Παρακολούθηση
Carlos Eduardo Cancino-Chacón
Carlos Eduardo Cancino-Chacón
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jku.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computational models of expressive music performance: A comprehensive and critical review
CE Cancino-Chacón, M Grachten, W Goebl, G Widmer
Frontiers in Digital Humanities 5, 25, 2018
292018
Moving to communicate, moving to interact: Patterns of body motion in musical duo performance
L Bishop, C Cancino-Chacón, W Goebl
Music Perception: An Interdisciplinary Journal 37 (1), 1-25, 2019
282019
An evaluation of linear and non-linear models of expressive dynamics in classical piano and symphonic music
CE Cancino-Chacón, T Gadermaier, G Widmer, M Grachten
Machine Learning 106 (6), 887-909, 2017
262017
Eye gaze as a means of giving and seeking information during musical interaction
L Bishop, C Cancino-Chacón, W Goebl
Consciousness and cognition 68, 73-96, 2019
172019
Convolution-based classification of audio and symbolic representations of music
G Velarde, C Cancino Chacón, D Meredith, T Weyde, M Grachten
Journal of New Music Research 47 (3), 191-205, 2018
152018
Composer recognition based on 2d-filtered piano-rolls
G Velarde, T Weyde, CC Chacón, D Meredith, M Grachten
International Society for Music Information Retrieval Conference, 115-121, 2016
152016
Probabilistic Segmentation of Musical Sequences using Restricted Boltzmann Machines
S Lattner, M Grachten, K Agres, CE Cancino Chacón
Mathematics and Computation in Music, 323-334, 2015
132015
A convolutional approach to melody line identification in symbolic scores
F Simonetta, C Cancino-Chacón, S Ntalampiras, G Widmer
arXiv preprint arXiv:1906.10547, 2019
112019
An evaluation of score descriptors combined with non-linear models of expressive dynamics in music
CE Cancino Chacón, M Grachten
International Conference on Discovery Science, 48-62, 2015
112015
Temporal dependencies in the expressive timing of classical piano performances
M Grachten, CEC Chacón
The routledge companion to embodied music interaction, 360-369, 2017
102017
Least squares phase estimation of mixed signals.
CE Cancino Chacón, P Mowlaee
INTERSPEECH, 2705-2709, 2014
10*2014
Toward computer-assisted understanding of dynamics in symphonic music
M Grachten, CE Cancino-Chacón, T Gadermaier, G Widmer
IEEE MultiMedia 24 (1), 36-46, 2017
92017
Strategies for Conceptual Change in Convolutional Neural Networks
M Grachten, CE Cancino Chacón
92015
Developing Tonal Perception through Unsupervised Learning.
CE Cancino Chacón, S Lattner, M Grachten
ISMIR, 195-200, 2014
92014
The ACCompanion v0. 1: an expressive accompaniment system
C Cancino-Chacón, M Bonev, A Durand, M Grachten, A Arzt, L Bishop, ...
arXiv preprint arXiv:1711.02427, 2017
82017
THE BASIS MIXER: A COMPUTATIONAL ROMANTIC PIANIST
CE Cancino Chacón, M Grachten
8*
Computational Modeling of Expressive Music Performance with Linear and Non-linear Basis Function Models
CE Cancino-Chacón
Johannes Kepler University Linz, 2018
72018
Bounds for Bayesian network classifiers with reduced precision parameters
S Tschiatschek, CE Cancino Chacón, F Pernkopf
Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2013 IEEE International …, 2013
72013
From Bach to the Beatles: The Simulation of Human Tonal Expectation Using Ecologically-Trained Predictive Models
C Cancino-Chacón, M Grachten, K Agres
18th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR …, 2017
62017
Analysis and prediction of expressive dynamics using Bayesian linear models
M Grachten, CE Cancino Chacón, G Widmer
13th International Conference on Intelligent Autonomous Systems, 545-552, 2014
62014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20