim, J Lee
US Patent 11,039,366, 2021
132021
Method and user equipment for performing random access procedure
J Hong, S Lee, SJ Yi
US Patent 10,349,449, 2019
132019
Method and apparatus for triggering transmission carrier selection in wireless communication system
J Lee, T Kim, Y Lee, J Hong
US Patent 11,297,681, 2022
122022
Method and apparatus for supporting fast link recovery and link status reporting in wireless communication system
J Hong, T Kim, D Byun, B Bokyung
US Patent 10,945,185, 2021
122021
셀룰러 네트워크 기반의 D2D 통신 기술 현황
성선익, 홍종우, 김경수, 박승일, 박천우, 최성현, 이광복
한국통신학회지 (정보와통신) 29 (7), 97-105, 2012
92012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20