Παρακολούθηση
Maria Trocan
Maria Trocan
Institut Supérieur d'Électronique de Paris (ISEP, France)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isep.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Unsupervised change detection analysis in satellite image time series using deep learning combined with graph-based approaches
E Kalinicheva, D Ienco, J Sublime, M Trocan
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2020
542020
Disparity-compensated compressed-sensing reconstruction for multiview images
M Trocan, T Maugey, JE Fowler, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 1225-1229, 2010
412010
Compressed-sensing recovery of multiview image and video sequences using signal prediction
M Trocan, EW Tramel, JE Fowler, B Pesquet
Multimedia Tools and Applications, 2013
372013
Deep learning of smartphone sensor data for personal health assistance
H Li, M Trocan
Microelectronics Journal, 2018
362018
Sparse recovery-based error concealment
A Akbari, M Trocan, B Granado
IEEE Transactions on Multimedia 19 (6), 1339-1350, 2017
342017
Compressed sensing of multiview images using disparity compensation
M Trocan, T Maugey, EW Tramel, JE Fowler, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International Conference on Image Processing, 3345-3348, 2010
342010
Vidwav wavelet video coding specifications
R Xiong, X Ji, D Zhang, J Xu, G Pau, M Trocan, S Brangoulo, V Bottreau
ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG M 12339, 2005, 2005
282005
Compressive imaging using RIP-compliant CMOS imager architecture and Landweber reconstruction
M Trevisi, A Akbari, M Trocan, Á Rodríguez-Vázquez, R Carmona-Galán
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 30 (2), 387-399, 2019
272019
Adaptive saliency-based compressive sensing image reconstruction
A Akbari, D Mandache, M Trocan, B Granado
2016 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2016
272016
Benign and Malignant Skin Lesion Classification Comparison for Three Deep-Learning Architectures
E Yilmaz, M Trocan
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 514-524, 2020
242020
Joint sparse learning with nonlocal and local image priors for image error concealment
A Akbari, M Trocan, S Sanei, B Granado
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 30 (8), 2559-2574, 2019
242019
A modified version of GoogLeNet for melanoma diagnosis
E Yilmaz, M Trocan
Journal of Information and Telecommunication 5 (3), 395-405, 2021
232021
Change detection in satellite images using reconstruction errors of joint autoencoders
E Kalinicheva, JÚÚ Sublime, M Trocan
International Conference on Artificial Neural Networks, 637-648, 2019
202019
Joint-domain dictionary learning-based error concealment using common space mapping
A Akbari, M Trocan, B Granado
2017 22nd International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-5, 2017
192017
Multistage compressed-sensing reconstruction of multiview images
M Trocan, T Maugey, EW Tramel, JE Fowler, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing, 111-115, 2010
192010
A comparison of multispectral satellite sequence compression approaches
L Gueguen, M Trocan, B Pesquet-Popescu, A Giros, M Datcu
International Symposium on Signals, Circuits and Systems, 2005. ISSCS 2005 …, 2005
192005
Unsupervised satellite image time series clustering using object-based approaches and 3D convolutional autoencoder
E Kalinicheva, J Sublime, M Trocan
Remote Sensing 12 (11), 1816, 2020
182020
A practical tutorial on explainable AI techniques
A Bennetot, I Donadello, AE Qadi, M Dragoni, T Frossard, B Wagner, ...
arXiv preprint arXiv:2111.14260, 2021
172021
Image error concealment using sparse representations over a trained dictionary
A Akbari, M Trocan, B Granado
2016 Picture Coding Symposium (PCS), 1-5, 2016
162016
An adaptive motion-compensated approach for video deinterlacing
M Trocan, B Mikovicova, D Zhanguzin
Multimedia Tools and Applications 61, 819-837, 2012
162012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20