Παρακολούθηση
GEORGIOS MOUSDIS
GEORGIOS MOUSDIS
National Hellenic Research Foundation, Theoretical and Physical Chemical Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα EIE.GR - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rapid synchronous fluorescence method for virgin olive oil adulteration assessment
KI Poulli, GA Mousdis, CA Georgiou
Food chemistry 105 (1), 369-375, 2007
1962007
Low temperature measurements of the electrical conductivities of some charge transfer salts with the asymmetric donors MDT-TTF, EDT-TTF and EDT-DSDTF.(MDT-TTF) 2AuI2, a new …
GC Papavassiliou, GA Mousdis, JS Zambounis, A Terzis, A Hountas, ...
Synthetic Metals 27 (3-4), 379-383, 1988
1751988
Classification of edible and lampante virgin olive oil based on synchronous fluorescence and total luminescence spectroscopy
KI Poulli, GA Mousdis, CA Georgiou
Analytica Chimica Acta 542 (2), 151-156, 2005
1482005
Some new organic–inorganic hybrid semiconductors based on metal halide units: structural, optical and related properties
GC Papavassiliou, GA Mousdis, IB Koutselas
Advanced Materials for Optics and Electronics 9 (6), 265-271, 1999
1421999
Synchronous fluorescence spectroscopy for quantitative determination of virgin olive oil adulteration with sunflower oil
KI Poulli, GA Mousdis, CA Georgiou
Analytical and bioanalytical chemistry 386, 1571-1575, 2006
1262006
Measurement of charge carrier mobility in perovskite nanowire films by photo-CELIV method
A Aukštuolis, M Girtan, GA Mousdis, R Mallet, M Socol, M Rasheed, ...
Proceedings of the Romanian Academy Series a-Mathematics Physics Technical …, 2017
1162017
Monitoring olive oil oxidation under thermal and UV stress through synchronous fluorescence spectroscopy and classical assays
KI Poulli, GA Mousdis, CA Georgiou
Food Chemistry 117 (3), 499-503, 2009
902009
Preparation and characterization of [H 3 N (CH 2) 6 NH 3] PbI 4 and similar compounds with a layered perovskite structure
GA Mousdis, GC Papavassiliou, CP Raptopoulou, A Terzis
Journal of Materials Chemistry 10 (2), 515-518, 2000
902000
Nanocrystalline/microcrystalline materials based on lead-halide units
GC Papavassiliou, G Pagona, N Karousis, GA Mousdis, I Koutselas, ...
Journal of Materials Chemistry 22 (17), 8271-8280, 2012
872012
Preparation, Structures and Optical Properties of [H3N(CH2)6NH3]BiX5 (X=I, Cl) and [H3N(CH2)6NH3]SbX5 (X=I, Br)
GA Mousdis, GC Papavassiliou, A Terzis, CP Raptopoulou
Zeitschrift für Naturforschung B 53 (8), 927-932, 1998
851998
Microplastics along the shoreline of a Greek island (Kea isl., Aegean Sea): types and densities in relation to beach orientation, characteristics and proximity to sources
H Kaberi, C Tsangaris, C Zeri, G Mousdis, A Papadopoulos, N Streftaris
4th international conference on environmental management, engineering …, 2013
842013
Preparation, structure and optical properties of [CH 3 SC (= NH 2) NH 2] 3 PbI 5,[CH 3 SC (= NH 2) NH 2] 4 Pb 2 Br 8 and [CH 3 SC (= NH 2) NH 2] 3 PbCl 5· CH 3 SC (= NH 2) NH 2 Cl
GA Mousdis, V Gionis, GC Papavassiliou, CP Raptopoulou, A Terzis
Journal of Materials Chemistry 8 (10), 2259-2262, 1998
781998
Synchronous fluorescence spectroscopy: tool for monitoring thermally stressed edible oils
KI Poulli, NV Chantzos, GA Mousdis, CA Georgiou
Journal of agricultural and food chemistry 57 (18), 8194-8201, 2009
752009
Physical properties of copper oxide thin films prepared by sol–gel spin–coating method
M Dhaouadi, M Jlassi, I Sta, IB Miled, G Mousdis, M Kompitsas, ...
Am. J. Phys. Appl 6 (2), 43-50, 2018
732018
Preparation and Characterization of [C6H5CH2 NH3]2PbI4, [C6H5CH2CH2SC(NH2)2]3 PbI5 and [C10H7CH2NH3]PbI3 Organic-Inorganic …
GC Papavassiliou, GA Mousdis, CP Raptopoulou, A Terzis
Zeitschrift für Naturforschung B 54 (11), 1405-1409, 1999
641999
Localization of triplet excitons and biexcitons in the two-dimensional semiconductor (C H 3 C 6 H 4 C H 2 N H 3) 2 Pb Br 4
T Goto, H Makino, T Yao, CH Chia, T Makino, Y Segawa, GA Mousdis, ...
Physical Review B 73 (11), 115206, 2006
612006
Preparation, Structure and Optical Properties of [CH3SC (NH2) 2] 3SnI5,[CH3SC (NH2) 2][HSC (NH2) 2] SnBr4,(CH3C5H4NCH3) PbBr3, and [C6H5CH2SC (NH2) 2] 4Pb3I10
CP Raptopoulou, A Terzis, GA Mousdis, GC Papavassiliou
Zeitschrift für Naturforschung B 57 (6), 645-650, 2002
502002
Chemical properties and fluorescence of DOM in relation to biodegradation in the interconnected Marmara–North Aegean Seas during August 2008
C Zeri, Ş Beşiktepe, A Giannakourou, E Krasakopoulou, M Tzortziou, ...
Journal of Marine Systems 135, 124-136, 2014
472014
Neutral Metal 1, 2-dithiolenes: preparations, properties and possible applications of unsymmetrical in comparison to the symmetrical
GC Papavassiliou, GC Anyfantis, GA Mousdis
Crystals 2 (3), 762-811, 2012
462012
Bis (alkylthio) tetrathiafulvalenes and a few of their salts
GC Papavassiliou, JS Zambounis, GA Mousdis, V Gionis, ...
Molecular Crystals and Liquid Crystals Incorporating Nonlinear Optics 156 (1 …, 1988
451988
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20