Παρακολούθηση
Xindong Wu
Xindong Wu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hfut.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Top 10 Algorithms in Data Mining
X Wu, V Kumar, JR Quinlan, J Ghosh, Q Yang, H Motoda, GJ McLachlan, ...
Knowledge and Information Systems 14 (1), 1-37, 2008
65762008
Data Mining with Big Data
X Wu, X Zhu, GQ Wu, W Ding
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 26 (1), 97-107, 2014
36172014
Object detection with deep learning: A review
ZQ Zhao, P Zheng, S Xu, X Wu
IEEE transactions on neural networks and learning systems 30 (11), 3212-3232, 2019
31952019
General tensor discriminant analysis and gabor features for gait recognition
D Tao, X Li, X Wu, SJ Maybank
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 29 (10), 1700 …, 2007
13062007
The Top Ten Algorithms in Data Mining
X Wu, V Kumar
CRC Press, 2009
11392009
Asymmetric bagging and random subspace for support vector machines-based relevance feedback in image retrieval
D Tao, X Tang, X Li, X Wu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 28 (7), 1088-1099, 2006
10432006
10 Challenging Problems in Data Mining Research
Q Yang, X Wu
International Journal of Information Technology & Decision Making 5 (4), 597-604, 2006
9392006
Class Noise vs. Attribute Noise: A Quantitative Study
X Zhu, X Wu
Artificial Intelligence Review 22 (3), 177-210, 2004
8992004
Efficient Mining of Both Positive and Negative Association Rules
X Wu, C Zhang, S Zhang
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 22 (3), 381-405, 2004
6172004
Geometric mean for subspace selection
D Tao, X Li, X Wu, SJ Maybank
IEEE Transactions on Pattern in Analysis and Machine Intelligence 31 (2 …, 2009
6012009
Supervised tensor learning
D Tao, X Li, W Hu, S Maybank, X Wu
ICDM '05: Fifth IEEE International Conference on Data Mining, 450-457, 2005
4992005
Visual-Textual Joint Relevance Learning for Tag-Based Social Image Search
Y Gao, M Wang, ZJ Zha, J Shen, X Li, X Wu
IEEE Transactions on Image Processing 22 (1), 363-376, 2013
4512013
Multimodel Graph-Based Reranking for Web Image Search
M Wang, H Li, D Tao, X Wu
IEEE Transactions on Image Processing 21 (11), 4649-4661, 2012
3702012
Eliminating Class Noise in Large Datasets
X Zhu, X Wu, Q Chen
ICML '03: 20th International Conference on Machine Learning, 920-927, 2003
3382003
Robust joint graph sparse coding for unsupervised spectral feature selection
X Zhu, X Li, S Zhang, C Ju, X Wu
IEEE transactions on neural networks and learning systems 28 (6), 1263-1275, 2016
3262016
Online Feature Selection with Streaming Features
X Wu, K Yu, W Ding, H Wang, X Zhu
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 35 (5), 1178-1192, 2013
2862013
On deep learning for trust-aware recommendations in social networks
S Deng, L Huang, G Xu, X Wu, Z Wu
IEEE transactions on neural networks and learning systems 28 (5), 1164-1177, 2016
2762016
Synthesizing High-Frequency Rules from Different Data Sources
X Wu, S Zhang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 15 (2), 353-367, 2003
2522003
Mining Both Positive and Negative Association Rules
X Wu, C Zhang, S Zhang
ICML 2002: Proceedings of the 19th International Conference on Machine …, 2002
2162002
3D object retrieval with hausdorff distance learning
Y Gao, M Wang, R Ji, X Wu, Q Dai
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (4), 2088-2098, 2014
1962014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20