Παρακολούθηση
Mojtaba Nayyeri
Mojtaba Nayyeri
PhD student, University Of Bonn
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uni-bonn.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Temporal knowledge graph completion based on time series gaussian embedding
C Xu, M Nayyeri, F Alkhoury, H Yazdi, J Lehmann
International Semantic Web Conference, 654-671, 2020
69*2020
TeRo: A time-aware knowledge graph embedding via temporal rotation
C Xu, M Nayyeri, F Alkhoury, HS Yazdi, J Lehmann
COLING 2020, 2020
422020
Trans4E: Link prediction on scholarly knowledge graphs
M Nayyeri, GM Cil, S Vahdati, F Osborne, M Rahman, S Angioni, ...
Neurocomputing 461, 530-542, 2021
24*2021
5* knowledge graph embeddings with projective transformations
M Nayyeri, S Vahdati, C Aykul, J Lehmann
AAAI 2021, 2020
242020
Embedding-based recommendations on scholarly knowledge graphs
M Nayyeri, S Vahdati, X Zhou, H Shariat Yazdi, J Lehmann
European Semantic Web Conference, 255-270, 2020
212020
Temporal knowledge graph completion using a linear temporal regularizer and multivector embeddings
C Xu, YY Chen, M Nayyeri, J Lehmann
Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the …, 2021
202021
Metaresearch recommendations using knowledge graph embeddings
V Henk, S Vahdati, M Nayyeri, M Ali, HS Yazdi, J Lehmann
RecNLP workshop of AAAI Conference, 2019
152019
Logicenn: A neural based knowledge graphs embedding model with logical rules
M Nayyeri, C Xu, MM Alam, J Lehmann, HS Yazdi
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021
142021
Soft marginal transe for scholarly knowledge graph completion
M Nayyeri, S Vahdati, J Lehmann, HS Yazdi
arXiv preprint arXiv:1904.12211, 2019
132019
Universal approximation by using the correntropy objective function
M Nayyeri, HS Yazdi, A Maskooki, M Rouhani
IEEE transactions on neural networks and learning systems 29 (9), 4515-4521, 2017
122017
Loss-aware pattern inference: A correction on the wrongly claimed limitations of embedding models
M Nayyeri, C Xu, Y Yaghoobzadeh, S Vahdati, MM Alam, HS Yazdi, ...
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 77-89, 2021
10*2021
Knowledge graph embeddings in geometric algebras
C Xu, M Nayyeri, YY Chen, J Lehmann
COLING 2020, 2020
102020
Link prediction of weighted triples for knowledge graph completion within the scholarly domain
M Nayyeri, GM Cil, S Vahdati, F Osborne, A Kravchenko, S Angioni, ...
IEEE Access 9, 116002-116014, 2021
8*2021
Fantastic knowledge graph embeddings and how to find the right space for them
M Nayyeri, C Xu, S Vahdati, N Vassilyeva, E Sallinger, HS Yazdi, ...
International Semantic Web Conference, 438-455, 2020
62020
Cancer classification by correntropy-based sparse compact incremental learning machine
M Nayyeri, HS Noghabi
Gene Reports 3, 31-38, 2016
62016
Adaptive Margin Ranking Loss for Knowledge Graph Embeddings via a Correntropy Objective Function
M Nayyeri, X Zhou, S Vahdati, HS Yazdi, J Lehmann
arXiv preprint arXiv:1907.05336, 2019
52019
Let the Margin SlidE± for Knowledge Graph Embeddings via a Correntropy Objective Function
M Nayyeri, X Zhou, S Vahdati, R Izanloo, HS Yazdi, J Lehmann
2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 1-9, 2020
42020
Knowledge Graph Representation Learning using Ordinary Differential Equations
M Nayyeri, C Xu, F Hoffmann, MM Alam, J Lehmann, S Vahdati
Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2021
32021
Multiple Run Ensemble Learning with Low-Dimensional Knowledge Graph Embeddings
C Xu, M Nayyeri, S Vahdati, J Lehmann
IJCNN 2021, 2021
32021
Ultrahyperbolic Knowledge Graph Embeddings
B Xiong, S Zhu, M Nayyeri, C Xu, S Pan, C Zhou, S Staab
ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD-22, 2022
22022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20