Παρακολούθηση
Lei Yang
Lei Yang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nvidia.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Amortized supersampling
L Yang, D Nehab, PV Sander, P Sitthi-amorn, J Lawrence, H Hoppe
ACM Transactions on Graphics (TOG) 28 (5), 135, 2009
832009
Image-based bidirectional scene reprojection
L Yang, YC Tse, PV Sander, J Lawrence, D Nehab, H Hoppe, CL Wilkins
ACM Transactions on Graphics (TOG) 30 (6), 150, 2011
652011
A Survey of Temporal Antialiasing Techniques
L Yang, S Liu, M Salvi
Computer Graphics Forum (Proceedings of Eurographics 2020) 39 (2), 2020
542020
A torus patch approximation approach for point projection on surfaces
XM Liu, L Yang, JH Yong, HJ Gu, JG Sun
Computer Aided Geometric Design 26 (5), 593-598, 2009
542009
Temporal Coherence Methods in Real‐Time Rendering
D Scherzer, L Yang, O Mattausch, D Nehab, PV Sander, M Wimmer, ...
Computer Graphics Forum, 2012
532012
Geometry‐Aware Framebuffer Level of Detail
L Yang, PV Sander, J Lawrence
Computer Graphics Forum 27 (4), 1183-1188, 2008
492008
Methods and Apparatus for Diffuse Indirect Illumination Computation using Progressive Interleaved Irradiance Sampling
A Krishnaswamy, GSP Miller, L Yang
US Patent 20130120385A1, 2010
452010
Time and environment aware graphical displays for driver information and driver assistance systems
L Ren, L Yang
US Patent 9,752,889, 2017
432017
Time and environment aware graphical displays for driver information and driver assistance systems
L Ren, L Yang
US Patent 9,752,889, 2017
432017
Automated reprojection-based pixel shader optimization
P Sitthi-amorn, J Lawrence, L Yang, PV Sander, D Nehab, J Xi
ACM Transactions on Graphics (TOG) 27 (5), 127, 2008
432008
Antialiasing recovery
L Yang, PV Sander, J Lawrence, H Hoppe
ACM Transactions on Graphics (TOG) 30 (3), 1-9, 2011
362011
A Survey on Temporal Coherence Methods in Real-Time Rendering
D Scherzer, L Yang, O Mattausch, D Nehab, PV Sander, M Wimmer, ...
Eurographics 2011, State of the Art Report., 2011
362011
System and methods for generating procedural window lighting effects
L Yang, L Ren, J Chandler
US Patent App. 10/380,790, 2019
33*2019
An improved shading cache for modern GPUs
P Sitthi-amorn, J Lawrence, L Yang, PV Sander, D Nehab
Proceedings of the 23rd ACM SIGGRAPH/EUROGRAPHICS symposium on Graphics …, 2008
272008
Per-pixel translational symmetry detection, optimization, and segmentation
P Zhao, L Yang, H Zhang, L Quan
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 526-533, 2012
202012
Visually Lossless Content and Motion Adaptive Shading in Games
L Yang, D Zhdan, E Kilgariff, EB Lum, Y Zhang, M Johnson, H Rydgård
Proceedings of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques 2 (1), 6, 2019
182019
Depth-presorted triangle lists
G Chen, PV Sander, D Nehab, L Yang, L Hu
ACM Transactions on Graphics (TOG) 31 (6), 1-9, 2012
172012
System and method for remote generation of indirect illumination sources in three-dimensional graphics
M Billeter, L Yang, L Ren
US Patent 9,478,065, 2016
162016
System and methods for interactive hybrid-dimension map visualization
L Ren, L Yang
US Patent 10,553,021, 2020
142020
Motion adaptive rendering using variable rate shading
L Yang, EM Kilgariff, EB Lum
US Patent 10,930,022, 2021
92021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20