Παρακολούθηση
Flammie A Pirinen
Flammie A Pirinen
Divvun, UiT–Norgga árktalaš universitehta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uit.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HFST Tools for Morphology–An Efficient Open-Source Package for Construction of Morphological Analyzers
K Lindén, M Silfverberg, T Pirinen
State of the Art in Computational Morphology, 28-47, 2009
1432009
Hfst—framework for compiling and applying morphologies
K Lindén, E Axelson, S Hardwick, TA Pirinen, M Silfverberg
International Workshop on Systems and Frameworks for Computational …, 2011
1172011
State-of-the-art in weighted finite-state spell-checking
TA Pirinen, K Lindén
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 15th …, 2014
522014
Building an open-source development infrastructure for language technology projects
SN Moshagen, TA Pirinen, T Trosterud
Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2013
512013
Finite-State Spell-Checking with Weighted Language and Error Models—Building and Evaluating Spell-Checkers with Wikipedia as Corpus
TA Pirinen, K Lindén
SaLTMiL Workshop on Creation and Use of Basic Lexical Resources for Less …, 2010
512010
Finite-State Spell-Checking with Weighted Language and Error Models—Building and Evaluating Spell-Checkers with Wikipedia as Corpus
TA Pirinen, K Lindén
7th SaLTMiL Workshop on Creation and use of basic lexical resources for less …, 0
51*
Development and Use of Computational Morphology of Finnish in the Open Source and Open Science Era: Notes on Experiences with Omorfi Development.
TA Pirinen
SKY Journal of Linguistics 28, 2015
462015
Open-source infrastructures for collaborative work on under-resourced languages
S Moshagen, J Rueter, T Pirinen, T Trosterud, FM Tyers
Collaboration and Computing for Under-Resourced Languages in the Linked Open …, 0
42*
Hfst—a system for creating nlp tools
K Lindén, E Axelson, S Drobac, S Hardwick, J Kuokkala, J Niemi, ...
Systems and Frameworks for Computational Morphology: Third International …, 2013
412013
Suomen kielen äärellistilainen automaattinen morfologinen jäsennin avoimen lähdekoodin resurssein
T Pirinen
Master’s thesis, University of Helsinki, 2008
41*2008
Omorfi—Free and open source morphological lexical database for Finnish
TA Pirinen
Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2015, 313, 2015
402015
Creating and weighting hunspell dictionaries as finite-state automata
TA Pirinen, K Lindén
Investigationes Linguisticae 21, 1-16, 2010
252010
Weighted Finite-State Morphological Analysis of Finnish Inflection and Compounding
K Lindén, T Pirinen
Proceedings of Nodalida 2009, 2009
22*2009
Modularisation of finnish finite-state language description—towards wide collaboration in open source development of a morphological analyser
TA Pirinen
Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2011
182011
Abu-MaTran at WMT 2015 Translation Task: Morphological Segmentation and Web Crawling
R Rubino, T Pirinen, M Espla-Gomis, N Ljubešic, S Ortiz Rojas, ...
Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 184-191, 2015
162015
Using hfst for creating computational linguistic applications
K Lindén, E Axelson, S Drobac, S Hardwick, M Silfverberg, TA Pirinen
Computational linguistics: Applications, 3-25, 2013
162013
Extrinsic evaluation of web-crawlers in machine translation: a study on Croatian-English for the tourism domain
A Toral, R Rubino, M Espla-Gomis, TA Pirinen, A Way, ...
Proceedings of the 17th Annual conference of the European Association for …, 2014
152014
Effect of language and error models on efficiency of finite-state spell-checking and correction
TA Pirinen, S Hardwick
Proceedings of the 10th International Workshop on Finite State Methods and …, 2012
15*2012
Improving finite-state spell-checker suggestions with part of speech n-grams
T Pirinen, M Silfverberg, K Lindén
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing 13th International …, 2012
142012
Weighted Finite-State Methods for Spell-Checking and Correction
T Pirinen
Helsingin yliopisto, 2014
132014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20