Παρακολούθηση
Gabor Gyorgy Gulyas
Gabor Gyorgy Gulyas
Not affiliated
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gulyas.info - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
User tracking on the web via cross-browser fingerprinting
K Boda, ÁM Földes, GG Gulyás, S Imre
Information Security Technology for Applications: 16th Nordic Conference on …, 2012
2152012
To Extend or not to Extend: on the Uniqueness of Browser Extensions and Web Logins
GG Gulyas, DF Some, N Bielova, C Castelluccia
WPES 2018, 2018
382018
An Efficient and Robust Social Network De-anonymization Attack
GG Gulyás, B Simon, S Imre
Workshop on Privacy in the Electronic Society 2016, 2016
292016
Comprehensive analysis of web privacy and anonymous web browsers: are next generation services based on collaborative filtering?
G Gulyás, R Schulcz, S Imre
Joint SPACE and TIME International Workshops, 2008
252008
Near-optimal fingerprinting with constraints
GG Gulyás, G Acs, C Castelluccia
Proceedings on Privacy Enhancing Technologies 2016 (4), 470-487, 2016
192016
Measuring importance of seeding for structural de-anonymization attacks in social networks
GG Gulyás, S Imre
2014 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication …, 2014
162014
Firegloves
K Boda
152016
Analysis of grasshopper, a novel social network de-anonymization algorithm
B Simon, GG Gulyás, S Imre
Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science 58 (4 …, 2014
132014
Hiding information in social networks from de-anonymization attacks by using identity separation
GG Gulyás, S Imre
Communications and Multimedia Security: 14th IFIP TC 6/TC 11 International …, 2013
112013
Using Identity Separation Against De-anonymization of Social Networks.
GG Gulyás, S Imre
Trans. Data Priv. 8 (2), 113-140, 2015
102015
Measuring local topological anonymity in social networks
GG Gulyás, S Imre
2012 IEEE 12th International Conference on Data Mining Workshops, 563-570, 2012
102012
Analysis of Identity Separation Against a Passive Clique-Based De-anonymization Attack
GG Gulyás, S Imre
Infocommunications Journal 3 (4), 11, 2011
102011
StegoWeb: Towards the ideal private web content publishing tool
T Besenyei, ÁM Földes, GG Gulyás, S Imre
Proceedings of the fifth international conference on emerging security …, 2011
82011
Modeling role-based privacy in social networking services
GG Gulyás, R Schulcz, S Imre
2009 Third International Conference on Emerging Security Information …, 2009
82009
De-anonymizing facial recognition embeddings
I Fábián, GG Gulyás
Infocommunications Journal 12 (2), 50-56, 2020
62020
Anonim-e az anonim böngésző? Technológiák és szolgáltatások elemzése
GG Gulyás
Tanulmányok az információ- és tudásfolyamatokról 10. Alma Mater sorozat., 9-30, 2006
52006
BlogCrypt: Private Content Publishing on the Web
T Paulik, ÁM Földes, GG Gulyás
2010 Fourth International Conference on Emerging Security Information …, 2010
42010
Hiding Information Against Structural Re-identification
GG Gulyás, S Imre
Accepted for publication in the International Journal of Information Security, 2018
22018
User tracking on the web via cross-browser fingerprinting. Laud P, ed., Information Security Technology for Applications, 31–46
K Boda, AM Fldes, GG Gulys, S Imre
Springer, 2011
22011
Anonim-e az anonim böngésző? Technológiák és szolgáltatások elemzése
GG György
Alma Mater sorozat az információ-és tudásfolyamatokról 10, 0
2
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20