Παρακολούθηση
Rolf Bader
Rolf Bader
Institute of Systematic Musicology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-hamburg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nonlinearities and synchronization in musical acoustics and music psychology
R Bader
Springer Science & Business Media, 2013
882013
Computational mechanics of the classical guitar
R Bader
Springer Science & Business Media, 2006
662006
Springer handbook of systematic musicology
R Bader
Springer, 2018
352018
Reconstruction of radiating sound fields using minimum energy method
R Bader
The Journal of the Acoustical Society of America 127 (1), 300-308, 2010
352010
Gesture and timbre
T Halmrast, K Guettler, R Bader
Musical Gestures, 195-223, 2010
322010
Microphone array
R Bader
Springer handbook of acoustics, 1179-1207, 2014
262014
Radiation characteristics of multiple and single sound hole vihuelas and a classical guitar
R Bader
The Journal of the Acoustical Society of America 131 (1), 819-828, 2012
232012
Real-time finite-difference method physical modeling of musical instruments using field-programmable gate array hardware
F Pfeifle, R Bader
Journal of the Audio Engineering Society 63 (12), 1001-1016, 2016
192016
Complex point source model to calculate the sound field radiated from musical instruments
T Ziemer, R Bader
Proceedings of Meetings on Acoustics 170ASA 25 (1), 035001, 2015
172015
Psychoacoustic sound field synthesis for musical instrument radiation characteristics
T Ziemer, R Bader
Journal of the Audio Engineering Society 65 (6), 482-496, 2017
152017
Aeroacoustical coupling and synchronization of organ pipes
JL Fischer, R Bader, M Abel
The Journal of the Acoustical Society of America 140 (4), 2344-2351, 2016
152016
Real-time finite difference physical models of musical instruments on a field programmable gate array (FPGA)
F Pfeifle, R Bader
Proc. of the 15th Int. Conference on Digital Audio Effects (DAFx-12), 17-21, 2012
152012
Sound-Perception-Performance
R Bader
Springer International Publishing, 2013
142013
Implementing the radiation characteristics of musical instruments in a psychoacoustic sound field synthesis system
T Ziemer, R Bader
Audio Engineering Society Convention 139, 2015
132015
Characterizing classical guitars using top plate radiation patterns measured by a microphone array
R Bader
Acta Acustica united with Acustica 97 (5), 830-839, 2011
132011
Scaling laws and frequency decomposition from wavelet transform maxima lines and ridges
M Haase, J Widjajakusuma, R Bader
Emergent Nature: Patterns, Growth and Scaling in the Sciences, 365-374, 2001
132001
Finite-Difference model of mode shape changes of the Myanmar pat wain drum circle using tuning paste
R Bader
Proceedings of Meetings on Acoustics 172ASA 29 (1), 035004, 2016
112016
Characterization of guitars through fractal correlation dimensions of initial transients
R Bader
Journal of New Music Research 35 (4), 323-332, 2006
112006
Turbulent κε model of flute-like musical instrument sound production
R Bader
Fractals in Engineering: New Trends in Theory and Applications, 109-121, 2005
112005
Physical model of a complete classical guitar body
R Bader
Proceedings of the Stockholm Music Acoustics Conference 1, 21-124, 2003
112003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20