Παρακολούθηση
Constantinos S. Pattichis
Constantinos S. Pattichis
Prof. of Computer Science, University of Cyprus & HealthXR Group, CYENS Centre of Excellence, CYPRUS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucy.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
M-health: Emerging mobile health systems
R Istepanian, S Laxminarayan, CS Pattichis
Springer Science & Business Media, 2007
5912007
Wireless telemedicine systems: an overview
CS Pattichis, E Kyriacou, S Voskarides, MS Pattichis, R Istepanian, ...
IEEE Antennas and Propagation Magazine 44 (2), 143-153, 2002
5302002
What do we need to build explainable AI systems for the medical domain?
A Holzinger, C Biemann, CS Pattichis, DB Kell
arXiv preprint arXiv:1712.09923, 2017
5152017
Comparative evaluation of despeckle filtering in ultrasound imaging of the carotid artery
CP Loizou, CS Pattichis, CI Christodoulou, RSH Istepanian, M Pantziaris, ...
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control 52 …, 2005
4052005
Texture-based classification of atherosclerotic carotid plaques
CI Christodoulou, CS Pattichis, M Pantziaris, A Nicolaides
IEEE transactions on medical imaging 22 (7), 902-912, 2003
4022003
Unsupervised pattern recognition for the classification of EMG signals
CI Christodoulou, CS Pattichis
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 46 (2), 169-178, 1999
2501999
Multi-purpose HealthCare Telemedicine Systems with mobile communication link support
E Kyriacou, S Pavlopoulos, A Berler, M Neophytou, A Bourka, ...
Biomedical engineering online 2 (1), 1-12, 2003
2362003
Snakes based segmentation of the common carotid artery intima media
CP Loizou, CS Pattichis, M Pantziaris, T Tyllis, A Nicolaides
Medical and Biological Engineering and Computing 45 (1), 35-49, 2007
2352007
Assessment of the risk factors of coronary heart events based on data mining with decision trees
MA Karaolis, JA Moutiris, D Hadjipanayi, CS Pattichis
IEEE Transactions on information technology in biomedicine 14 (3), 559-566, 2010
2192010
Neural network models in EMG diagnosis
CS Pattichis, CN Schizas, LT Middleton
IEEE transactions on biomedical Engineering 42 (5), 486-496, 1995
1951995
Despeckle filtering algorithms and software for ultrasound imaging
CP Loizou, CS Pattichis
Synthesis lectures on algorithms and software in engineering 1 (1), 1-166, 2008
1592008
Quality evaluation of ultrasound imaging in the carotid artery based on normalization and speckle reduction filtering
CP Loizou, CS Pattichis, M Pantziaris, T Tyllis, A Nicolaides
Medical and Biological Engineering and Computing 44 (5), 414-426, 2006
1312006
Multifeature texture analysis for the classification of clouds in satellite imagery
CI Christodoulou, SC Michaelides, CS Pattichis
IEEE transactions on geoscience and remote sensing 41 (11), 2662-2668, 2003
1282003
De novo drug design using multiobjective evolutionary graphs
CA Nicolaou, J Apostolakis, CS Pattichis
Journal of Chemical Information and Modeling 49 (2), 295-307, 2009
1222009
Time-scale analysis of motor unit action potentials
CS Pattichis, MS Pattichis
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 46 (11), 1320-1329, 1999
1191999
An integrated system for the segmentation of atherosclerotic carotid plaque
CP Loizou, CS Pattichis, M Pantziaris, A Nicolaides
IEEE Transactions on Information technology in Biomedicine 11 (6), 661-667, 2007
1172007
m-Health e-Emergency systems: Current status and future directions
E Kyriacou, MS Pattichis, CS Pattichis, A Panayides, A Pitsillides
IEEE Antennas and Propagation Magazine 49 (1), 216-231, 2007
1152007
Medical imaging fusion applications: An overview
SP Constantinos, MS Pattichis, E Micheli-Tzanakou
Conference Record of Thirty-Fifth Asilomar Conference on Signals, Systems …, 2001
1152001
Surface EMG analysis on normal subjects based on isometric voluntary contraction
PA Kaplanis, CS Pattichis, LJ Hadjileontiadis, VC Roberts
Journal of Electromyography and Kinesiology 19 (1), 157, 2009
1132009
Molecular optimization using computational multi-objective methods
CA Nicolaou, N Brown, CS Pattichis
Current Opinion in Drug Discovery and Development 10 (3), 316, 2007
1132007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20