Παρακολούθηση
Chronis Kynigos
Chronis Kynigos
Professor of Technology and Mathematics Education, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ppp.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Teaching and learning geometry with technology
C Laborde, C Kynigos, K Hollebrands, R Strässer
Handbook of research on the psychology of mathematics education, 275-304, 2006
3382006
Constructionism and robotics in education
D Alimisis, C Kynigos
Teacher education on robotic-enhanced constructivist pedagogical methods, 11-26, 2009
2202009
Teacher education on robotics-enhanced constructivist pedagogical methods
D Alimisis, L Aravecchia, J Arlegui, N Fava, S Frangou, S Ionita, ...
School of Pedagogical and Technological Education, 2009
1232009
Half-baked logo microworlds as boundary objects in integrated design
C Kynigos
Informatics in Education-An International Journal 6 (2), 335-359, 2007
1142007
Charting the microworld territory over time: design and construction in mathematics education
L Healy, C Kynigos
ZDM 42, 63-76, 2010
942010
The role of blogs in studying the discourse and social practices of mathematics teachers
K Makri, C Kynigos
Journal of Educational Technology & Society 10 (1), 73-84, 2007
872007
Constructionism: Theory of learning or theory of design?
C Kynigos
Selected regular lectures from the 12th International Congress on …, 2015
812015
Metafora: A web-based platform for learning to learn together in science and mathematics
T Dragon, M Mavrikis, BM McLaren, A Harrer, C Kynigos, R Wegerif, ...
IEEE Transactions on Learning Technologies 6 (3), 197-207, 2013
742013
Teacher beliefs and practices formed during an innovation with computer‐based exploratory mathematics in the classroom
C Kynigos*, M Argyris
Teachers and teaching 10 (3), 247-273, 2004
722004
Using half-baked microworlds to challenge teacher educators’ knowing
C Kynigos
International journal of computers for mathematical learning 12, 87-111, 2007
662007
A" black-and-white box" approach to user empowerment with component computing
C Kynigos
Interactive Learning Environments 12 (1-2), 27-71, 2004
662004
Exploring the generation of meanings in mathematics and science with collaborative full-body games
C Kynigos, Z Smyrnaiou, M Roussou
Proceedings of the 9th International Conference on Interaction Design and …, 2010
46*2010
Mathematics with component-oriented exploratory software
C Kynigos, M Koutlis, T Hadzilacos
International Journal of Computers for Mathematical Learning 2, 229-250, 1997
401997
Mathematics education & digital technologies: Facing the challenge of networking European research teams
RM Bottino, C Kynigos
International Journal of Computers for Mathematical Learning 14, 203-215, 2009
392009
Programming approaches to computational thinking: Integrating Turtle geometry, dynamic manipulation and 3D Space
C Kynigos, M Grizioti
Informatics in Education 17 (2), 321-340, 2018
382018
Applying a constructionist frame to learning about sustainability
M Daskolia, C Kynigos
Creative Education 3 (06), 818, 2012
382012
Working with teachers: Context and culture
AB Fuglestad, L Healy, C Kynigos, J Monaghan
Mathematics education and technology-rethinking the terrain: The 17th ICMI …, 2010
382010
Generating cultures for mathematical microworld development in a multi-organizational context
C Kynigos
Journal of Educational Computing Research 27 (1), 185-211, 2002
382002
Digital technologies to teach and learn mathematics: Context and re-contextualization
JB Lagrange, C Kynigos
Educational Studies in Mathematics 85, 381-403, 2014
352014
Boundary crossing through in-service online mathematics teacher education: the case of scenarios and half-baked microworlds
C Kynigos, E Kalogeria
ZDM 44, 733-745, 2012
352012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20