Παρακολούθηση
Michael Maher
Michael Maher
Reasoning Research Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα reasoning.org.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Constraint logic programming: A survey
J Jaffar, MJ Maher
The journal of logic programming 19, 503-581, 1994
19781994
Unification revisited
JL Lassez, MJ Maher, K Marriott
Foundations of logic and functional programming, 67-113, 1988
6431988
Representation results for defeasible logic
G Antoniou, D Billington, G Governatori, MJ Maher
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 2 (2), 255-287, 2001
3952001
Complete axiomatizations of the algebras of finite, rational and infinite trees
MJ Maher
Logic in Computer Science, 1988. LICS'88., Proceedings of the Third Annual …, 1988
3751988
Logic Semantics for a Class of Commited Choice Programming
M Maher
Proc. Forth Int. Conf. on Logic Programming, 858-876, 1987
3341987
Argumentation semantics for defeasible logic
G Governatori, MJ Maher, G Antoniou, D Billington
Journal of Logic and Computation 14 (5), 675-702, 2004
3012004
The semantics of constraint logic programs
J Jaffar, M Maher, K Marriott, P Stuckey
Journal of logic programming 37, 1-46, 1998
2791998
Equivalences of logic programs
MJ Maher
Foundations of deductive databases and logic programming, 627-658, 1988
2351988
Constraint hierarchies and logic programming
A Borning, M Maher, A Martindale, M Wilson
Dep. of Computer Science, Univ. of Washington, 1988
2141988
Efficient defeasible reasoning systems
MJ Maher, A Rock, G Antoniou, D Billington, T Miller
International Journal on Artificial Intelligence Tools 10 (04), 483-501, 2001
1782001
Propositional defeasible logic has linear complexity
MJ Maher
Theory and Practice of Logic Programming 1 (6), 691-711, 2001
1772001
Closures and fairness in the semantics of programming logic
JL Lassez, MJ Maher
Theoretical computer science 29 (1-2), 167-184, 1984
1521984
A theory of complete logic programs with equality
J Jaffar, JL Lassez, MJ Maher
The Journal of Logic Programming 1 (3), 211-223, 1984
1351984
A flexible framework for defeasible logics
G Antoniou, D Billington, G Governatori, MJ Maher
AAAI/IAAI, 405-410, 2000
1332000
A logic programming language scheme
J Jaffar, JL Lassez, MJ Maher
Logic Programming, Functions, Relations and Equations, 441-467, 1986
115*1986
Defeasible logic versus logic programming without negation as failure
G Antoniou, MJ Maher, D Billington
The Journal of Logic Programming 42 (1), 47-57, 2000
1142000
Beyond finite domains
J Jaffar, MJ Maher, PJ Stuckey, RHC Yap
International Workshop on Principles and Practice of Constraint Programming …, 1994
1101994
On Fourier's algorithm for linear arithmetic constraints
JL Lassez, MJ Maher
Journal of Automated Reasoning 9 (3), 373-379, 1992
101*1992
A family of defeasible reasoning logics and its implementation
G Antoniou, D Billington, G Governatori, MJ Maher, A Rock
14th European Conference on Artificial Intelligence, 459-463, 2000
982000
A logic programming view of CLP
MJ Maher
Proc. 10th International Conference on Logic Programming, 737-753, 1993
98*1993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20