Παρακολούθηση
Jonathan  Houghton
Jonathan Houghton
Senior Lecturer in Marine Biology, Queen's University Belfast
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qub.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Environmental context explains Lévy and Brownian movement patterns of marine predators
NE Humphries, N Queiroz, JRM Dyer, NG Pade, MK Musyl, KM Schaefer, ...
Nature 465 (7301), 1066-1069, 2010
10282010
Loggerhead turtles in the Mediterranean: present knowledge and conservation perspectives
D Margaritoulis, R Argano, I Baran, F Bentivegna, MN Bradai, JA Camiñas, ...
Loggerhead Sea Turtles (editors: AB Bolten and BE Witherington). Smithsonian …, 2003
3792003
Pan-Atlantic leatherback turtle movements
GC Hays, JDR Houghton, AE Myers
Nature 429 (6991), 522-522, 2004
2782004
Is there a common water-activity limit for the three domains of life?
A Stevenson, JA Cray, JP Williams, R Santos, R Sahay, N Neuenkirchen, ...
The ISME journal 9 (6), 1333-1351, 2015
2662015
Jellyfish aggregations and leatherback turtle foraging patterns in a temperate coastal environment
JDR Houghton, TK Doyle, MW Wilson, J Davenport, GC Hays
Ecology 87 (8), 1967-1972, 2006
2662006
The energy density of jellyfish: estimates from bomb-calorimetry and proximate-composition
TK Doyle, JDR Houghton, R McDevitt, J Davenport, GC Hays
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 343 (2), 239-252, 2007
2342007
Water temperature and internesting intervals for loggerhead (Caretta caretta) and green (Chelonia mydas) sea turtles
GC Hays, AC Broderick, F Glen, BJ Godley, JDR Houghton, JD Metcalfe
Journal of Thermal Biology 27 (5), 429-432, 2002
1912002
A paradigm shift in the trophic importance of jellyfish?
GC Hays, TK Doyle, JDR Houghton
Trends in ecology & evolution 33 (11), 874-884, 2018
1812018
First records of oceanic dive profiles for leatherback turtles, Dermochelys coriacea, indicate behavioural plasticity associated with long-distance migration
GC Hays, JDR Houghton, C Isaacs, RS King, C Lloyd, P Lovell
Animal Behaviour 67 (4), 733-743, 2004
1782004
Widespread occurrence of the jellyfish Pelagia noctiluca in Irish coastal and shelf waters
TK Doyle, H De Haas, D Cotton, B Dorschel, V Cummins, JDR Houghton, ...
Journal of Plankton Research 30 (8), 963-968, 2008
1762008
Thermal conditions in nests of loggerhead turtles: further evidence suggesting female skewed sex ratios of hatchling production in the Mediterranean
BJ Godley, AC Broderick, JR Downie, F Glen, JD Houghton, I Kirkwood, ...
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 263 (1), 45-63, 2001
1652001
The biology and ecology of the ocean sunfish Mola mola: a review of current knowledge and future research perspectives
EC Pope, GC Hays, TM Thys, TK Doyle, DW Sims, N Queiroz, VJ Hobson, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 20, 471-487, 2010
1472010
Diving behaviour during the internesting interval for loggerhead turtles Caretta caretta nesting in Cyprus
JDR Houghton, AC Broderick, BJ Godley, JD Metcalfe, GC Hays
Marine Ecology Progress Series 227, 63-70, 2002
1422002
Protracted rainfall decreases temperature within leatherback turtle (Dermochelys coriacea) clutches in Grenada, West Indies: ecological implications for a species displaying …
JDR Houghton, AE Myers, C Lloyd, RS King, C Isaacs, GC Hays
Journal of experimental marine biology and ecology 345 (1), 71-77, 2007
1382007
The broad-scale distribution of five jellyfish species across a temperate coastal environment
TK Doyle, JDR Houghton, SM Buckley, GC Hays, J Davenport
Hydrobiologia 579, 29-39, 2007
1262007
Satellite tracking of the World's largest bony fish, the ocean sunfish (Mola mola L.) in the North East Atlantic
DW Sims, N Queiroz, TK Doyle, JDR Houghton, GC Hays
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 370 (1-2), 127-133, 2009
1222009
Developing a simple, rapid method for identifying and monitoring jellyfish aggregations from the air
JDR Houghton, TK Doyle, J Davenport, GC Hays
Marine Ecology Progress Series 314, 159-170, 2006
1042006
Leatherback turtles satellite-tagged in European waters
TK Doyle, JDR Houghton, PF O’Súilleabháin, VJ Hobson, F Marnell, ...
Endangered Species Research 4 (1-2), 23-31, 2008
1002008
Ecological and societal benefits of jellyfish
TK Doyle, GC Hays, C Harrod, JDR Houghton
Jellyfish blooms, 105-127, 2014
992014
Asynchronous emergence by loggerhead turtle (Caretta caretta) hatchlings
JDR Houghton, GC Hays
Naturwissenschaften 88, 133-136, 2001
932001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20