Παρακολούθηση
Ioannis G. Pallikaris
Ioannis G. Pallikaris
University of Crete Medical School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Excimer laser in situ keratomileusis and photorefractive keratectomy for correction of high myopia
IG Pallikaris, DS Siganos
Journal of Refractive Surgery 10 (5), 498-510, 1994
7081994
Corneal ectasia induced by laser in situ keratomileusis
IG Pallikaris, GD Kymionis, NI Astyrakakis
Journal of Cataract & Refractive Surgery 27 (11), 1796-1802, 2001
6282001
A corneal flap technique for laser in situ keratomileusis: human studies
IG Pallikaris, ME Papatzanaki, DS Siganos, MK Tsilimbaris
Archives of ophthalmology 109 (12), 1699-1702, 1991
4321991
Ocular rigidity in living human eyes
IG Pallikaris, GD Kymionis, HS Ginis, GA Kounis, MK Tsilimbaris
Investigative ophthalmology & visual science 46 (2), 409-414, 2005
4102005
Long-term follow-up of Intacs in keratoconus
GD Kymionis, CS Siganos, NS Tsiklis, A Anastasakis, SH Yoo, ...
American journal of ophthalmology 143 (2), 236-244. e1, 2007
3052007
Induced optical aberrations following formation of a laser in situ keratomileusis flap
IG Pallikaris, GD Kymionis, SI Panagopoulou, CS Siganos, ...
Journal of Cataract & Refractive Surgery 28 (10), 1737-1741, 2002
3052002
One-year results of intrastromal corneal ring segment implantation (KeraRing) using femtosecond laser in patients with keratoconus
E Coskunseven, GD Kymionis, NS Tsiklis, S Atun, E Arslan, MR Jankov, ...
American journal of ophthalmology 145 (5), 775-779. e1, 2008
2862008
Epi-LASIK: comparative histological evaluation of mechanical and alcohol-assisted epithelial separation
IG Pallikaris, II Naoumidi, MI Kalyvianaki, VJ Katsanevaki
Journal of Cataract & Refractive Surgery 29 (8), 1496-1501, 2003
2842003
Road traffic casualties: understanding the night-time death toll
S Plainis, IJ Murray, IG Pallikaris
Injury prevention 12 (2), 125-138, 2006
2732006
Management of keratoconus with Intacs
CS Siganos, GD Kymionis, N Kartakis, MA Theodorakis, N Astyrakakis, ...
American journal of ophthalmology 135 (1), 64-70, 2003
2662003
Advances in subepithelial excimer refractive surgery techniques: Epi-LASIK
IG Pallikaris, VJ Katsanevaki, MI Kalyvianaki, II Naoumidi
Current opinion in ophthalmology 14 (4), 207-212, 2003
2632003
Simultaneous topography-guided PRK followed by corneal collagen cross-linking for keratoconus
GD Kymionis, GA Kontadakis, GA Kounis, DM Portaliou, AE Karavitaki, ...
Journal of Refractive Surgery 25 (S3), S807-S811, 2009
2402009
Epidemiology of pseudoexfoliation in the island of Crete (Greece)
VP Kozobolis, M Papatzanaki, IG Vlachonikolis, IG Pallikaris, ...
Acta Ophthalmologica Scandinavica 75 (6), 726-729, 1997
2121997
Laser in situ keratomileusis to treat myopia: early experience
IG Pallikaris, DS Siganos
Journal of Cataract & Refractive Surgery 23 (1), 39-49, 1997
1921997
Primary deep sclerectomy versus primary deep sclerectomy with the use of mitomycin C in primary open-angle glaucoma
VP Kozobolis, EV Christodoulakis, N Tzanakis, I Zacharopoulos, ...
Journal of glaucoma 11 (4), 287-293, 2002
1782002
Complications of intrastromal corneal ring segment implantation using a femtosecond laser for channel creation: a survey of 850 eyes with keratoconus
E Coskunseven, GD Kymionis, NS Tsiklis, S Atun, E Arslan, CS Siganos, ...
Acta ophthalmologica 89 (1), 54-57, 2011
1682011
Epi-LASIK: preliminary clinical results of an alternative surface ablation procedure
IG Pallikaris, MI Kalyvianaki, VJ Katsanevaki, HS Ginis
Journal of Cataract & Refractive Surgery 31 (5), 879-885, 2005
1612005
Comparison of corneal sensation following photorefractive keratectomy and laser in situ keratomileusis
AJ Kanellopoulos, IG Pallikaris, ED Donnenfeld, S Detorakis, K Koufala, ...
Journal of Cataract & Refractive Surgery 23 (1), 34-38, 1997
1571997
Principles of ray tracing aberrometry
VV Molebny, SI Panagopoulou, SV Molebny, YS Wakil, IG Pallikaris
Journal of Refractive Surgery 16 (5), S572-S575, 2000
1522000
Wavefront customized ablations with the WASCA Asclepion workstation
SI Panagopoulou, IG Pallikaris
Journal of Refractive Surgery 17 (5), S608-S612, 2001
1492001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20