Παρακολούθηση
David Hilton
David Hilton
Associate Professor of Physics, Baylor University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα baylor.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Carbon nanotube terahertz polarizer
L Ren, CL Pint, LG Booshehri, WD Rice, X Wang, DJ Hilton, K Takeya, ...
Nano letters 9 (7), 2610-2613, 2009
3262009
Optical orientation and femtosecond relaxation of spin-polarized holes in GaAs
DJ Hilton, CL Tang
Physical review letters 89 (14), 146601, 2002
3192002
Enhanced photosusceptibility near T c for the light-induced insulator-to-metal phase transition in vanadium dioxide
DJ Hilton, RP Prasankumar, S Fourmaux, A Cavalleri, D Brassard, ...
Physical review letters 99 (22), 226401, 2007
2782007
Terahertz emission via ultrashort-pulse excitation of magnetic metal films
DJ Hilton, RD Averitt, CA Meserole, GL Fisher, DJ Funk, JD Thompson, ...
Optics letters 29 (15), 1805-1807, 2004
1732004
Optical coherence in atomic-monolayer transition-metal dichalcogenides limited by electron-phonon interactions
P Dey, J Paul, Z Wang, CE Stevens, C Liu, AH Romero, J Shan, DJ Hilton, ...
Physical review letters 116 (12), 127402, 2016
1512016
Ultrafast phase transition via catastrophic phonon collapse driven by plasmonic hot-electron injection
K Appavoo, B Wang, NF Brady, M Seo, J Nag, RP Prasankumar, DJ Hilton, ...
Nano letters 14 (3), 1127-1133, 2014
1472014
Carrier dynamics in self-assembled ErAs nanoislands embedded in GaAs measured by optical-pump terahertz-probe spectroscopy
RP Prasankumar, A Scopatz, DJ Hilton, AJ Taylor, RD Averitt, JM Zide, ...
Applied Physics Letters 86 (20), 2005
852005
Ultrafast conductivity dynamics in pentacene probed using terahertz spectroscopy
VK Thorsmølle, RD Averitt, X Chi, DJ Hilton, DL Smith, AP Ramirez, ...
Applied physics letters 84 (6), 891-893, 2004
782004
Terahertz time-domain magnetospectroscopy of a high-mobility two-dimensional electron gas
X Wang, DJ Hilton, L Ren, DM Mittleman, J Kono, JL Reno
Optics letters 32 (13), 1845-1847, 2007
732007
On photo-induced phenomena in complex materials: probing quasiparticle dynamics using infrared and far-infrared pulses
D J. Hilton, R P. Prasankumar, S A. Trugman, A J. Taylor, R D. Averitt
Journal of the Physical Society of Japan 75 (1), 011006, 2006
482006
Quantum control of a Landau-quantized two-dimensional electron gas in a GaAs quantum well using coherent terahertz pulses
T Arikawa, X Wang, DJ Hilton, JL Reno, W Pan, J Kono
Physical Review B 84 (24), 241307, 2011
472011
Direct measurement of cyclotron coherence times of high-mobility two-dimensional electron gases
X Wang, DJ Hilton, JL Reno, DM Mittleman, J Kono
Optics Express 18 (12), 12354-12361, 2010
462010
Biexciton formation and exciton coherent coupling in layered GaSe
P Dey, J Paul, G Moody, CE Stevens, N Glikin, ZD Kovalyuk, ...
The Journal of chemical physics 142 (21), 2015
372015
Biexcitons in monolayer transition metal dichalcogenides tuned by magnetic fields
CE Stevens, J Paul, T Cox, PK Sahoo, HR Gutiérrez, V Turkowski, ...
Nature communications 9 (1), 3720, 2018
352018
Femtosecond optical-pulse-induced absorption and refractive-index changes in GaAs in the midinfrared
F Ganikhanov, KC Burr, DJ Hilton, CL Tang
Physical Review B 60 (12), 8890, 1999
341999
Heterogeneous nucleation and growth dynamics in the light-induced phase transition in vanadium dioxide
NF Brady, K Appavoo, M Seo, J Nag, RP Prasankumar, RF Haglund, ...
Journal of Physics: Condensed Matter 28 (12), 125603, 2016
212016
Ultrafast pump-probe spectroscopy
DJ Hilton, RP Prasankumar, AJ Taylor
Optical Techniques for Solid-State Materials Characterization, 42, 2011
162011
Mid-IR volumetric Bragg grating based on LiF color center crystal
DV Martyshkin, AV Fedorov, A Arumugam, DJ Hilton, VV Fedorov, ...
Optical Materials Express 2 (9), 1209-1218, 2012
132012
Ultrafast Spectroscopy of the Uranium(IV) and Thorium(IV) Bis(ketimide) Complexes (C5Me5)2An[−NC(Ph)(CH2Ph)]2 (An = Th, U)
DJ Hilton, RP Prasankumar, EJ Schelter, VK Thorsmølle, SA Trugman, ...
The Journal of Physical Chemistry A 112 (34), 7840-7847, 2008
132008
Growth of thin Fe (0 0 1) films for terahertz emission experiments
CA Meserole, GL Fisher, DJ Hilton, RD Averitt, DJ Funk, AJ Taylor
Applied surface science 253 (17), 6992-7003, 2007
132007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20