Παρακολούθηση
Maria Trocan
Maria Trocan
Institut Supérieur d'Électronique de Paris (ISEP, France)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isep.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Disparity-compensated compressed-sensing reconstruction for multiview images
M Trocan, T Maugey, JE Fowler, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, 1225-1229, 2010
402010
Compressed-sensing recovery of multiview image and video sequences using signal prediction
M Trocan, EW Tramel, JE Fowler, B Pesquet
Multimedia Tools and Applications, 2013
362013
Sparse recovery-based error concealment
A Akbari, M Trocan, B Granado
IEEE Transactions on Multimedia 19 (6), 1339-1350, 2017
342017
Compressed sensing of multiview images using disparity compensation
M Trocan, T Maugey, EW Tramel, JE Fowler, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International Conference on Image Processing, 3345-3348, 2010
342010
Unsupervised change detection analysis in satellite image time series using deep learning combined with graph-based approaches
E Kalinicheva, D Ienco, J Sublime, M Trocan
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2020
322020
Deep learning of smartphone sensor data for personal health assistance
H Li, M Trocan
Microelectronics Journal, 2018
302018
Vidwav wavelet video coding specifications
R Xiong, X Ji, D Zhang, J Xu, G Pau, M Trocan, S Brangoulo, V Bottreau
ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 MPEG M 12339, 2005, 2005
282005
Joint sparse learning with nonlocal and local image priors for image error concealment
A Akbari, M Trocan, S Sanei, B Granado
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 30 (8), 2559-2574, 2019
232019
Compressive imaging using RIP-compliant CMOS imager architecture and Landweber reconstruction
M Trevisi, A Akbari, M Trocan, Á Rodríguez-Vázquez, R Carmona-Galán
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 30 (2), 387-399, 2019
232019
Adaptive saliency-based compressive sensing image reconstruction
A Akbari, D Mandache, M Trocan, B Granado
2016 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2016
222016
Benign and Malignant Skin Lesion Classification Comparison for Three Deep-Learning Architectures
E Yilmaz, M Trocan
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 514-524, 2020
202020
Joint-domain dictionary learning-based error concealment using common space mapping
A Akbari, M Trocan, B Granado
2017 22nd International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-5, 2017
192017
Multistage compressed-sensing reconstruction of multiview images
M Trocan, T Maugey, EW Tramel, JE Fowler, B Pesquet-Popescu
2010 IEEE International Workshop on Multimedia Signal Processing, 111-115, 2010
182010
A comparison of multispectral satellite sequence compression approaches
L Gueguen, M Trocan, B Pesquet-Popescu, A Giros, M Datcu
International Symposium on Signals, Circuits and Systems, 2005. ISSCS 2005 …, 2005
182005
Change detection in satellite images using reconstruction errors of joint autoencoders
E Kalinicheva, JÚÚ Sublime, M Trocan
Artificial Neural Networks and Machine Learning–ICANN 2019: Image Processing …, 2019
162019
Image error concealment using sparse representations over a trained dictionary
A Akbari, M Trocan, B Granado
2016 Picture Coding Symposium (PCS), 1-5, 2016
162016
An adaptive motion-compensated approach for video deinterlacing
M Trocan, B Mikovicova, D Zhanguzin
Multimedia Tools and Applications 61, 819-837, 2012
162012
LMS based adaptive prediction for scalable video coding
BU Toreyin, M Trocan, B Pesquet-Popescu, AE Cetin
2006 IEEE International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing …, 2006
162006
A project oriented learning experience for teaching electronics fundamentals
F Amiel, D Abboud, M Trocan
IEEE Communications Magazine 52 (12), 98-100, 2014
142014
Neural network autoencoder for change detection in satellite image time series
E Kalinicheva, J Sublime, M Trocan
2018 25th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems …, 2018
132018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20