Παρακολούθηση
Matthew Gibson
Matthew Gibson
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nuance.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hypothesis spaces for minimum Bayes risk training in large vocabulary speech recognition.
M Gibson, T Hain
Interspeech 6, 2406-2409, 2006
1322006
Speaker adaptation and the evaluation of speaker similarity in the EMIME speech-to-speech translation project
M Wester, J Dines, M Gibson, H Liang, YJ Wu, L Saheer, S King, K Oura, ...
Proceedings of the 7th ISCA Speech Synthesis Workshop, 2010
292010
Unsupervised cross-lingual speaker adaptation for HMM-based speech synthesis using two-pass decision tree construction
M Gibson, T Hirsimäki, R Karhila, M Kurimo, W Byrne
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
282010
Two-pass decision tree construction for unsupervised adaptation of HMM-based synthesis models
M Gibson
242009
Error approximation and minimum phone error acoustic model estimation
M Gibson, T Hain
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (6), 1269-1279, 2009
212009
Minimum Bayes risk acoustic model estimation and adaptation
M Gibson
University of Sheffield, 2008
202008
Personalising speech-to-speech translation in the EMIME project
M Kurimo, W Byrne, J Dines, PN Garner, M Gibson, Y Guan, T Hirsimäki, ...
Proceedings of the ACL 2010 System Demonstrations, 48-53, 2010
162010
Unsupervised intralingual and cross-lingual speaker adaptation for HMM-based speech synthesis using two-pass decision tree construction
M Gibson, W Byrne
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 19 (4), 895-904, 2010
142010
Personalising speech-to-speech translation: Unsupervised cross-lingual speaker adaptation for HMM-based speech synthesis
J Dines, H Liang, L Saheer, M Gibson, W Byrne, K Oura, K Tokuda, ...
Computer Speech & Language 27 (2), 420-437, 2013
132013
The simple4all entry to the blizzard challenge 2014
A Suni, T Raitio, D Gowda, R Karhila, M Gibson, O Watts
Proc. Blizzard Challenge, 2014
122014
Analysis of unsupervised and noise-robust speaker-adaptive HMM-based speech synthesis systems toward a unified ASR and TTS framework
J Yamagishi, M Lincoln, S King, J Dines, M Gibson, J Tian, Y Guan
92009
Application of SVM-based correctness predictions to unsupervised discriminative speaker adaptation
M Gibson, T Hain
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
72012
DNN online adaptation for automatic speech recognition
X Li, Y Pan, M Gibson, P Zhan
Studientexte zur Sprachkommunikation: Elektronische Sprachsignalverarbeitung …, 2018
52018
Temporal masking for unsupervised minimum Bayes risk speaker adaptation.
M Gibson, T Hain
INTERSPEECH, 238-241, 2007
52007
Correctness-adjusted unsupervised discriminative acoustic model adaptation
M Gibson, T Hain
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 20 (10), 2648-2656, 2012
42012
Multi-condition deep neural network training
M Gibson, C Plahl, P Zhan, G Cook
Studientexte zur Sprachkommunikation: Elektronische Sprachsignalverarbeitung …, 2018
32018
Semi-supervised training strategies for deep neural networks
M Gibson, G Cook, P Zhan
2017 IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop (ASRU), 77-83, 2017
32017
Confidence-informed unsupervised minimum Bayes risk acoustic model adaptation
M Gibson, T Hain
Sheffield University Department of Computer Science, Tech. Rep. CS-11-01, 2011
22011
Unsupervised intralingual and cross-lingual speaker adaptation for HMM-based speech synthesis using two-pass decision tree construction
WJ Byrne, M Gibson
IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing, 2010
12010
Unsupervised Neural-Network Based Vocal Tract Length Normalization
P Harding, M Gibson
Studientexte zur Sprachkommunikation: Elektronische Sprachsignalverarbeitung …, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20