Παρακολούθηση
Liliana Laranjo, MD MPH PhD
Liliana Laranjo, MD MPH PhD
Sydney Medical School, University of Sydney
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.harvard.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The influence of social networking sites on health behavior change: a systematic review and meta-analysis
L Laranjo, A Arguel, AL Neves, AM Gallagher, R Kaplan, N Mortimer, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 22 (1), 243-256, 2015
5792015
Conversational agents in healthcare: a systematic review
L Laranjo, AG Dunn, HL Tong, AB Kocaballi, J Chen, R Bashir, D Surian, ...
Journal of the American Medical Informatics Association, 1-11, 2018
5012018
Chatbots in the fight against the COVID-19 pandemic
AS Miner, L Laranjo, K AB
npj Digital Medicine 3 (65), 2020
1222020
Facilitators, barriers and expectations in the self-management of type 2 diabetes—a qualitative study from Portugal
L Laranjo, AL Neves, A Costa, RT Ribeiro, L Couto, AB Sá
European Journal of General Practice 21 (2), 103-110, 2015
942015
The personalization of conversational agents in health care: systematic review
AB Kocaballi, S Berkovsky, JC Quiroz, L Laranjo, HL Tong, ...
Journal of medical Internet research 21 (11), e15360, 2019
902019
Do smartphone applications and activity trackers increase physical activity in adults? Systematic review, meta-analysis and metaregression
L Laranjo, D Ding, B Heleno, B Kocaballi, JC Quiroz, HL Tong, ...
British journal of sports medicine 55 (8), 422-432, 2021
612021
Chapter 6: Social Media and Health Behavior Change
L Laranjo
Participatory Health through Social Media, 83-103, 2016
522016
The digital scribe
E Coiera, B Kocaballi, J Halamka, L Laranjo
npj Digital Medicine 1 (58), 2018
412018
Measuring user experience in conversational interfaces: a comparison of six questionnaires
AB Kocabalil, L Laranjo, E Coiera
BCS Learning & Development, 2018
412018
Healthcare hashtag index development: Identifying global impact in social media
L Pinho-Costa, K Yakubu, K Hoedebecke, L Laranjo, CP Reichel, ...
Journal of biomedical informatics 63, 390-399, 2016
392016
Challenges of developing a digital scribe to reduce clinical documentation burden
JC Quiroz, L Laranjo, AB Kocaballi, S Berkovsky, D Rezazadegan, ...
NPJ digital medicine 2 (1), 1-6, 2019
362019
Social influence in the uptake and use of electronic cigarettes: a systematic review
S Amin, AG Dunn, L Laranjo
American Journal of Preventive Medicine 58 (1), 129-141, 2020
342020
The use of social features in mobile health interventions to promote physical activity: a systematic review
HL Tong, L Laranjo
npj Digital Medicine 1 (1), 43, 2018
322018
Responses of conversational agents to health and lifestyle prompts: investigation of appropriateness and presentation structures
AB Kocaballi, JC Quiroz, D Rezazadegan, S Berkovsky, F Magrabi, ...
Journal of medical Internet research 22 (2), e15823, 2020
302020
Understanding and measuring user experience in conversational interfaces
AB Kocaballi, L Laranjo, E Coiera
Interacting with Computers 31 (2), 192-207, 2019
272019
Using a mobile social networking app to promote physical activity: a qualitative study of users’ perspectives
HL Tong, E Coiera, L Laranjo
Journal of medical Internet research 20 (12), e11439, 2018
262018
Efficacy of a mobile social networking intervention in promoting physical activity: Quasi-experimental study
HL Tong, E Coiera, W Tong, Y Wang, JC Quiroz, P Martin, L Laranjo
JMIR mHealth uHealth, 2019
242019
Patient work and their contexts: scoping review
K Yin, J Jung, E Coiera, L Laranjo, A Blandford, A Khoja, WT Tai, ...
Journal of medical Internet research 22 (6), e16656, 2020
202020
Impact of providing patients access to electronic health records on quality and safety of care: a systematic review and meta-analysis
AL Neves, L Freise, L Laranjo, AW Carter, A Darzi, E Mayer
BMJ quality & safety 29 (12), 1019-1032, 2020
192020
Conversational agents for health and wellbeing
AB Kocaballi, JC Quiroz, L Laranjo, D Rezazadegan, R Kocielnik, L Clark, ...
Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing …, 2020
192020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20