Παρακολούθηση
Rishabh Mehrotra
Rishabh Mehrotra
Director - Machine Learning, ShareChat
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sharechat.co - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improving LDA Topic Models for Microblogs via Tweet Pooling and Automatic Labeling
R Mehrotra, S Sanner, W Buntine, L Xie
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
5932013
Towards a fair marketplace: Counterfactual evaluation of the trade-off between relevance, fairness & satisfaction in recommendation systems
R Mehrotra, J McInerney, H Bouchard, M Lalmas, F Diaz
Proceedings of the 27th acm international conference on information and …, 2018
2412018
Explore, exploit, and explain: personalizing explainable recommendations with bandits
J McInerney, B Lacker, S Hansen, K Higley, H Bouchard, A Gruson, ...
Proceedings of the 12th ACM conference on recommender systems, 31-39, 2018
1502018
Algorithmic effects on the diversity of consumption on spotify
A Anderson, L Maystre, I Anderson, R Mehrotra, M Lalmas
Proceedings of The Web Conference 2020, 2155-2165, 2020
1142020
Auditing Search Engines for Differential Satisfaction Across Demographics
R Mehrotra, A Anderson, F Diaz, A Sharma, H Wallach, E Yilmaz
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 626-633, 2017
882017
Contextual and sequential user embeddings for large-scale music recommendation
C Hansen, C Hansen, L Maystre, R Mehrotra, B Brost, F Tomasi, ...
Proceedings of the 14th ACM Conference on Recommender Systems, 53-62, 2020
672020
The music streaming sessions dataset
B Brost, R Mehrotra, T Jehan
The World Wide Web Conference, 2594-2600, 2019
652019
Bandit based optimization of multiple objectives on a music streaming platform
R Mehrotra, N Xue, M Lalmas
Proceedings of the 26th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2020
402020
Counterfactual evaluation of slate recommendations with sequential reward interactions
J McInerney, B Brost, P Chandar, R Mehrotra, B Carterette
Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2020
342020
Extracting Hierarchies of Search Tasks & Subtasks via a Bayesian Nonparametric Approach
R Mehrotra, E Yilmaz
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
332017
Overview of the TREC 2015 Tasks Track.
E Yilmaz, M Verma, R Mehrotra, E Kanoulas, B Carterette, N Craswell
TREC, 2015
292015
Terms, topics & tasks: Enhanced user modelling for better personalization
R Mehrotra, E Yilmaz
Proceedings of the 2015 international conference on the theory of …, 2015
282015
Deep sequential models for task satisfaction prediction
R Mehrotra, AH Awadallah, M Shokouhi, E Yilmaz, I Zitouni, A El Kholy, ...
Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge …, 2017
272017
Representative & Informative Query Selection for Learning to Rank using Submodular Functions
R Mehrotra, E Yilmaz
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2015
272015
Jointly leveraging intent and interaction signals to predict user satisfaction with slate recommendations
R Mehrotra, M Lalmas, D Kenney, T Lim-Meng, G Hashemian
The World Wide Web Conference, 1256-1267, 2019
262019
User interaction sequences for search satisfaction prediction
R Mehrotra, I Zitouni, A Hassan Awadallah, AE Kholy, M Khabsa
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR conference on research and …, 2017
242017
Shifting consumption towards diverse content on music streaming platforms
C Hansen, R Mehrotra, C Hansen, B Brost, L Maystre, M Lalmas
Proceedings of the 14th ACM international conference on web search and data …, 2021
202021
Hey Cortana! Exploring the use cases of a Desktop based Digital Assistant
R Mehrotra, AH Awadallah, AE Kholy, I Zitouni
SIGIR 1st international workshop on conversational approaches to information …, 2017
202017
Overview of the TREC Tasks Track 2016.
M Verma, E Yilmaz, R Mehrotra, E Kanoulas, B Carterette, N Craswell, ...
Trec, 2016
202016
Deriving user-and content-specific rewards for contextual bandits
P Dragone, R Mehrotra, M Lalmas
The World Wide Web Conference, 2680-2686, 2019
192019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20