Παρακολούθηση
Petros Petrounias
Petros Petrounias
Teaching Assistant at University of Patras,
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα certh.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The effect of petrographic characteristics and physico-mechanical properties of aggregates on the quality of concrete
P Petrounias, PP Giannakopoulou, A Rogkala, PM Stamatis, ...
Minerals 8 (12), 577, 2018
552018
The influence of alteration of aggregates on the quality of the concrete: A case study from serpentinites and andesites from central Macedonia (North Greece)
P Petrounias, PP Giannakopoulou, A Rogkala, PM Stamatis, B Tsikouras, ...
Geosciences 8 (4), 115, 2018
472018
Petrographic and mechanical characteristics of concrete produced by different type of recycled materials
P Petrounias, PP Giannakopoulou, A Rogkala, P Lampropoulou, ...
Geosciences 9 (6), 264, 2019
432019
Mineralogical evidence for partial melting and melt-rock interaction processes in the mantle peridotites of Edessa ophiolite (North Greece)
A Rogkala, P Petrounias, B Tsikouras, PP Giannakopoulou, ...
Minerals 9 (2), 120, 2019
312019
New occurrence of pyroxenites in the Veria-Naousa ophiolite (north Greece): Implications on their origin and petrogenetic evolution
A Rogkala, P Petrounias, B Tsikouras, K Hatzipanagiotou
Geosciences 7 (4), 92, 2017
292017
The impact of secondary phyllosilicate minerals on the engineering properties of various igneous aggregates from Greece
P Petrounias, PP Giannakopoulou, A Rogkala, P Lampropoulou, ...
Minerals 8 (8), 329, 2018
262018
Geochemical occurrence of rare earth elements in mining waste and mine water: a review
K Pyrgaki, V Gemeni, C Karkalis, N Koukouzas, P Koutsovitis, ...
Minerals 11 (8), 860, 2021
252021
An innovative experimental petrographic study of concrete produced by animal bones and human hair fibers
P Petrounias, A Rogkala, PP Giannakopoulou, P Lampropoulou, ...
Sustainability 13 (14), 8107, 2021
242021
Facile synthesis of eco-friendly activated carbon from leaves of sugar beet waste as a superior nonconventional adsorbent for anionic and cationic dyes from aqueous solutions
AM Zayed, BS Metwally, MA Masoud, MF Mubarak, H Shendy, ...
Arabian Journal of Chemistry 16 (8), 104900, 2023
222023
Current CO2 Capture and Storage Trends in Europe in a View of Social Knowledge and Acceptance. A Short Review
N Koukouzas, M Christopoulou, PP Giannakopoulou, A Rogkala, ...
Energies 15 (15), 5716, 2022
212022
The influence of the mineralogical composition of ultramafic rocks on their engineering performance: A case study from the Veria-Naousa and Gerania ophiolite complexes (Greece)
PP Giannakopoulou, P Petrounias, A Rogkala, B Tsikouras, PM Stamatis, ...
Geosciences 8 (7), 251, 2018
212018
Petrographic characteristics of sandstones as a basis to evaluate their suitability in construction and energy storage applications. a case study from klepa nafpaktias (central …
P Petrounias, PP Giannakopoulou, A Rogkala, M Kalpogiannaki, ...
Energies 13 (5), 1119, 2020
192020
Using factor analysis to determine the interrelationships between the engineering properties of aggregates from igneous rocks in Greece
PP Giannakopoulou, P Petrounias, B Tsikouras, S Kalaitzidis, A Rogkala, ...
Minerals 8 (12), 580, 2018
162018
Valorization of slags produced by smelting of metallurgical dusts and lateritic ore fines in manufacturing of slag cements
T Tzevelekou, P Lampropoulou, PP Giannakopoulou, A Rogkala, ...
Applied Sciences 10 (13), 4670, 2020
152020
Comparative study of physicomechanical properties of ultrabasic rocks and andesites from central macedonia (Greece)
P Petrounias, A Rogkala, M Kalpogiannaki, B Tsikouras, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 1989-1998, 2016
142016
Rodingites from the Veria-Naousa ophiolite (Greece): Mineralogical evolution, metasomatism and petrogenetic processes
A Rogkala, P Petrounias, P Koutsovitis, PP Giannakopoulou, P Pomonis, ...
Geochemistry 82 (2), 125860, 2022
132022
Petrological and geochemical properties of greek carbonate stones, associated with their physico-mechanical and aesthetic characteristics
I Badouna, P Koutsovitis, C Karkalis, K Laskaridis, N Koukouzas, ...
Minerals 10 (6), 507, 2020
122020
Evaluation of the CO2 Storage Capacity in Sandstone Formations from the Southeast Mesohellenic trough (Greece)
MA Christopoulou, P Koutsovitis, N Kostoglou, C Paraskevopoulou, ...
Energies 15 (10), 3491, 2022
112022
Porous asphalt mixtures enriched with bamboo fibers as a new approach for future sustainable construction
SM Shahnewaz, KA Masri, NAAA Ghani, RP Jaya, CS Choo, ...
Construction and Building Materials 407, 133456, 2023
102023
An Experimental Study for the Remediation of Industrial Waste Water Using a Combination of Low Cost Mineral Raw Materials
P Petrounias, A Rogkala, PP Giannakopoulou, B Tsikouras, ...
Minerals 9 (4), 207, 2019
92019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20