Παρακολούθηση
Zacharias Ierotheos, Professor
Zacharias Ierotheos, Professor
Lab of Environmental Engineering, Dept of Civil Engineering, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Restoration of eutrophic freshwater by managing internal nutrient loads. A review
M Zamparas, I Zacharias
Science of the Total Environment 496, 551-562, 2014
3482014
Removal of phosphate from natural waters using innovative modified bentonites
M Zamparas, A Gianni, P Stathi, Y Deligiannakis, I Zacharias
Applied Clay Science 62, 101-106, 2012
2272012
Overview of temporary ponds in the Mediterranean region: threats, management and conservation issues
I Zacharias, E Dimitriou, A Dekker, E Dorsman
Journal of environmental biology 28 (1), 1-9, 2007
1772007
Mediterranean temporary ponds. A disappearing ecosystem
I Zacharias, M Zamparas
Biodiversity and conservation 19, 3827-3834, 2010
1722010
Groundwater risk assessment at a heavily industrialised catchment and the associated impacts on a peri-urban wetland
E Dimitriou, I Karaouzas, K Sarantakos, I Zacharias, K Bogdanos, ...
Journal of Environmental Management 88 (3), 526-538, 2008
1232008
Integrated water management scenarios for wetland protection: application in Trichonis Lake
I Zacharias, E Dimitriou, T Koussouris
Environmental modelling & software 20 (2), 177-185, 2005
882005
A novel bentonite-humic acid composite material Bephos™ for removal of phosphate and ammonium from eutrophic waters
M Zamparas, M Drosos, Y Georgiou, Y Deligiannakis, I Zacharias
Chemical Engineering Journal 225, 43-51, 2013
872013
Modeling suspended sediment transport and assessing the impacts of climate change in a karstic Mediterranean watershed
SD Nerantzaki, GV Giannakis, D Efstathiou, NP Nikolaidis, IΑ Sibetheros, ...
Science of the Total Environment 538, 288-297, 2015
822015
Greek lakes: Limnological overview
I Zacharias, I Bertachas, N Skoulikidis, T Koussouris
Lakes & Reservoirs: Research & Management 7 (1), 55-62, 2002
752002
Determination and risk assessment of pesticide residues in lake Amvrakia (W. Greece) after agricultural land use changes in the lake's drainage basin
AA Thomatou, I Zacharias, D Hela, I Konstantinou
International Journal of Environmental Analytical Chemistry 93 (7), 780-799, 2013
722013
Passive sampling of selected pesticides in aquatic environment using polar organic chemical integrative samplers
ΑΑ Thomatou, I Zacharias, D Hela, I Konstantinou
Environmental Science and Pollution Research 18, 1222-1233, 2011
692011
Assessing the environmental status of Mediterranean temporary ponds in Greece
E Dimitriou, I Karaouzas, N Skoulikidis, I Zacharias
Annales de Limnologie-International Journal of Limnology 42 (1), 33-41, 2006
442006
A theoretical and experimental study on the P-adsorption capacity of Phoslock™
M Zamparas, G Gavriil, FA Coutelieris, I Zacharias
Applied Surface Science 335, 147-152, 2015
432015
Developing sustainable water management scenarios by using thorough hydrologic analysis and environmental criteria
I Zacharias, E Dimitriou, T Koussouris
Journal of Environmental Management 69 (4), 401-412, 2003
372003
Climate change and agricultural pollution effects on the trophic status of a Mediterranean lake
I Bertahas, E Dimitriou, I Karaouzas, S Laschou, I Zacharias
Acta hydrochimica et hydrobiologica 34 (4), 349-359, 2006
362006
Ecosystem response to human-and climate-induced environmental stress on an anoxic coastal lagoon (Etoliko, Greece) since 1930 AD
A Koutsodendris, A Brauer, I Zacharias, V Putyrskaya, E Klemt, ...
Journal of Paleolimnology 53, 255-270, 2015
352015
Hydrodynamic and dispersion modeling as a tool for restoration of coastal ecosystems. Application to a re-flooded lagoon
I Zacharias, A Gianni
Environmental Modelling & Software 23 (6), 751-767, 2008
352008
Climate variability in SE Europe since 1450 AD based on a varved sediment record from Etoliko Lagoon (Western Greece)
A Koutsodendris, A Brauer, JM Reed, B Plessen, O Friedrich, B Hennrich, ...
Quaternary Science Reviews 159, 63-76, 2017
342017
Temporal and spatial distribution of hypoxic/seasonal anoxic zone in Amvrakikos Gulf, Western Greece
K Kountoura, I Zacharias
Estuarine, Coastal and Shelf Science 94 (2), 123-128, 2011
332011
Groundwater vulnerability and risk mapping in a geologically complex area by using stable isotopes, remote sensing and GIS techniques
E Dimitriou, I Zacharias
Environmental Geology 51, 309-323, 2006
332006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20