Παρακολούθηση
Fahad Panolan
Fahad Panolan
School of Computing, University of Leeds
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα leeds.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient computation of representative families with applications in parameterized and exact algorithms
FV Fomin, D Lokshtanov, F Panolan, S Saurabh
Journal of the ACM (JACM) 63 (4), 1-60, 2016
1982016
Lossy kernelization
D Lokshtanov, F Panolan, MS Ramanujan, S Saurabh
Proceedings of the 49th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing …, 2017
1052017
Representative families of product families
FV Fomin, D Lokshtanov, F Panolan, S Saurabh
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 13 (3), 1-29, 2017
72*2017
Deterministic truncation of linear matroids
D Lokshtanov, P Misra, F Panolan, S Saurabh
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 14 (2), 1-20, 2018
672018
Faster parameterized algorithms for deletion to split graphs
E Ghosh, S Kolay, M Kumar, P Misra, F Panolan, A Rai, MS Ramanujan
Algorithmica 71 (4), 989-1006, 2015
662015
Reconfiguration on sparse graphs
D Lokshtanov, AE Mouawad, F Panolan, MS Ramanujan, S Saurabh
Journal of Computer and System Sciences 95, 122-131, 2018
462018
Lossy kernels for connected dominating set on sparse graphs
E Eiben, M Kumar, AE Mouawad, F Panolan, S Siebertz
SIAM Journal on Discrete Mathematics 33 (3), 1743-1771, 2019
342019
Finding, hitting and packing cycles in subexponential time on unit disk graphs
FV Fomin, D Lokshtanov, F Panolan, S Saurabh, M Zehavi
Discrete & Computational Geometry 62, 879-911, 2019
332019
Approximation schemes for low-rank binary matrix approximation problems
FV Fomin, PA Golovach, D Lokshtanov, F Panolan, S Saurabh
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 16 (1), 1-39, 2019
312019
Parameterized low-rank binary matrix approximation
FV Fomin, PA Golovach, F Panolan
Data Mining and Knowledge Discovery 34, 478-532, 2020
292020
Hitting topological minors is FPT
FV Fomin, D Lokshtanov, F Panolan, S Saurabh, M Zehavi
Proceedings of the 52nd Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing …, 2020
282020
Deterministic algorithms for matching and packing problems based on representative sets
P Goyal, N Misra, F Panolan, M Zehavi
SIAM Journal on Discrete Mathematics 29 (4), 1815-1836, 2015
25*2015
2-approximating feedback vertex set in tournaments
D Lokshtanov, P Misra, J Mukherjee, F Panolan, G Philip, S Saurabh
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 17 (2), 1-14, 2021
23*2021
Parameterized single-exponential time polynomial space algorithm for steiner tree
FV Fomin, P Kaski, D Lokshtanov, F Panolan, S Saurabh
SIAM Journal on Discrete Mathematics 33 (1), 327-345, 2019
21*2019
A fixed-parameter tractable algorithm for elimination distance to bounded degree graphs
A Agrawal, L Kanesh, F Panolan, MS Ramanujan, S Saurabh
SIAM Journal on Discrete Mathematics 36 (2), 911-921, 2022
20*2022
Subexponential algorithms for rectilinear Steiner tree and arborescence problems
FV Fomin, D Lokshtanov, S Kolay, F Panolan, S Saurabh
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 16 (2), 1-37, 2020
202020
Long directed (s, t)-path: FPT algorithm
FV Fomin, D Lokshtanov, F Panolan, S Saurabh, M Zehavi
Information Processing Letters 140, 8-12, 2018
202018
Parameterized algorithms for deletion to (r, l)-graphs
S Kolay, F Panolan
arXiv preprint arXiv:1504.08120, 2015
202015
Diverse collections in matroids and graphs
FV Fomin, PA Golovach, F Panolan, G Philip, S Saurabh
Mathematical Programming 204 (1), 415-447, 2024
192024
Refined complexity of PCA with outliers
K Simonov, F Fomin, P Golovach, F Panolan
International Conference on Machine Learning, 5818-5826, 2019
19*2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20