Παρακολούθηση
Flammie A Pirinen
Flammie A Pirinen
Divvun, UiT–Norgga árktalaš universitehta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uit.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HFST Tools for Morphology–An Efficient Open-Source Package for Construction of Morphological Analyzers
K Lindén, M Silfverberg, T Pirinen
State of the Art in Computational Morphology, 28-47, 2009
1352009
Hfst—framework for compiling and applying morphologies
K Lindén, E Axelson, S Hardwick, TA Pirinen, M Silfverberg
International Workshop on Systems and Frameworks for Computational …, 2011
1102011
Building an open-source development infrastructure for language technology projects
SN Moshagen, TA Pirinen, T Trosterud
Proceedings of the 19th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2013
482013
Finite-State Spell-Checking with Weighted Language and Error Models—Building and Evaluating Spell-Checkers with Wikipedia as Corpus
TA Pirinen, K Lindén
SaLTMiL Workshop on Creation and Use of Basic Lexical Resources for Less …, 2010
482010
Finite-State Spell-Checking with Weighted Language and Error Models—Building and Evaluating Spell-Checkers with Wikipedia as Corpus
TA Pirinen, K Lindén
7th SaLTMiL Workshop on Creation and use of basic lexical resources for less …, 0
48*
Suomen kielen äärellistilainen automaattinen morfologinen jäsennin avoimen lähdekoodin resurssein
T Pirinen
Master’s thesis, University of Helsinki, 2008
40*2008
Development and Use of Computational Morphology of Finnish in the Open Source and Open Science Era: Notes on Experiences with Omorfi Development.
TA Pirinen
SKY Journal of Linguistics 28, 2015
382015
Open-source infrastructures for collaborative work on under-resourced languages
S Moshagen, J Rueter, T Pirinen, T Trosterud, FM Tyers
Collaboration and Computing for Under-Resourced Languages in the Linked Open …, 0
38*
State-of-the-art in weighted finite-state spell-checking
TA Pirinen, K Lindén
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2014
372014
Omorfi—Free and open source morphological lexical database for Finnish
TA Pirinen
Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2015, 313, 2015
352015
HFST—a system for creating NLP tools
K Lindén, E Axelson, S Drobac, S Hardwick, J Kuokkala, J Niemi, ...
International Workshop on Systems and Frameworks for Computational …, 2013
342013
Creating and weighting hunspell dictionaries as finite-state automata
TA Pirinen, K Lindén
Investigationes Linguisticae 21, 1-16, 2010
232010
Weighted Finite-State Morphological Analysis of Finnish Inflection and Compounding
K Lindén, T Pirinen
Proceedings of Nodalida 2009, 2009
22*2009
Abu-MaTran at WMT 2015 Translation Task: Morphological Segmentation and Web Crawling
R Rubino, T Pirinen, M Espla-Gomis, N Ljubešic, S Ortiz Rojas, ...
Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation, 184-191, 2015
182015
Modularisation of finnish finite-state language description—towards wide collaboration in open source development of a morphological analyser
TA Pirinen
Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics …, 2011
182011
Using hfst for creating computational linguistic applications
K Lindén, E Axelson, S Drobac, S Hardwick, M Silfverberg, TA Pirinen
Computational Linguistics, 3-25, 2013
152013
Extrinsic evaluation of web-crawlers in machine translation: a study on Croatian-English for the tourism domain
A Toral, R Rubino, M Espla-Gomis, TA Pirinen, A Way, ...
Proceedings of the 17th Annual conference of the European Association for …, 2014
142014
Weighted Finite-State Methods for Spell-Checking and Correction
T Pirinen
Helsingin yliopisto, 2014
132014
Effect of language and error models on efficiency of finite-state spell-checking and correction
TA Pirinen, S Hardwick
Proceedings of the 10th International Workshop on Finite State Methods and …, 2012
13*2012
Weighting finite-state morphological analyzers using hfst tools
K Lindén, T Pirinen
Finite-State Methods and Natural Language Processing-FSMNLP 2009 Eight …, 2009
132009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20