Παρακολούθηση
Thomas Maugey
Thomas Maugey
Research Scientist at Inria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Disparity-compensated compressed-sensing reconstruction for multiview images
M Trocan, T Maugey, JE Fowler, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 1225-1229, 2010
412010
Fusion schemes for multiview distributed video coding
T Maugey, W Miled, M Cagnazzo, B Pesquet-Popescu
2009 17th European Signal Processing Conference, 559-563, 2009
412009
Impact of light field compression on focus stack and extended focus images
M Rizkallah, T Maugey, C Yaacoub, C Guillemot
2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 898-902, 2016
382016
Side information estimation and new symmetric schemes for multi-view distributed video coding
T Maugey, B Pesquet-Popescu
Journal of Visual Communication and Image Representation 19 (8), 589-599, 2008
382008
Graph-based representation for multiview image geometry
T Maugey, A Ortega, P Frossard
IEEE Transactions on Image Processing 24 (5), 1573-1586, 2015
352015
Saliency-based navigation in omnidirectional image
T Maugey, O Le Meur, Z Liu
2017 IEEE 19th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2017
342017
Compressed sensing of multiview images using disparity compensation
M Trocan, T Maugey, EW Tramel, JE Fowler, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International Conference on Image Processing, 3345-3348, 2010
342010
A differential motion estimation method for image interpolation in distributed video coding
M Cagnazzo, T Maugey, B Pesquet-Popescu
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2009
332009
Interactive multiview video system with low complexity 2D look around at decoder
T Maugey, P Frossard
IEEE Transactions on Multimedia 15 (5), 1070-1082, 2013
322013
Encoder-driven inpainting strategy in multiview video compression
Y Gao, G Cheung, T Maugey, P Frossard, J Liang
IEEE Transactions on Image Processing 25 (1), 134-149, 2015
312015
Navigation domain representation for interactive multiview imaging
T Maugey, I Daribo, G Cheung, P Frossard
IEEE transactions on image processing 22 (9), 3459-3472, 2013
302013
Correlation-aware packet scheduling in multi-camera networks
L Toni, T Maugey, P Frossard
IEEE transactions on multimedia 16 (2), 496-509, 2013
28*2013
Using an exponential power model forwyner ziv video coding
T Maugey, J Gauthier, B Pesquet-Popescu, C Guillemot
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
282010
Universal lossless coding with random user access: the cost of interactivity
A Roumy, T Maugey
2015 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 1870-1874, 2015
242015
Temporal and inter-view consistent error concealment technique for multiview plus depth video
S Khattak, T Maugey, R Hamzaoui, S Ahmad, P Frossard
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 26 (5), 829-840, 2015
232015
Geometry-aware graph transforms for light field compact representation
M Rizkallah, X Su, T Maugey, C Guillemot
IEEE Transactions on Image Processing 29, 602-616, 2019
212019
RD optimized auxiliary information for inpainting-based view synthesis
I Daribo, G Cheung, T Maugey, P Frossard
2012 3DTV-Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of …, 2012
212012
Interactive multiview video system with low decoding complexity
T Maugey, P Frossard
2011 18th IEEE International Conference on Image Processing, 589-592, 2011
212011
Graph-based transforms for predictive light field compression based on super-pixels
M Rizkallah, X Su, T Maugey, C Guillemot
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
192018
Optimized data representation for interactive multiview navigation
R Ma, T Maugey, P Frossard
IEEE Transactions on Multimedia 20 (7), 1595-1609, 2017
192017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20