Παρακολούθηση
Mojtaba Nayyeri
Mojtaba Nayyeri
PhD student, University Of Stuttgart
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.uni-bonn.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Temporal knowledge graph completion based on time series gaussian embedding
C Xu, M Nayyeri, F Alkhoury, H Yazdi, J Lehmann
The Semantic Web–ISWC 2020: 19th International Semantic Web Conference …, 2020
145*2020
TeRo: A time-aware knowledge graph embedding via temporal rotation
C Xu, M Nayyeri, F Alkhoury, HS Yazdi, J Lehmann
COLING 2020, 2020
1162020
Temporal knowledge graph completion using a linear temporal regularizer and multivector embeddings
C Xu, YY Chen, M Nayyeri, J Lehmann
Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the …, 2021
762021
Trans4E: Link prediction on scholarly knowledge graphs
M Nayyeri, GM Cil, S Vahdati, F Osborne, M Rahman, S Angioni, ...
Neurocomputing 461, 530-542, 2021
482021
5* knowledge graph embeddings with projective transformations
M Nayyeri, S Vahdati, C Aykul, J Lehmann
AAAI 2021, 2020
362020
Embedding-based recommendations on scholarly knowledge graphs
M Nayyeri, S Vahdati, X Zhou, H Shariat Yazdi, J Lehmann
The Semantic Web: 17th International Conference, ESWC 2020, Heraklion, Crete …, 2020
282020
Faithful Embeddings for  Knowledge Bases
B Xiong, N Potyka, TK Tran, M Nayyeri, S Staab
International Semantic Web Conference, 22-38, 2022
242022
Ultrahyperbolic Knowledge Graph Embeddings
B Xiong, S Zhu, M Nayyeri, C Xu, S Pan, C Zhou, S Staab
ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD-22, 2022
222022
Loss-aware pattern inference: A correction on the wrongly claimed limitations of embedding models
M Nayyeri, C Xu, Y Yaghoobzadeh, S Vahdati, MM Alam, HS Yazdi, ...
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 77-89, 2021
20*2021
LogicENN: a neural based knowledge graphs embedding model with logical rules
M Nayyeri, C Xu, MM Alam, J Lehmann, HS Yazdi
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 45 (6), 7050-7062, 2021
192021
Soft marginal transe for scholarly knowledge graph completion
M Nayyeri, S Vahdati, J Lehmann, HS Yazdi
arXiv preprint arXiv:1904.12211, 2019
19*2019
Knowledge graph embeddings in geometric algebras
C Xu, M Nayyeri, YY Chen, J Lehmann
COLING 2020, 2020
172020
Metaresearch recommendations using knowledge graph embeddings
V Henk, S Vahdati, M Nayyeri, M Ali, HS Yazdi, J Lehmann
The AAAI-19 Workshop on Recommender Systems and Natural Language Processing …, 2019
172019
Universal approximation by using the correntropy objective function
M Nayyeri, HS Yazdi, A Maskooki, M Rouhani
IEEE transactions on neural networks and learning systems 29 (9), 4515-4521, 2017
162017
Link prediction of weighted triples for knowledge graph completion within the scholarly domain
M Nayyeri, GM Cil, S Vahdati, F Osborne, A Kravchenko, S Angioni, ...
Ieee Access 9, 116002-116014, 2021
15*2021
Fantastic knowledge graph embeddings and how to find the right space for them
M Nayyeri, C Xu, S Vahdati, N Vassilyeva, E Sallinger, HS Yazdi, ...
The Semantic Web–ISWC 2020: 19th International Semantic Web Conference …, 2020
132020
Dihedron algebraic embeddings for spatio-temporal knowledge graph completion
M Nayyeri, S Vahdati, MT Khan, MM Alam, L Wenige, A Behrend, ...
European Semantic Web Conference, 253-269, 2022
122022
Language Model Guided Knowledge Graph Embeddings
MM ALAM, MDRALH RONY, M NAYYERI, K MOHIUDDIN, MSTM AKTER, ...
IEEE ACCESS, 2022
112022
Knowledge graph representation learning using ordinary differential equations
M Nayyeri, C Xu, F Hoffmann, MM Alam, J Lehmann, S Vahdati
Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2021
112021
Hyperbolic embedding inference for structured multi-label prediction
B Xiong, M Cochez, M Nayyeri, S Staab
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2022, 2022
102022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20