Παρακολούθηση
Rolf Bader
Rolf Bader
Institute of Systematic Musicology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-hamburg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nonlinearities and synchronization in musical acoustics and music psychology
R Bader
Springer Science & Business Media, 2013
932013
Computational mechanics of the classical guitar
R Bader
Springer Science & Business Media, 2006
682006
Springer handbook of systematic musicology
R Bader
Springer, 2018
392018
Reconstruction of radiating sound fields using minimum energy method
R Bader
The Journal of the Acoustical Society of America 127 (1), 300-308, 2010
362010
Gesture and timbre
T Halmrast, K Guettler, R Bader
Musical Gestures, 195-223, 2010
352010
Microphone array
R Bader
Springer handbook of acoustics, 1179-1207, 2014
262014
Radiation characteristics of multiple and single sound hole vihuelas and a classical guitar
R Bader
The Journal of the Acoustical Society of America 131 (1), 819-828, 2012
242012
Real-time finite-difference method physical modeling of musical instruments using field-programmable gate array hardware
F Pfeifle, R Bader
Journal of the Audio Engineering Society 63 (12), 1001-1016, 2016
192016
Psychoacoustic sound field synthesis for musical instrument radiation characteristics
T Ziemer, R Bader
Journal of the Audio Engineering Society 65 (6), 482-496, 2017
182017
Complex point source model to calculate the sound field radiated from musical instruments
T Ziemer, R Bader
Proceedings of meetings on acoustics 25 (1), 2015
172015
Aeroacoustical coupling and synchronization of organ pipes
JL Fischer, R Bader, M Abel
The Journal of the Acoustical Society of America 140 (4), 2344-2351, 2016
162016
Real-time finite difference physical models of musical instruments on a field programmable gate array (FPGA)
F Pfeifle, R Bader
Proc. of the 15th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx-12), 17-21, 2012
162012
Metamaterials in musical acoustics: A modified frame drum
R Bader, J Fischer, M Münster, P Kontopidis
The Journal of the Acoustical Society of America 145 (5), 3086-3094, 2019
142019
Finite-Difference model of mode shape changes of the Myanmar pat wain drum circle using tuning paste
R Bader
Proceedings of Meetings on Acoustics 29 (1), 2016
142016
Implementing the radiation characteristics of musical instruments in a psychoacoustic sound field synthesis system
T Ziemer, R Bader
Audio Engineering Society Convention 139, 2015
132015
Sound-Perception-Performance
R Bader
Springer International Publishing, 2013
132013
Characterizing classical guitars using top plate radiation patterns measured by a microphone array
R Bader
Acta Acustica united with Acustica 97 (5), 830-839, 2011
132011
Scaling laws and frequency decomposition from wavelet transform maxima lines and ridges
M Haase, J Widjajakusuma, R Bader
Emergent Nature: Patterns, Growth and Scaling in the Sciences, 365-374, 2001
132001
Perspectives on adaptive dynamical systems
J Sawicki, R Berner, SAM Loos, M Anvari, R Bader, W Barfuss, N Botta, ...
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 33 (7), 2023
122023
Analysis of bell vibrations
H Spiess, B Lau, P Wriggers, A Schneider, R Bader, M Wiggenhagen
2nd conference of advances and applications of GiD: conference proceedings, 1-4, 2004
122004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20