Παρακολούθηση
Stuart Parkin
Stuart Parkin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpi-halle.mpg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Magnetic domain-wall racetrack memory
SSP Parkin, M Hayashi, L Thomas
Science 320 (5873), 190-194, 2008
49192008
Giant tunnelling magnetoresistance at room temperature with MgO (100) tunnel barriers
SSP Parkin, C Kaiser, A Panchula, PM Rice, B Hughes, M Samant, ...
Nature materials 3 (12), 862-867, 2004
36552004
Oscillations in exchange coupling and magnetoresistance in metallic superlattice structures: Co/Ru, Co/Cr, and Fe/Cr
SSP Parkin, N More, KP Roche
Physical review letters 64 (19), 2304, 1990
35651990
Giant magnetoresistive in soft ferromagnetic multilayers
B Dieny, VS Speriosu, SSP Parkin, BA Gurney, DR Wilhoit, D Mauri
Physical Review B 43 (1), 1297, 1991
24341991
Simple rules for the understanding of Heusler compounds
T Graf, C Felser, SSP Parkin
Progress in solid state chemistry 39 (1), 1-50, 2011
18382011
Oscillatory magnetic exchange coupling through thin copper layers
SSP Parkin, R Bhadra, KP Roche
Physical Review Letters 66 (16), 2152, 1991
17921991
Exchange-biased magnetic tunnel junctions and application to nonvolatile magnetic random access memory
SSP Parkin, KP Roche, MG Samant, PM Rice, RB Beyers, ...
Journal of Applied Physics 85 (8), 5828-5833, 1999
14891999
Handbook of magnetism and advanced magnetic materials
S Sachdev
13662006
Systematic variation of the strength and oscillation period of indirect magnetic exchange coupling through the 3d, 4d, and 5d transition metals
SSP Parkin
Physical Review Letters 67 (25), 3598, 1991
13491991
Chiral spin torque at magnetic domain walls
KS Ryu, L Thomas, SH Yang, S Parkin
Nature nanotechnology 8 (7), 527-533, 2013
12412013
Anomalous Disappearance of High-T c Superconductivity at High Hole Concentration in Metallic La 2− x Sr x Cu O 4
JB Torrance, Y Tokura, AI Nazzal, A Bezinge, TC Huang, SSP Parkin
Physical review letters 61 (9), 1127, 1988
10521988
Suppression of metal-insulator transition in VO2 by electric field–induced oxygen vacancy formation
J Jeong, N Aetukuri, T Graf, TD Schladt, MG Samant, SSP Parkin
Science 339 (6126), 1402-1405, 2013
9942013
Higher-order topological insulators
F Schindler, AM Cook, MG Vergniory, Z Wang, SSP Parkin, BA Bernevig, ...
Science advances 4 (6), eaat0346, 2018
9482018
Magnetic memory array using magnetic tunnel junction devices in the memory cells
WJ Gallagher, JH Kaufman, SSP Parkin, RE Scheuerlein
US Patent 5,640,343, 1997
8721997
Giant magnetoresistance in antiferromagnetic Co/Cu multilayers
SSP Parkin, ZG Li, DJ Smith
Applied Physics Letters 58 (23), 2710-2712, 1991
8501991
Current-controlled magnetic domain-wall nanowire shift register
M Hayashi, L Thomas, R Moriya, C Rettner, SSP Parkin
Science 320 (5873), 209-211, 2008
8412008
Magnetically engineered spintronic sensors and memory
S Parkin, X Jiang, C Kaiser, A Panchula, K Roche, M Samant
Proceedings of the IEEE 91 (5), 661-680, 2003
8312003
Magnetotransport properties of magnetically soft spin‐valve structures
B Dieny, VS Speriosu, S Metin, SSP Parkin, BA Gurney, P Baumgart, ...
Journal of Applied Physics 69 (8), 4774-4779, 1991
8251991
Memory on the racetrack
S Parkin, SH Yang
Nature nanotechnology 10 (3), 195-198, 2015
7592015
Spintronics
SD Bader, SSP Parkin
Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 1 (1), 71-88, 2010
6922010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20