Παρακολούθηση
Krešimir Pavelić
Krešimir Pavelić
Juraj Dobrila University of Pula
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipu.hr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Handbook of zeolite science and technology
SM Auerbach, KA Carrado, PK Dutta
CRC press, 2003
19962003
Natural zeolite clinoptilolite: new adjuvant in anticancer therapy
K Pavelić, M Hadžija, L Bedrica, J Pavelić, I Ðikić, M Katić, M Kralj, ...
Journal of molecular medicine 78, 708-720, 2001
3842001
The expression of p185 (HER-2/neu) correlates with the stage of disease and survival in colorectal cancer
S Kapitanovic, S Radosevic, M Kapitanovic, S Andelinovic, Z Ferencic, ...
Gastroenterology 112 (4), 1103-1113, 1997
3061997
Synthesis, antiviral and antitumor activity of 2-substituted-5-amidino-benzimidazoles
K Starčević, M Kralj, K Ester, I Sabol, M Grce, K Pavelić, ...
Bioorganic & medicinal chemistry 15 (13), 4419-4426, 2007
2952007
Novel Cyano- and Amidino-Substituted Derivatives of Styryl-2-Benzimidazoles and Benzimidazo[1,2-a]quinolines. Synthesis, Photochemical Synthesis, DNA …
M Hranjec, M Kralj, I Piantanida, M Sedić, L Šuman, K Pavelić, ...
Journal of medicinal chemistry 50 (23), 5696-5711, 2007
2892007
Biological and therapeutic effects of ortho-silicic acid and some ortho-silicic acid-releasing compounds: New perspectives for therapy
LM Jurkić, I Cepanec, SK Pavelić, K Pavelić
Nutrition & metabolism 10, 1-12, 2013
2612013
Critical Review on Zeolite Clinoptilolite Safety and Medical Applications in vivo
S Kraljević Pavelić, J Simović Medica, D Gumbarević, A Filošević, N Pržulj, ...
Frontiers in pharmacology 9, 1350, 2018
233*2018
Evidence for a role of EGF receptor in the progression of human lung carcinoma.
K Pavelic, Z Banjac, J Pavelic, S Spaventi
Anticancer research 13 (4), 1133-1137, 1993
2061993
Comparison of five different polymerase chain reaction methods for detection of human papillomavirus in cervical cell specimens
K Husnjak, M Grce, L Magdić, K Pavelić
Journal of virological methods 88 (2), 125-134, 2000
1982000
Synthesis, spectroscopic characterization and antiproliferative evaluation in vitro of novel Schiff bases related to benzimidazoles
M Hranjec, K Starčević, SK Pavelić, P Lučin, K Pavelić, GK Zamola
European journal of medicinal chemistry 46 (6), 2274-2279, 2011
1922011
Immunostimulatory effect of natural clinoptilolite as a possible mechanism of its antimetastatic ability
K Pavelic, M Katic, V Sverko, T Marotti, B Bosnjak, T Balog, R Stojkovic, ...
Journal of cancer research and clinical oncology 128, 37-44, 2002
1902002
Metastasis: new perspectives on an old problem
S Kraljevic Pavelic, M Sedic, H Bosnjak, S Spaventi, K Pavelic
Molecular cancer 10, 1-14, 2011
1842011
Anticancer and antioxidative effects of micronized zeolite clinoptilolite.
N Zarkovic, K Zarkovic, M Kralj, S Borovic, S Sabolovic, MP Blazi, A Cipak, ...
Anticancer research 23 (2B), 1589-1595, 2003
1772003
Accelerating drug discovery: Although the evolution of ‘‐omics’ methodologies is still in its infancy, both the pharmaceutical industry and patients could benefit from their …
S Kraljevic, PJ Stambrook, K Pavelic
EMBO reports 5 (9), 837-842, 2004
1732004
CIN85 associates with multiple effectors controlling intracellular trafficking of epidermal growth factor receptors
K Kowanetz, K Husnjak, D Holler, M Kowanetz, P Soubeyran, D Hirsch, ...
Molecular biology of the cell 15 (7), 3155-3166, 2004
1632004
Novel cyano-and amidinobenzothiazole derivatives: synthesis, antitumor evaluation, and X-ray and quantitative structure− activity relationship (QSAR) analysis
I Caleta, M Kralj, M Marjanović, B Bertosa, S Tomić, G Pavlović, K Pavelić, ...
Journal of medicinal chemistry 52 (6), 1744-1756, 2009
1592009
Novel amidino-substituted thienyl-and furylvinylbenzimidazole: derivatives and their photochemical conversion into corresponding diazacyclopenta [c] fluorenes. synthesis …
M Hranjec, I Piantanida, M Kralj, L Suman, K Pavelić, G Karminski-Zamola
Journal of medicinal chemistry 51 (16), 4899-4910, 2008
1532008
Molecular mechanisms of anticancer activity of natural dietetic products
M Colic, K Pavelic
Journal of Molecular medicine 78, 333-336, 2000
1412000
Detection of Helicobacter pylori in various oral lesions by nested polymerase chain reaction (PCR)
M Mravak‐Stipetić, K Gall‐Tros̆elj, J Lukac̆, Z Kusić, K Pavelić, ...
Journal of oral pathology & medicine 27 (1), 1-3, 1998
1361998
Antiviral properties of clinoptilolite
M Grce, K Pavelić
Microporous and Mesoporous Materials 79 (1-3), 165-169, 2005
1302005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20