Παρακολούθηση
Dimitris Christodoulou
Dimitris Christodoulou
Researcher, Lab of Marine Geology & Physical Oceanography, Dept of Geology, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rapid spatiotemporal variations in rift structure during development of the Corinth Rift, central Greece
CW Nixon, LC McNeill, JM Bull, RE Bell, RL Gawthorpe, TJ Henstock, ...
Tectonics 35 (5), 1225-1248, 2016
1112016
Natural radionuclides and 137Cs distributions and their relationship with sedimentological processes in Patras Harbour, Greece
H Papaefthymiou, G Papatheodorou, A Moustakli, D Christodoulou, ...
Journal of Environmental Radioactivity 94 (2), 55-74, 2007
892007
Methane flux and origin in the Othrys ophiolite hyperalkaline springs, Greece
G Etiope, B Tsikouras, S Kordella, E Ifandi, D Christodoulou, ...
Chemical Geology 347, 161-174, 2013
812013
Methane and hydrogen sulfide seepage in the northwest Peloponnesus petroliferous basin (Greece): Origin and geohazard
G Etiope, G Papatheodorou, DP Christodoulou, G Ferentinos, E Sokos, ...
AAPG bulletin 90 (5), 701-713, 2006
802006
Fjord water circulation patterns and dysoxic/anoxic conditions in a Mediterranean semi-enclosed embayment in the Amvrakikos Gulf, Greece
G Ferentinos, G Papatheodorou, M Geraga, M Iatrou, E Fakiris, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 88 (4), 473-481, 2010
672010
Multi-frequency, multi-sonar mapping of shallow habitats—Efficacy and management implications in the national marine park of Zakynthos, Greece
E Fakiris, P Blondel, G Papatheodorou, D Christodoulou, X Dimas, ...
Remote Sensing 11 (4), 461, 2019
632019
Active seepage in two contrasting pockmark fields in the Patras and Corinth gulfs, Greece
D Christodoulou, G Papatheodorou, G Ferentinos, M Masson
Geo-Marine Letters 23, 194-199, 2003
632003
The geological links of the ancient Delphic Oracle (Greece): a reappraisal of natural gas occurrence and origin
G Etiope, G Papatheodorou, D Christodoulou, M Geraga, P Favali
Geology 34 (10), 821-824, 2006
622006
Monitoring of a methane-seeping pockmark by cabled benthic observatory (Patras Gulf, Greece)
G Marinaro, G Etiope, NL Bue, P Favali, G Papatheodorou, ...
Geo-Marine Letters 26, 297-302, 2006
462006
Offshore and onshore seepage of thermogenic gas at Katakolo Bay (Western Greece)
G Etiope, D Christodoulou, S Kordella, G Marinaro, G Papatheodorou
Chemical geology 339, 115-126, 2013
422013
Bed diversity in the shallow water environment of Pappas lagoon in Greece
G Papatheodorou, P Avramidis, E Fakiris, D Christodoulou, ...
International Journal of Sediment Research 27 (1), 1-17, 2012
402012
At-risk world heritage, cyber, and marine archaeology: The Kastrouli–Antikyra Bay land and sea project, Phokis, Greece
TE Levy, T Sideris, M Howland, B Liss, G Tsokas, A Stambolidis, E Fikos, ...
Cyber-Archaeology and Grand Narratives: Digital Technology and Deep-Time …, 2018
342018
Optimal sidescan sonar and subbottom profiler surveying of ancient wrecks: The ‘Fiskardo’wreck, Kefallinia Island, Ionian Sea
G Ferentinos, E Fakiris, D Christodoulou, M Geraga, X Dimas, N Georgiou, ...
Journal of Archaeological Science 113, 105032, 2020
332020
Uranium and other natural radionuclides in the sediments of a Mediterranean fjord-like embayment, Amvrakikos Gulf (Ionian Sea), Greece
H Papaefthymiou, D Athanasopoulos, G Papatheodorou, M Iatrou, ...
Journal of environmental radioactivity 122, 43-54, 2013
332013
Elemental concentrations in sediments of the Patras Harbour, Greece, using INAA, ICP-MS and AAS
H Papaefthymiou, G Papatheodorou, D Christodoulou, M Geraga, ...
Microchemical Journal 96 (2), 269-276, 2010
272010
A marine geoarchaeological survey, cape Sounion, Greece: Preliminary results
G Papatheodorou, M Geraga, D Christodoulou, M Iatrou, E Fakiris, ...
Mediterr. Archaeol. Archaeom 14, 357-371, 2014
232014
A marine geophysical survey illustrates Alexandria's Hellenistic past
A Chalari, G Papatheodorou, M Geraga, D Christodoulou, G Ferentinos
Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues, 191-212, 2009
222009
Propagation and termination of a strike slip fault in an extensional domain: The westward growth of the North Anatolian Fault into the Aegean Sea
G Ferentinos, N Georgiou, D Christodoulou, M Geraga, G Papatheodorou
Tectonophysics 745, 183-195, 2018
192018
Interplay of thrust, back-thrust, strike-slip and salt tectonics in a fold and thrust belt system: an example from Zakynthos Island, Greece
A Zelilidis, G Papatheodorou, AG Maravelis, D Christodoulou, P Tserolas, ...
International Journal of Earth Sciences 105, 2111-2132, 2016
182016
The study of an ancient shipwreck using marine remote sensing techniques, in Kefalonia Island (Ionian Sea), Greece
M Geraga, G Papatheodorou, G Ferentinos, E Fakiris, D Christodoulou
Archaeologia maritima mediterranea: International Journal on Underwater …, 2015
182015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20