Παρακολούθηση
Loïc Le Guyader
Loïc Le Guyader
Scientist, European XFEL GmbH Holzkoppel 4, 22869 Schenefeld Germany
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα xfel.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultrafast heating as a sufficient stimulus for magnetization reversal in a ferrimagnet
TA Ostler, J Barker, RFL Evans, RW Chantrell, U Atxitia, ...
Nature communications 3 (1), 666, 2012
7832012
Building blocks of an artificial kagome spin ice: Photoemission electron microscopy of arrays of ferromagnetic islands
E Mengotti, LJ Heyderman, AF Rodriguez, A Bisig, L Le Guyader, ...
Physical Review B 78 (14), 144402, 2008
1682008
Controlling optical transmission through magneto-plasmonic crystals with an external magnetic field
GA Wurtz, W Hendren, R Pollard, R Atkinson, L Le Guyader, A Kirilyuk, ...
New Journal of Physics 10 (10), 105012, 2008
1272008
Nanoscale sub-100 picosecond all-optical magnetization switching in GdFeCo microstructures
L Le Guyader, M Savoini, S El Moussaoui, M Buzzi, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Nature communications 6 (1), 5839, 2015
1172015
FemtoSpeX: a versatile optical pump–soft X-ray probe facility with 100 fs X-ray pulses of variable polarization
K Holldack, J Bahrdt, A Balzer, U Bovensiepen, M Brzhezinskaya, A Erko, ...
Journal of synchrotron radiation 21 (5), 1090-1104, 2014
1012014
Studying nanomagnets and magnetic heterostructures with X-ray PEEM at the Swiss Light Source
L Le Guyader, A Kleibert, AF Rodríguez, S El Moussaoui, A Balan, ...
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 185 (10), 371-380, 2012
872012
Spatially resolved strain-imprinted magnetic states in an artificial multiferroic
RV Chopdekar, VK Malik, AF Rodríguez, L Le Guyader, Y Takamura, ...
Physical Review B 86 (1), 014408, 2012
802012
Demonstration of laser induced magnetization reversal in GdFeCo nanostructures
L Le Guyader, S El Moussaoui, M Buzzi, RV Chopdekar, LJ Heyderman, ...
Applied Physics Letters 101 (2), 2012
772012
Observation of fluctuation-mediated picosecond nucleation of a topological phase
F Büttner, B Pfau, M Böttcher, M Schneider, G Mercurio, CM Günther, ...
Nature materials 20 (1), 30-37, 2021
752021
Highly efficient all-optical switching of magnetization in GdFeCo microstructures by interference-enhanced absorption of light
M Savoini, R Medapalli, B Koene, AR Khorsand, L Le Guyader, L Duò, ...
Physical Review B 86 (14), 140404, 2012
692012
Spin-current-mediated rapid magnon localisation and coalescence after ultrafast optical pumping of ferrimagnetic alloys
E Iacocca, TM Liu, AH Reid, Z Fu, S Ruta, PW Granitzka, E Jal, S Bonetti, ...
Nature communications 10 (1), 1756, 2019
652019
Femtosecond X-ray magnetic circular dichroism absorption spectroscopy at an X-ray free electron laser
DJ Higley, K Hirsch, GL Dakovski, E Jal, E Yuan, T Liu, AA Lutman, ...
Review of scientific instruments 87 (3), 2016
592016
Dipolar energy states in clusters of perpendicular magnetic nanoislands
E Mengotti, LJ Heyderman, A Bisig, A Fraile Rodríguez, L Le Guyader, ...
Journal of Applied Physics 105 (11), 2009
572009
Direct observation of high velocity current induced domain wall motion
L Heyne, J Rhensius, A Bisig, S Krzyk, P Punke, M Kläui, LJ Heyderman, ...
Applied Physics Letters 96 (3), 2010
502010
Direct observation of high velocity current induced domain wall motion
L Heyne, J Rhensius, A Bisig, S Krzyk, P Punke, M Kläui, LJ Heyderman, ...
Applied Physics Letters 96 (3), 2010
502010
Dynamics of laser-induced spin reorientation in Co/SmFeO heterostructure
L Le Guyader, A Kleibert, F Nolting, L Joly, PM Derlet, RV Pisarev, ...
Physical Review B 87 (5), 054437, 2013
422013
Stacking order dynamics in the quasi-two-dimensional dichalcogenide 1T-TaS2 probed with MeV ultrafast electron diffraction
L Le Guyader, T Chase, AH Reid, RK Li, D Svetin, X Shen, T Vecchione, ...
Structural Dynamics 4 (4), 2017
332017
Magnetic switching in granular FePt layers promoted by near-field laser enhancement
PW Granitzka, E Jal, L Le Guyader, M Savoini, DJ Higley, T Liu, Z Chen, ...
Nano letters 17 (4), 2426-2432, 2017
312017
Deterministic character of all-optical magnetization switching in GdFe-based ferrimagnetic alloys
L Le Guyader, S El Moussaoui, M Buzzi, M Savoini, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Physical Review B 93 (13), 134402, 2016
312016
Femtosecond X-ray induced changes of the electronic and magnetic response of solids from electron redistribution
WFSJS Daniel J. Higley, Alex H. Reid, Zhao Chen, Loïc Le Guyader, Olav ...
Nature Communications 10, 5289, 2019
282019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20