Παρακολούθηση
Christos Skourlas
Christos Skourlas
TEI of Athens, Greece - Department of Informatics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα teiath.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Application of genetic algorithms to software testing
S Xanthakis, C Ellis, C Skourlas, A Le Gall, S Katsikas, K Karapoulios
Proceedings of the 5th International Conference on Software Engineering and …, 1992
2541992
The human factor of information security: Unintentional damage perspective
E Metalidou, C Marinagi, P Trivellas, N Eberhagen, C Skourlas, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 424-428, 2014
1262014
Risk reduction strategies in online shopping: E-trust perspective
A Vos, C Marinagi, P Trivellas, N Eberhagen, C Skourlas, ...
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 418-423, 2014
1022014
Employing ubiquitous computing devices and technologies in the higher education classroom of the future
C Marinagi, C Skourlas, P Belsis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 487-494, 2013
972013
PNS: A personalized news aggregator on the web
G Paliouras, A Mouzakidis, V Moustakas, C Skourlas
Intelligent interactive systems in knowledge-based environments, 175-197, 2008
432008
Word sense disambiguation using wordnet relations
K Fragos, Y Maistros, C Skourlas
First Balkan Conference in Informatics, Thessaloniki, 2003
392003
Human factor and information security in higher education
E Metalidou, C Marinagi, P Trivellas, N Eberhagen, G Giannakopoulos, ...
Journal of Systems and Information Technology, 2014
342014
Providing advanced remote medical treatment services through pervasive environments
D Vassis, P Belsis, C Skourlas, G Pantziou
Personal and Ubiquitous Computing 14 (6), 563-573, 2010
322010
Electronic service quality in online shopping and risk reduction strategies
A Vos, C Marinagi, P Trivellas, N Eberhagen, G Giannakopoulos, ...
Journal of Systems and Information Technology, 2014
302014
PNS: Personalized multi-source news delivery
G Paliouras, M Alexandros, C Ntoutsis, A Alexopoulos, C Skourlas
International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and …, 2006
272006
A parametric methodology for text classification
NN Karanikolas, C Skourlas
Journal of Information Science 36 (4), 421-442, 2010
252010
e-Doctor: a web based support vector machine for automatic medical diagnosis
A Kampouraki, D Vassis, P Belsis, C Skourlas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 467-474, 2013
222013
A stochastic multi-agent system for Internet of Things-enabled waste management in smart cities
T Anagnostopoulos, A Zaslavsky, I Sosunova, P Fedchenkov, ...
Waste Management & Research 36 (11), 1113-1121, 2018
212018
Computer assisted information resources navigation
C Skourlas, NN Karanikolas
Medical Informatics and the Internet in Medicine 25 (2), 133-146, 2000
202000
A pervasive architectural framework for providing remote medical treatment
D Vassis, P Belsis, C Skourlas, G Pantziou
Proceedings of the 1st international conference on PErvasive Technologies …, 2008
192008
Secure and distributed knowledge management in pervasive environments
A Malatras, G Pavlou, P Belsis, S Gritzalis, C Skourlas, I Chalaris
ICPS'05. Proceedings. International Conference on Pervasive Services, 2005 …, 2005
192005
MultiCAD Database: Toward a unified data and knowledge representation for database scene modeling
G Miaoulis, D Plemenos, C Skourlas
Short paper, International Conference on Computer Graphics and Srtificail …, 2000
192000
Extraction of rules based on students’ questionnaires
M Chalaris, I Chalaris, C Skourlas, A Tsolakidis
procedia-social and Behavioral Sciences 73, 510-517, 2013
172013
New directions for pervasive computing in logistics
C Marinagi, P Belsis, C Skourlas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 73, 495-502, 2013
172013
Integration of institutional repositories and e-learning platforms for supporting disabled students in the higher education context
C Skourlas, A Tsolakidis, P Belsis, D Vassis, A Kampouraki, P Kakoulidis, ...
Library Review 65 (3), 136-159, 2016
162016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20