Παρακολούθηση
Hang Liu
Hang Liu
Professor of Electrical Engineeering and Computer Science, The Catholic University of America
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cua.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the ORBIT radio grid testbed for evaluation of next-generation wireless network protocols
D Raychaudhuri, I Seskar, M Ott, S Ganu, H Kremo, R Siracusa, H Liu, ...
Wireless Communications and Networking Conference, 2005 IEEE 3, 1664-1669, 2005
7922005
Hybrid mesh routing protocol
H Liu, J Li, S Mathur
US Patent 8,467,297, 2013
381*2013
Unified peer-to-peer and cache system for content services in wireless mesh networks
H Liu, Y Guo, Y Zhu
US Patent 8,447,875, 2013
348*2013
Error control schemes for networks: An overview
H Liu, H Ma, M El Zarki, S Gupta
Mobile Networks and Applications 2 (2), 167-182, 1997
2841997
Mobile edge cloud system: Architectures, challenges, and approaches
YZ H Liu, F Eldarrat, H Alqahtani, A Reznik, X De Foy
IEEE Systems Journal 12 (3), 2495-2508, 2018
223*2018
Content identification, retrieval and routing in the internet
H Liu, S Doken, X DeFoy, O Lotfallah
US Patent App. 14/115,310, 2014
1792014
Content Delivery Network Interconnection (CDNI) Mechanism
X De Foy, H Liu, O Lotfallah, S Ferdi, M Jolicoeur, S Doken
US Patent App. 14/123,512, 2014
1672014
Method and apparatus for publishing location information for a content object
H Liu, D Zhang
US Patent App. 13/952,285, 2014
1672014
Performance of H. 263 video transmission over wireless channels using hybrid ARQ
H Liu, M El Zarki
Selected Areas in Communications, IEEE Journal on 15 (9), 1775-1786, 1997
1641997
Exploiting MIMO antennas in cooperative cognitive radio networks
S Hua, H Liu, M Wu, SS Panwar
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 2714-2722, 2011
144*2011
Method and apparatus for providing interfacing between content delivery networks
X De Foy, H Liu, S Doken, O Lotfallah, SA Rahman
US Patent 9,049,100, 2015
1422015
Adaptive source rate control for real-time wireless video transmission
H Liu, M El Zarki
Mobile Networks and Applications 3 (1), 49-60, 1998
1271998
Method and apparatus for automatically discovering and retrieving content based on content identity
H Liu, X DeFoy, O Lotfallah, D Purkayastha, RG Gazda, S Doken
US Patent App. 13/978,103, 2014
1262014
Available bandwidth estimation and admission control for QoS routing in wireless mesh networks
MA Ergin, M Gruteser, L Luo, D Raychaudhuri, H Liu
Computer Communications, 2008
120*2008
Multi-tenant cross-slice resource orchestration: A deep reinforcement learning approach
X Chen, Z Zhao, C Wu, M Bennis, H Liu, Y Ji, H Zhang
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 37 (10), 2377-2392, 2019
1192019
Method to support forward error correction for real-time audio and video data over internet protocol networks
H Liu, ML Champel, M Wu, X Ma, H Zhang, J Li, T Licensing
US Patent 8,990,663, 2015
1152015
HopCaster: A network coding-based hop-by-hop reliable multicast protocol
R Halloush, H Liu, L Dong, M Wu, H Radha
Global Communications Conference (GLOBECOM), 2012 IEEE, 5614-5620, 2012
111*2012
Scalable video multicast in hybrid 3G/ad-hoc networks
S Hua, Y Guo, Y Liu, H Liu, SS Panwar
IEEE Transactions on Multimedia 13 (2), 402-413, 2011
110*2011
Method and apparatus for distribution and reception of content
O Lotfallah, H Liu, X De Foy
US Patent App. 13/370,635, 2012
972012
A transport protocol for content-centric networking with explicit congestion control
F Zhang, Y Zhang, A Reznik, H Liu, C Qian, C Xu
2014 23rd International Conference on Computer Communication and Networks …, 2014
912014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20