Παρακολούθηση
Michael Maher
Michael Maher
Reasoning Research Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα reasoning.org.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Constraint logic programming: A survey
J Jaffar, MJ Maher
The journal of logic programming 19, 503-581, 1994
20131994
Unification revisited
JL Lassez, MJ Maher, K Marriott
Foundations of logic and functional programming, 67-113, 1988
6721988
Representation results for defeasible logic
G Antoniou, D Billington, G Governatori, MJ Maher
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 2 (2), 255-287, 2001
4222001
Complete axiomatizations of the algebras of finite, rational and infinite trees
MJ Maher
Logic in Computer Science, 1988. LICS'88., Proceedings of the Third Annual …, 1988
3921988
Logic Semantics for a Class of Commited Choice Programming
M Maher
Proc. Forth Int. Conf. on Logic Programming, 858-876, 1987
3471987
Argumentation semantics for defeasible logic
G Governatori, MJ Maher, G Antoniou, D Billington
Journal of Logic and Computation 14 (5), 675-702, 2004
3332004
The semantics of constraint logic programs
J Jaffar, M Maher, K Marriott, P Stuckey
Journal of logic programming 37, 1-46, 1998
2821998
Equivalences of logic programs
MJ Maher
Foundations of deductive databases and logic programming, 627-658, 1988
2561988
Constraint hierarchies and logic programming
A Borning, M Maher, A Martindale, M Wilson
Dep. of Computer Science, Univ. of Washington, 1988
2251988
Propositional defeasible logic has linear complexity
MJ Maher
Theory and Practice of Logic Programming 1 (6), 691-711, 2001
1882001
Efficient defeasible reasoning systems
MJ Maher, A Rock, G Antoniou, D Billington, T Miller
International Journal on Artificial Intelligence Tools 10 (04), 483-501, 2001
1852001
Closures and fairness in the semantics of programming logic
JL Lassez, MJ Maher
Theoretical computer science 29 (1-2), 167-184, 1984
1581984
A theory of complete logic programs with equality
J Jaffar, JL Lassez, MJ Maher
The Journal of Logic Programming 1 (3), 211-223, 1984
1441984
A flexible framework for defeasible logics
G Antoniou, D Billigton, G Governatori, MJ Maher
arXiv preprint cs/0003013, 2000
1392000
Defeasible logic versus logic programming without negation as failure
G Antoniou, MJ Maher, D Billington
The Journal of Logic Programming 42 (1), 47-57, 2000
1162000
Beyond finite domains
J Jaffar, MJ Maher, PJ Stuckey, RHC Yap
International Workshop on Principles and Practice of Constraint Programming …, 1994
1071994
A family of defeasible reasoning logics and its implementation
G Antoniou, D Billington, G Governatori, MJ Maher, A Rock
14th European Conference on Artificial Intelligence, 459-463, 2000
1032000
On Fourier's algorithm for linear arithmetic constraints
JL Lassez, MJ Maher
Journal of Automated Reasoning 9, 373-379, 1992
103*1992
Embedding defeasible logic into logic programming
G Antoniou, D Billington, G Governatori, MJ Maher
Theory and Practice of Logic Programming 6 (06), 703-735, 2006
972006
On the analysis of regulations using defeasible rules
G Antoniou, D Billington, MJ Maher
Proceedings of the 32nd Annual Hawaii International Conference on Systems …, 1999
971999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20